logo

 

Представници Савета родитеља:

 

одеЉење

родитељ

одеЉеЊе

родитељ

I-2

Вуксан Татјана

III-1

 

Пасер Јован

I-3

Богосављев Станко

III-2

 

Богданов Јовица

I-6

Игић Нада

III-3

Јелача Драгана

 I-5/7

Стојић Дејан

III-6/7

Обрадинов Станислав

II-2

Лујански Драгана

 IV-2

Стојановић Весна

II-3

Ђорђев Крчмар Данијела

 IV-3

Мирковић Ненад

II-6

Опачић Јасна

IV-4

Тасић Сања

II-5/7

Јонаш Ана