logo

 

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА  У ДЕЦЕМБАРСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2019/2020

ДАТУМ

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

Место испита

Кандидати

Понедељак

16.12.2019. године

9:35 h

ЗАШТИТА БИЉА  ПТ3

Живковић Биљана-председник/испитивач

Стоилковић Добре-члан

Марковић Верица -члан

 

Пета зграда-учионица за повртарство (П2)

1.Стојадиновић Слободан ПТ3

 

Понедељак

16.12.2019. године

9:35 h

БИОДЕКОРАЦИЈА ТХ4

Димитријевић Јасмина-председник/испитивач

Алексић Живанов Весна -члан

Руптак Стојанка-члан

Упрaвна зграда-учионица за цвећарство

1.Величковски Ненад ТХ4

Понедељак

16.12.2019. године

14:00 h

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА ЦВ1

Алексовска Радмила-председник/испитивач

Лукић Данијела,члан

Тот Армин-члан

Упрaвна зграда-учионица за информатику

1.Глишић Јован ЦВ1

Понедељак

16.12.2019. године

14:00 h

ПОЉОПРИВРЕДНА ТЕХНИКА ЦВ1

Блажин Драган - председник/испитивач

Блажин Слободан -члан

Радојевић Мирјана-члан

 

Пета зграда-учионица за  механизацију

(МЕ)

1.Миловановић Тијана ЦВ1

Уторак

17.12.2019. године

14:00 h

ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА У ВОЋАРСТВУ И ВИНОГРАДАРСТВУ

Изборни предмет

Вићентић Драгица, председник/испитивач

Марковић Верица, члан

Стоиљковић Добре, члан

Пета зграда-учионица за повртарство (П2)

1.Стојадиновић Слободан ПТ3

Уторак

17.12.2019. године

9:35 h

ГЕОГРАФИЈА РМПТ3

Јовановић Драгана-председник/испитивач

Стојанов Јелена-члан

Драгосавац Драгана-члан

Упрaвна зграда-учионица за историју

 

1.Царан Ђурица РМПТ3

Уторак

17.12.2019. године

9:35 h

ЗАШТИТА БИЉА ЦВ1

Стоилковић Добре председник/испитивач

Живковић Биљана- члан

Љубојевић Јелена-члан

Пета зграда-учионица за повртарство (П2)

1.Глишић Јован ЦВ1

2.Миловановић Тијана ЦВ1

Уторак

17.12.2019. године

9:35 h

БИОЛОГИЈА ТХ1, ТХ2, ТХ3

Ковачевић Гордана председник/испитивач

Ратић Невенка, члан

Павловић Љиљана, члан

Упрaвна зграда-кабинет за биологију (Б)

1.Богданов Тамара ТХ1

Уторак

17.12.2019. године

9:35 h

ЛЕКОВИТО И ЗАЧИНСКО БИЉЕ ТХ4

Димитријевић Јасмина - председник/испитивач

Алексић Живанов Весна –члан

Руптак Стојанка -члан

Упрaвна зграда-учионица за цвећарство

1.Величковски Ненад ТХ4

Среда

18.12.2019. године

9:35 h

РАСАДНИЧАРСКА ПРОИЗВОДЊА ЦВ1

Алексић Живанов Весна -председник/испитивач

Димитријевић Јасмина-члан

Руптак Стојанка-члан

Упрaвна зграда-учионица за цвећарство

1.Миловановић Тијана ЦВ1

Среда

18.12.2019. године

9:40 h

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ РМПТ1, РМПТ2, РМПТ3

Јовановић Драгана-председник/испитивач

Марјанов Светлана-члан

Алексић Живанов Весна -члан

Упрaвна зграда-учионица за историју

 

1.Царан Ђурица РМПТ3

Среда

18.12.2019. године

9:35 h

ФИЗИКА ТХ1, ТХ2

Петронијевић Нада-председник/испитивач

Павловић Љиљана, члан Ратић Невенка-члан

Упрaвна зграда-учионица за физику

1.Багаш Татјана ТХ2

Среда

18.12.2019. године

14:00h

БИЉНА ПРОИЗВОДЊА 2 ПТ3

Вићентић Драгица-председник/испитивач

Живковић Биљана-члан

Стоиљковић Добре-члан

Пета зграда-учионица за повртарство (П2)

1.Стојадиновић Слободан ПТ3

Среда

18.12.2019. године

14:00 h

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК ТХ1

Писмени део

Дуња Радовић

председник/испитивач

Ђорђевић Марија, члан

Живадиновић Ана, члан

Упрaвна зграда-кабинет за биологију (Б)

1.Богданов Тамара ТХ1

Петак

20.12.2019. године

14:00 h

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ТХ1, ТХ2, ТХ3, ТХ4 Писмени део

Милевска Мира-председник/испитивач

Маројевић-Драслар Душанка-члан

Цвијетић Ксенија -члан

Шеста зграда-учионица за српски језик (С3)

1.Багаш Татјана ТХ2

Понедељак

23.12.2019. године

 

9:35 h

ДЕКОРАТИВНА ДЕНДРОЛОГИЈА ТХ3

Алексић Живанов Весна-председник/испитивач

Димитријевић Јасмина -члан

Руптак Стојанка-члан

Упрaвна зграда-учионица за цвећарство

1.Пешић Ивица ТХ3

2.Илић Зоран ТХ3

3. Бањаш Синиша ТХ3

 

