logo

 

-Oдлука школски намештај Д-16/2021

-Одлука-електрична енергија-Д-14/2021

-ГФИ 2021

-ГФИ 2020

-Материјална добра 2021

-Одлука измена плана јавних набавки

-Одлука јавне набавке

-План јавних набавки за 2021.годину на које се закон не примењује

-План јавних набавки за 2021.годину на које се закон примењује

Корисни линкови у доба пандемије:

https://imunizacija.euprava.gov.rs/

https://www.facebook.com/watch/?v=752810738807847

Превеција COVID-19

                                         

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА  У ДЕЦЕМБАРСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/2022

ДАТУМ

 

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

Место испита

Кандидати

Понедељак

20.12.2021. године

9:35h

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ СА ТЕХНИЧКИМ ЦРТАЊЕМ ТПТ1

Бубуљ Славица-председник/испитивач

Блажин Слободан-члан

Радојевић Мирјана-члан

Пета зграда-учионица за  механизацију

(МЕ)

1.Родић Стефан ТПТ1

2.Кравар Иван ТПТ1

Понедељак

20.12.2021. године

9:35h

АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА ВТ1

Јелача Миодраг -председник/испитивач

Ковић Александар -члан

Вишњички Милица-члан

Зграда  за ветерину

1.Ракин-Драшковић Драгана ВТ1

Понедељак

20.12.2021. године

14:00h

ФАРМАКОЛОГИЈА ВТ2

Кораћ Ненад- председник/испитивач

Ковић Александар-члан

Јелача Миодраг -члан

Зграда  за ветерину

1.Анђелковић Драгана ВТ2

Понедељак

20.12.2021. године

14:15h

ОСНОВИ ХИРУРГИЈЕ ВТ4

Кораћ Ненад- председник/испитивач

Ковић Александар-члан

Јелача Миодраг-члан

Зграда  за ветерину

1. Мићановић Марија ВТ4

 

Понедељак

20.12.2021. године

9:35h

ПОДИЗАЊЕ И НЕГА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

ЦВ3

Димитријевић Јасмина -председник/испитивач

Алексић Живанов Весна -члан

Руптак Стојанка-члан

Упрaвна зграда-учионица за цвeћарство

1. Миловановић Тијана ЦВ3

 

Уторак 21.12.2021.

године

14:00 h

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  ТХ4,ПТ4,ТПТ4,ВТ4

Писмени део

Милевска Мира-председник/испитивач

Маројевић-Драслар Душанка-члан

Алексић Весна -члан

Шеста зграда-учионица за српски језик (С3)

1.Јованов Анастасија ПТ4

2.Петровић Мирјана ВТ4

3.Перак  Јелена ПП2

4.Ђурић Милица  ВТ4

 

Уторак 21.12.2021.

године

9:35h

ОСНОВИ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ РМПТ1

Радојевић Мирјана - председник/испитивач

Блажин Слободан – члан

Блажин Драган - члан

Пета зграда-учионица за  механизацију

(МЕ)

1.Митић Сергеј РМПТ1

Уторак 21.12.2021.

године

9:35 h

ПОЉОПРИВРЕДНА ПРОИЗВОДЊА ТПТ1

Живковић Биљана-председник/испитивач

Алексић Весна-члан

Лукић Радован-члан

Пета зграда-учионица за повртарство

1.Текијашки Дејан ТПТ1

Среда

22.12.2021.

године

14:00 h

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК ТХ1

Писмени део

Радовић Дуња председник/испитивач

Ђорђевић Марија, члан

Михајловић Ана, члан

Шеста зграда-учионица за енглески језик (Е.ј.)

1.  Глишић Јован ТХ1

Среда

22.12.2021.

године

9:35 h

ПЕДОЛОГИЈА ТХ1

Руптак Стојанка -председник/испитивач

Димитријевић Јасмина -члан

Марковић Верица-члан

Упрaвна зграда-учионица за цвeћарство

1.Ристановић Ивана ТХ1

2.Хавела Реа МартинаТХ1

3.Суханек Наташа ТХ1

Четвртак

23.12.2021.

