logo

 

Стручним образовањем на смеру ТЕХНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ ученици се упознају са машинама у биљној и сточарској производњи, њиховим одржавањем и коришћењем као и са организацијом рада у машинској радионици.

По завршетку овог смера ученици могу радити у свим пољопривредно производним организацијама као и у фирмама које се баве трговином резервним деловима и пољопривредном механизацијом.

Техничар пољопривредне технике има одличне предуслове за упис на смер Пољопривредна техника на Пољопривредном факултету а може уписати и све друге смерове истог факултета