logo

 

Циљ стручног образовања за образовни профил ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР је оспособљавање ученика за асистирање ветеринару при третману и здравственој заштити животиња на терену и у ветеринарској амбуланти.

Након завршетка овог образовног профила, ученици могу као ветеринарски техничар радити на фармама за узгој животиња, у ветеринарским амбулантама, пољопривредним апотекама, кланицама, царини или се самостално бавити узгојем домаћих животиња и кућних љубимаца.

Завршавањем овог смера, ученици имају одличну основу за уписивање Ветеринарског факултета, Медицинског или Пољопривредног факултета смер Сточарство, али се могу уписати и на све друге факултете природних и друштвених смерова.