logo

 

Стручним образовањем за образовни профил ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР ученик је оспособљен за организовање и спровођење биљне и сточарске производње у комбинатима и на газдинствима.

Након завршетка овог образовног профила, ученици могу као пољопривредни техничар запослити се у пољопривреднима апотекама, расадницима као и усвим организацијама које се баве производњом и продајом пољопривредних производа.

Ученици који заврше овај образовни профил могу се уписати на све смерове Пољопривредног факултета као и на све друге факултете природних и друштврних смерова.