logo

 

Циљ стручног образовања за образовни профил РУКОВАЛАЦ - МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ је оспособљавање ученика за руковање, поправку и одржавање пољопривредне технике.

Ученици који су завршили овај смер имају звање квалификованог радника, амогу се запослити у пољопривредним организацијама на месту рукоаваоца пољопривредне механизације, на одржавању пољпривредне механизације, сушара, система за нводњавање.