logo

 

Стручним образовањем на смеру ТЕХНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ ученици се упознају са машинама у биљној и сточарској производњи, њиховим одржавањем и коришћењем као и са организацијом рада у машинској радионици.

По завршетку овог смера ученици могу радити у свим пољопривредно производним организацијама као и у фирмама које се баве трговином резервним деловима и пољопривредном механизацијом.

Техничар пољопривредне технике има одличне предуслове за упис на смер Пољопривредна техника на Пољопривредном факултету а може уписати и све друге смерове истог факултета

 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране Област: пољопривреда

 

Образовни профил: Техничар пољопривредне технике

 

 

 

 

 

Ред. број

 

I ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

А. ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

ПРВИ РАЗРЕД

ДРУГИ РАЗРЕД

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

УКУПНО

Разредно часовна

настава

Настава у блоку год.

Разредно часовна

настава

Настава у блоку год.

Разредно часовна

настава

Настава у блоку год.

Разредно часовна

настава

Настава у блоку год.

Разредно часовна

настава

Настава у блоку год.

НЕДЕЉНО

ГОДИШЊЕ

НЕДЕЉНО

ГОДИШЊЕ

НЕДЕЉНО

ГОДИШЊЕ

НЕДЕЉНО

ГОДИШЊЕ

НЕДЕЉНО

ГОДИШЊЕ

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

1.

а. Српски језик и књижевност

б.             језик и књижевност*

3

 

105

 

 

3

 

105

 

 

3

 

105

 

 

3

 

96

 

 

12

 

411

 

 

2.

Српски као нематерњи језик*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Страни језик

2

 

70

 

 

2

 

70

 

 

2

 

70

 

 

2

 

64

 

 

8

 

274

 

 

4.

Социологија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

70

 

 

 

 

 

 

 

2

 

70

 

 

5.

Филозофија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

64

 

 

2

 

64

 

 

6.

Историја

2

 

70

 

 

2

 

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

140

 

 

7.

Музичка уметност

1

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

35

 

 

8.

Ликовна култура

 

 

 

 

 

1

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

35

 

 

9.

Физичко васпитање

2

 

70

 

 

2

 

70

 

 

2

 

70

 

 

2

 

64

 

 

8

 

274

 

 

10.

Математика

3

 

105

 

 

3

 

105

 

 

3

 

105

 

 

3

 

96

 

 

12

 

411

 

 

11.

Рачунарство и информатика

 

2

 

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

70

 

12.

Географија

2

 

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

70

 

 

13.

Физика

2

 

70

 

 

2

 

70

 

 

2

 

70

 

 

 

 

 

 

 

6

 

210

 

 

14.

Хемија

2

 

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

70

 

 

15.

Биологија

2

 

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

70

 

 

16.

Устав и права грађана

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

32

 

 

1

 

32

 

 

Укупно А:

21

2

735

70

 

15

 

525

 

 

14

 

490

 

 

13

 

416

 

 

63

2

2166

70

 

Укупно A:

23

805

15

525

14

490

13

416

65

2236