logo

 

Представници Савета родитеља:

 

оделење

родитељ

одеЉеЊе

родитељ

 

 

 

 

I-2

Лујански Драгана

III-2

 

 Стојановић Весна

I-3

Ђорђев Данијела

III-3

 

Мирковић Ненад

I-6

Опачић Јасна

III-4 Тасић Сања

 I-5/7

 Јонаш Ана

 

 

 

 

 

 

II-1

Пасер Јован

 IV-1

 Глигорић Драгана

II-2

Богданов Јовица

 IV-2

Матијевић Оливера

II-3

Рашовић Клара

IV-3

Јаковљев Жељко

II-6/7

Обрадинов Станислав