logo

 

Чланови школског одбора:

Чланови представници:

Имена

 

Чланови школског одбора из  редова Наставничког већа

Слободан Блажин

 Добре Стоилковић

 Драгица Вићентић

Чланови школског одбора из редова Савета родитеља

Јован Пасер

 Дејан Стаменковић - председник

 Станко Богосавлјев

Чланови школског одбора представници друштвене средине

Вукашин Ристић

Душан Јаковљевић

Љиљана Видојевић