logo

 

Стручним образовањем за образовни профил ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР ученик је оспособљен за организовање и спровођење биљне и сточарске производње у комбинатима и на газдинствима.

Након завршетка овог образовног профила, ученици могу као пољопривредни техничар запослити се у пољопривреднима апотекама, расадницима као и усвим организацијама које се баве производњом и продајом пољопривредних производа.

Ученици који заврше овај образовни профил могу се уписати на све смерове Пољопривредног факултета као и на све друге факултете природних и друштврних смерова.

 

 

 

 

 

 

I РАЗРЕД

II РАЗРЕД

III РАЗРЕД

IV РАЗРЕД

недељно

годишње

недељно

годишње

недељно

годишње

недељно

годишње

Т

В

ПН

Т

В

ПН

Б

Т

В

ПН

Т

В

ПН

Б

Т

В

ПН

Т

В

ПН

Б

Т

В

ПН

Т

В

ПН

Б

А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

22

2

0

704

64

0

0

11

0

0

352

0

0

0

9

0

0

288

0

0

0

11

0

0

352

0

0

0

1.

Српски језик и књижевност

3

 

 

96

 

 

 

3

 

 

96

 

 

 

3

 

 

96

 

 

 

3

 

 

96

 

 

 

1.1

____________језик и књижевност*

3

 

 

105

 

 

 

3

 

 

105

 

 

 

3

 

 

105

 

 

 

3

 

 

96

 

 

 

2.

Српски језик као нематерњи језик*

2

 

 

70

 

 

 

2

 

 

70

 

 

 

2

 

 

70

 

 

 

2

 

 

70

 

 

 

3.

Страни језик I

2

 

 

64

 

 

 

2

 

 

64

 

 

 

2

 

 

64

 

 

 

2

 

 

64

 

 

 

4.

Физичко васпитање

2

 

 

64

 

 

 

2

 

 

64

 

 

 

2

 

 

64

 

 

 

2

 

 

64

 

 

 

5.

Математика

2

 

 

64

 

 

 

2

 

 

64

 

 

 

2

 

 

64

 

 

 

2

 

 

64

 

 

 

6.

Рачунарство и информатика

 

2

 

 

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Историја

2

 

 

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Екологија и заштита животне средине

1

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Латински језик

1

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Физика

2

 

 

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Географија

2

 

 

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Биологија

2

 

 

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Хемија

3

 

 

96

 

 

 

2

 

 

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Социологија са правима грађана

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

64

 

 

 

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

7

0

0

224

0

0

150

7

6

5

224

192

160

150

9

6

5

288

192

160

150

7

6

5

224

192

160

60

15.

Педологија и агрохемија

3

 

 

96

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Заштита биља

2

 

 

64

 

 

24

 

2

 

 

64

 

 

 

2

 

 

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Пољопривредна техника

2

 

 

64

 

 

18

2

2

1

64

64

32

15

2

2

 

64

64

 

 

2

2

 

64

64

 

 

18.

Биљна производња 1* *

 

 

 

 

 

 

 

5

2

4

160

64

128

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

Биљна производња 2* *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

2

5

160

64

160

60

 

 

 

 

 

 

 

20.

Наводњавање

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

Сточарска производња

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

2

5

160

64

160

60

22.

Предузетништво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

64

 

 

23.

Професионална пракса

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

 

 

 

Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

1

0

0

32

0

0

0

3

0

0

96

0

0

0

3

0

0

96

0

0

0

3

0

0

96

0

0

0

1.

Грађанско васпитање / Верска настава

1

 

 

32

 

 

 

1

 

 

32

 

 

 

1

 

 

32

 

 

 

1

 

 

32

 

 

 

2.

Изборни предмети према програму образовног профила

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

64

 

 

 

2

 

 

64

 

 

 

2

 

 

64

 

 

 

Укупно А1+А2+Б

30

2

0

960

64

0

150

21

6

5

672

192

160

150

21

6

5

672

192

160

150

21

6

5

672

192

160

60

Укупно

32

1174

32

1174

32

1174

32

1084

 

 

 

 

 

Листа изборних технологија у оквиру предмета Биљна производња

 

Листа изборних технологија

РАЗРЕД

II

III

Биљна производња 1

Ратарство

*

 

Ратарство са повртарство

*

 

Повртарство са цвећарством

*

 

Биљна производња 2

Воћарство

 

*

Виноградарство

 

*

Воћарство и виноградарство

 

*

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

Б:  Листа изборних предмета према програму образовног профила

Рб

Листа изборних предмета

РАЗРЕД

I

II

III

IV

Стручни предмети* - ОБАВЕЗНО СЕ БИРА БАР У ЈЕДНОМ РАЗРЕДУ

1.

Ратарство

 

2

 

 

2.

Повртарство

 

2

 

 

3.

Лековито биље

 

2

 

 

4.

Гајење цвећарских култура

 

2

 

 

5.

Органска производња у ратарству

 

2

 

 

6.

Органска производња у повртарству

 

2

 

 

7.

Производња дувана

 

 

2

 

8.

Гљиварство

 

 

2

 

9.

Органска производња у воћарству и виноградарству

 

 

2

 

10.

Пчеларство

 

 

2

2

11.

Козарство

 

 

 

2

12.

Рибарство

 

 

 

2

13.

Гајење пужева

 

 

2

2

14.

Органска производња у сточарству

 

 

 

2

15.

Аграрни туризам

 

 

 

2

Општеобразовни предмети

1.

Други страни језик

 

2

2

2

2.

Изабрани спорт

 

2

2

2

3.

Историја (одабране теме)

 

2

2

2

4.

Филозофија

 

 

 

2

5.

Логика са етиком

 

 

2

 

6.

Хемија

 

 

2

 2

7.

Физика

 

 

2

2

8.

Биологија

 

 

2

2

9.

Ликовна култура

 

2

2

2

10.

Музичка култура

 

2

2

2

11.

Географија у пољопривреди

 

2

2