logo

 

1. Живанов Разменка  - спремачица

2. Станковић Слађана - спремачица

3. Ђурић Ирена - магационер

4. Сенеши Роберт - домар

5. Гавриловић Миодраг - ложач

6. Гучински Мирјана - референт

7. Ивановић Јанко - возач

8. Прошевски Весна - шеф рачуноводства

9. Спасић Славица - благајник

10. Растовић Милена - секретар

11. Попов Дејан - помоћни наставник

12. Денингер Небојша - помоћни наставник

13. Савић Гордана- спремачица

14. Живанов Милош - мајстор одржавања

15. Матић Ивана - спремачица

16. Ивановић Славица - спремачица

17. Лазаров Јасмина - спремачица