година

14:00 h

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ТХ1, ТХ2, ТХ3, ТХ4.ПТ4

Писмени  део

Ђорђевић Марија-председник/испитивач

Михајловић Ана-члан

Маројевић Драслар Душанка-члан

Шеста зграда-учионица за енглески језик (Е.ј.)

1. Мићановић Марија ВТ4

 

 

 

Четвртак

23.12.2021.

година

9:35 h

АГРОХЕМИЈА СА ФИЗИОЛОГИЈОМ БИЉА ТХ1

Руптак Стојанка -председник/испитивач

Димитријевић Јасмина -члан

Марковић Верица-члан

Упрaвна зграда-учионица за цвeћарство

1.Ристановић Ивана ТХ1

2.Хавела Реа МартинаТХ1

3.Суханек Наташа ТХ1

Четвртак

23.12.2021.

година

9:35 h

ФИЗИКА ТХ1, ТХ2

Петронијевић Нада-председник/испитивач

Динић Срђан-члан

Ратић Невенка-члан

Упрaвна зграда-учионица за физику

1.Николић Александра ТХ 2

2. Глишић Јован ТХ1

Петак

24.12.2021. године

9:00 h

ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЦВ3

Ковачевић Гордана председник/испитивач

Ратић Невенка, члан

Динић Срђан, члан

Упрaвна зграда-учионица за биологију

1.Миловановић Тијана ЦВ3

Петак

24.12.2021. године

9:10 h

БИОЛОГИЈА ТХ1

Ковачевић Гордана председник/испитивач

Ратић Невенка, члан

Динић Срђан, члан

Упрaвна зграда-учионица за биологију

1.Родић Стефан ТПТ1

2.Текијашки Дејан ТПТ1

3.Кравар Иван ТПТ1

4.Мирков Далибор ТПТ1

5.Тешин Јована ТХ 1

 

 

Петак

24.12.2021. године

9:00 h

БИОДЕКОРАЦИЈА ТХ4

Живковић Биљана - председник/испитивач

Димитријевић Јасмина-члан

Алексић Живанов Весна -члан

Упрaвна зграда-учионица за цвeћарство

1.Багаш Татјана ТХ4

Петак

24.12.2021. године

9:00 h

ФИЛОЗОФИЈА ВТ4-изборни предмет

Тодоровић Мирослав -председник/испитивач

Алексић Живанов Весна -члан

Ереш Ђерђ -члан

Упрaвна зграда-учионица за филозофију

1. Мићановић Марија ВТ4

 

Петак

24.12.2021. године

9:00 h

МАТЕМАТИКА

ВТ4

Писмени део

Душан Мрвош - испитивач/пrедседник

Лукић Данијела – члан

Бубуљ Миљана-члан

Упрaвна зграда-учионица за математику

1. Јованов Анастасија ПТ4

2.Даути Анита ПТ4

3.Перак Јелена ПП2

Понедељак

27.12.2021. године

9:00h

МУЗИЧКА УМЕТНОСТ ТХ1

Милановић-Младеновић Милица 

председник/испитивач

Милевска Мира-члан

Вићентић Драгица-члан

Упрaвна зграда-учионица за  географију

1.Ристановић Ивана ТХ1

2.Штековић Драшко ТХ1

3.Тешин Јована ТХ1

4.Глишић Јован ТХ1

5.Текијашки Дејан ТПТ1

Понедељак

27.12.2021. године

9:00h

ПОЉОПРИВРЕДНА ТЕХНИКА  ПТ1

Радојевић Мирјана- председник/испитивач

Бубуљ Славица -члан

Блажин Слободан - члан

Пета зграда-учионица за  механизацију

(МЕ)

1.Даути Анита ПТ4

Понедељак

27.12.2021. године

9:00h

ХЕМИЈА ТХ1, ТХ2, ТХ3, ТХ4

Динић Срђан-председник/испитивач

Петронијевић Нада-члан

Лукић Данијела-члан

Упрaвна зграда-учионица за хемију

1. Багаш Татјана ТХ4

Понедељак

27.12.2021. године

9:00h

ПРЕДУЗЕТНИШТВО ВТ4

Алексић Живанов Весна – председник испитивач

Радован Лукић – члан

Љубојевић Јелена - члан

Управна зграда-учионица за географију

1. Мићановић Марија ВТ4

Понедељак

27.12.2021. године

9:00h

ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА ВТ1

Јелача Миодраг-председник/испитивач

Вишњички Милица -члан

Чубрић-Златановић Јелена-члан

Зграда  за ветерину

1. Ракин-Драшковић Драгана ВТ1

Уторак 28.12.2021.

