logo

 

Цвећар-вртлар је занимање које пружа ученицима могућност да стекну основна знања из области цвећарства, декоративне дендрологије, расадничарства, лековитог и зачинског биља, технике и механизације у области хортикултуре, у подизању и нези зелених површина, организацији производње и продаје цвећа, украсног шибља, дрвећа, пузавица...

Школовање траје три године. У току школовања ученици кроз стручне предмете упознају технологију рада, алат, машине и опрему који се у раду користе, услове за производњу цвећа, лековитог биља, поврћа, шибља и дрвећа, упознају технике рада и практично се оспособљавају за њихово извођење.

У 1, 2 и 3 разреду ученици једном недељно практично раде у школском парку или економији школе, стакленицима и пластеницима за производњу цвећа и поврћа, цвећарама у граду, а под стручним надзором искусних инжењера, техничара и радника.