Понедељак

23.12.2019. године

 

 

9:45 h

НАВОДЊАВАЊЕ ПТ3

Стоилковић Добре председник/испитивач

Марковић Верица- члан

Алексић Живанов Весна- члан

Пета зграда-учионица за повртарство (П2)

1.Стојадиновић Слободан ПТ3

Понедељак

23.12.2019. године

 

9:35 h

ПЕДОЛОГИЈА ТХ1

Стоиљковић Добре-председник/испитивач

Димитријевић Јасмина -члан

Марковић Верица-члан

Пета зграда-учионица за повртарство (П2)

1.Богданов Тамара ТХ1

Уторак

24.12.2019. године

9:30 h

АГРОХЕМИЈА СА ФИЗИОЛОГИЈОМ БИЉА ТХ1

Димитријевић Јасмина-председник/испитивач

Руптак Стојанка- -члан

Марковић Верица-члан

Упрaвна зграда-учионица за цвећарство

1.Богданов Тамара ТХ1

Уторак

24.12.2019. године

9:00 h

ПОВРТАРСТВО ТХ3

Руптак Стојанка -председник/испитивач

Алексић Живанов Весна -члан

Димитријевић Јасмина-члан

Упрaвна зграда-учионица за цвећарство

1.Величковски Ненад ТХ4

Уторак

24.12.2019. године

10:00 h

ОСНОВИ БИЉНЕ ПРОИЗВОДЊЕ ЦВ1

Руптак Стојанка-председник/испитивач

Димитријевић Јасмина-члан

Марковић Верица -члан

Упрaвна зграда-учионица за цвећарство

1.Миловановић Тијана ЦВ1

Уторак

24.12.2019. године

9:00 h

ХЕМИЈА ЦВ1;ТХ2

Павловић Љиљана -председник/испитивач

Петронијевић Нада-члан

Лукић Данијела-члан

Упрaвна зграда-учионица за хемију

1.Глишић Јован ЦВ1

2.Багаш Татјана ТХ2

Среда

25.12.2019. године

14:00 h

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК ТХ1

Усмени део

 

Дуња Радовић

председник/испитивач

Ђорђевић Марија, члан

Живадиновић Ана, члан

Упрaвна зграда-кабинет за биологију (Б)

1.Богданов Тамара ТХ1

Среда

25.12.2019. године

9:00 h

АГРАРНИ ТУРИЗАМ

Алексић Живанов Весна-председник/испитивач

Блажин Драган-члан

Блажин Слободан,члан

Пета зграда-учионица за  механизацију

(МЕ)

1.Царан Ђурица РМПТ3

Среда

25.12.2019. године

9:00 h

ПОЉОПРИВРЕДНА ТЕХНИКА  ПТ2

Бубуљ Славица - председник/испитивач

Радојевић Мирјана -члан

Блажин Слободан - члан

Пета зграда-учионица за  механизацију

(МЕ)

1.Стојадиновић Слободан ПТ3

 

Среда

25.12.2019. године

9:00 h

СТОЧАРСКА ПРОИЗВОДЊА

 ПТ4

 

Лукић Радован испитивач/председник

Живковић Биљана -члан

Вићентић Драгица-члан

Учионица за ветерину

1.Костић Тања ПТ4

Среда

25.12.2019. године

9:00 h

ИСТОРИЈА ЦВ1

 

Стојанов Јелена -председник/испитивач

Драгосавац Драгана-члан

Јовановић Драгана-члан

Упрaвна зграда-учионица за историју

 

1.Глишић Јован ЦВ1

Четвртак

26.12.2019. године

9:00 h

ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА ЦВ1

Алексић Живанов Весна председник/испитивач

Живковић Биљана- члан

Стоилковић Добре-члан

Пета зграда-учионица за повртарство (П2)

1.Миловановић Тијана ЦВ1

Четвртак

26.12.2019. године

9:30 h

ПРЕДУЗЕТНИШТВО РМПТ3

 

 

 

Блажин Драган- председник/испитивач

Блажин Слободан-члан

Алексић Весна-члан

Пета зграда-учионица за  механизацију

(МЕ)

1.Царан Ђурица РМПТ3

Петак

27.12.2019. године

9:00 h

ПАРКАРСТВО ТХ3

 

 

 

 

 

Вићентић Драгица -председник/испитивач

Стоиљковић Добре-члан

Марковић Верица-члан

Пета зграда-учионица за повртарство (П2)

1.Пешић Ивица ТХ3

2.Илић Зоран ТХ3

3. Бањаш Синиша ТХ3

 

Петак

27.12.2019. године

9:00h

ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА ПТ3

Вићентић Драгица, председник/испитивач

Марковић Верица, члан

Стоиљковић Добре, члан

Пета зграда-учионица за повртарство (П2)

1.Стојадиновић Слободан ПТ3

Петак

27.12.2019. године

9:00 h

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ТХ1, ТХ2, ТХ3, ТХ4 Усмени део

Милевска Мира-председник/испитивач

Маројевић-Драслар Душанка-члан

Цвијетић Ксенија -члан

Шеста зграда-учионица за српски језик (С3)

1.Багаш Татјана ТХ2