године

9:20 h

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ ТПТ1, ТПТ2, ТПТ3, ТПТ4,ВТ4

Јовановић Драгана-председник/испитивач

Драгосавац Драгана -члан

Алексић Живанов Весна -члан

Упрaвна зграда-учионица за географију

1.Текијашки Дејан ТПТ1

 

Уторак 28.12.2021.

године

9:40 h

ПРАКТИЧНА НАСТАВА ТХ1

Димитријевић Јасмина

-испитивач/ председник

Руптак Стојанка-члан

-члан

Алексић Живанов Весна -члан

Упрaвна зграда-учионица за цвeћарство

1.Штековић Драшко ТХ1

Уторак 28.12.2021.

године

10:00 h

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  ТХ4,ПТ4,ТПТ4,ВТ4

Усмени део

Милевска Мира-председник/испитивач

Маројевић-Драслар Душанка-члан

Алексић Весна -члан

Шеста зграда-учионица за српски језик (С3)

1.Јованов Анастасија ПТ4

2.Петровић Мирјана ВТ4

3.Перак  Јелена ПП2

4.Ђурић Милица  ВТ4

 

Уторак 28.12.2021.

године

9:00 h

ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА ВТ2

Ковић Александар-ипредседник/испитивач спитивач

Јелача Миодраг-члан

Вишњички Милица -члан

Зграда  за ветерину

1.Анђелковић Драгана ВТ2

Уторак 28.12.2021.

године

9:00 h

ЛЕКОВИТО И ЗАЧИНСКО БИЉЕ ТХ4

Алексић Живанов Весна - председник/испитивач

Димитријевић Јасмина –члан

Руптак Стојанка -члан

Упрaвна зграда-учионица за цвeћарство

1.Багаш Тијана ТХ4

Среда

29.12.2021.године

9:00 h

БОЛЕСТИ ЖИВОТИЊА ВТ4

Чубрић-Златановић Јелена председник/испитивач

Јелача Миодраг -члан

Вишњички Милица -члан

Зграда  за ветерину

1.Ђурић Милица  ВТ4

Среда

29.12.2021.

године

9:00 h

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК ТХ1

Усмени део

Радовић Дуња председник/испитивач

Ђорђевић Марија, члан

Михајловић Ана, члан

Шеста зграда-учионица за енглески језик (Е.ј.)

1.  Глишић Јован ТХ1

Четвртак

30.12.2021. године

9:00h

СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА ПТ4

Драгосавац Драгана -председник/испитивач

Драгана Јовановић-члан

Алексић Живанов Весна -члан

Упрaвна зграда-учионица за социјологију

1.Ђурић Милица ВТ4

2.Јованов Анастасија ПТ4

3.Даути Анита ПТ4

4. Миловановић Тијана ЦВ3

 

Четвртак

30.12.2021. године

9:40h

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА  ТХ4

Драгосавац Драгана -председник/испитивач

Драгана Јовановић-члан

Алексић Живанов Весна -члан

Упрaвна зграда-учионица за социјологију

1.Багаш Татјана ТХ4

 

Четвртак

30.12.2021.

година

9:00 h

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ТХ1, ТХ2, ТХ3, ТХ4.ПТ4

Усмени  део

Ђорђевић Марија-председник/испитивач

Михајловић Ана-члан

Маројевић Драслар Душанка-члан

Шеста зграда-учионица за енглески језик (Е.ј.)

1. Мићановић Марија ВТ4

 

 

 

Петак

31.12.2021. године

9:00 h

МАТЕМАТИКА

ВТ4

Усмени део

Душан Мрвош - испитивач/пrедседник

Лукић Данијела – члан

Бубуљ Миљана-члан

Упрaвна зграда-учионица за математику

1. Јованов Анастасија ПТ4

2.Даути Анита ПТ4

3.Перак Јелена ПП2

             

Т

У Панчеву, дана 14.12.2021.године                                                                               Директор школе 

                                                                                                                                        Бимбашић Горан