logo

 

-Oдлука школски намештај Д-16/2021

-Одлука-електрична енергија-Д-14/2021

-ГФИ 2021

-ГФИ 2020

-Материјална добра 2021

-Одлука измена плана јавних набавки

-Одлука јавне набавке

-План јавних набавки за 2021.годину на које се закон не примењује

-План јавних набавки за 2021.годину на које се закон примењује

Корисни линкови у доба пандемије:

https://imunizacija.euprava.gov.rs/

https://www.facebook.com/watch/?v=752810738807847

Превеција COVID-19

                         

        ОБАВЕШТЕЊЕ  ЗА  ВАНРЕДНЕ  УЧЕНИКЕ

 

Обавештавају се ванредни ученици да ће се консултације као и разна питања везана за ванредно школовање обављати уторком  од 9:00 до 10:00 часова.

Телефон на који могу звати 064/8705460    у времену од 9:40 до 10:00  часова .

Подсећају се ванредни ученици да им у уговорима стоје рокови у којима имају право да полажу испите,као и период прије испита.

Подсећају се ванредни ученици да поштују одредбе уговора у вези плаћања трошкова школарине.

 

 

 

 

 

У Панчеву                                              Одељенски старешина за ванредне ученике

11.10.2021.                                                                     Весна Алексић Живанов      

 

 

                      ОБАВЕШТЕЊЕ  ЗА  ВАНРЕДНЕ  УЧЕНИКЕ

 

Ванредни ученици су дужни да прате информације о њиховом школовању на сајту школе,уколико непоступају по том обавештењу школа несноси никакву одговорност за било које последице које произилазе из непоштовања овог обавештења.

 

У Панчеву                                              

7.10.2019.                                                                     

 

Разредни старешина

   ванредних ученика                                       Секретар школе                             Директор школе                                Весна Алексић Живанов              Милена Растовић                          Горан Бимбашић

 

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА  У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/2022

ДАТУМ

 

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

Место испита

Кандидати

Понедељак

18.10.2021. године

9:35h

ЕПИЗООТИОЛОГИЈА ВТ2

Атанацковић Валерија -испитивач/ председник

Вишњички Милица -члан

Јелача Миодраг-члан

Зграда  за ветерину

1.Анђелковић Драгана ВТ2

Уторак 19.10.2021.

године

9:35 h

ПОЉОПРИВРЕДНА ТЕХНИКА  ПТ4

Бубуљ Славица - председник/испитивач

Радојевић Мирјана -члан

Блажин Слободан - члан

Пета зграда-учионица за  механизацију

(МЕ)

1. Јованов Анастасија ПТ4

Среда

20.10.2021.

године

9:35 h

ЗАШТИТА БИЉА ЦВ3

Алексић Живанов Весна председник/испитивач

Марковић Верица-члан Живковић Биљана- члан

 

Пета зграда-учионица за заштиту биља

1.Миловановић Тијана ЦВ3

Среда

20.10.2021.

године

14:00 h

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  ТХ4,ПТ4,ТПТ4,ВТ4

Писмени део

Милевска Мира-председник/испитивач

Маројевић-Драслар Душанка-члан

Алексић Весна -члан

Шеста зграда-учионица за српски језик (С3)

1.Богданов Тамара ТХ4

2.Даути Анита ПТ4

3.Багаш Татјана ТХ4

4.Сахтер Јарослав ТПТ4

5.Мићановић Марјана ВТ4

Среда

20.10.2021.

године

14:00 h

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК ТХ1

Писмени део

Радовић Дуња председник/испитивач

Ђорђевић Марија, члан

Михајловић Ана, члан

Шеста зграда-учионица за енглески језик (Е.ј.)

1. Штековић Драшко ТХ1

Четвртак

21.10.2021.

година

14:00 h

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ ТПТ4,ЦВ3

Јовановић Драгана-председник/испитивач

Крунић Јелена-члан

Алексић Живанов Весна -члан

Упрaвна зграда-учионица за географију

1. Јованов Анастасија ПТ4

2.Даути Анита ПТ4

  3. Миловановић Тијана ЦВ3

4.Мићановић Марјана ВТ4

 

 

 

Четвртак

21.10.2021.

година

9:35 h

ПОЉОПРИВРЕДНЕ МАШИНЕ ТПТ4

Блажин Драган -председник/испитивач

Радојевић Мирјана -члан

Блажин Слободан- члан

 

Пета зграда-учионица за  механизацију

(МЕ)

1.Сахтер Јарослав ТПТ4

Четвртак

21.10.2021.

година

9:35 h

ЦВЕЋАРСТВО ТХ4

Димитријевић Јасмина - председник/испитивач

Марковић Верица –члан

Руптак Стојанка- члан

Упрaвна зграда-учионица за цверћарство

1. Багаш Татјана ТХ4

Петак

22.10.2021. године

14:00 h

МАТЕМАТИКА

ВТ4

Писмени део

Душан Мрвош - испитивач/пrедседник

Лукић Данијела – члан

Бубуљ Миљана-члан

Упрaвна зграда-учионица за математику

1.Мићановић Марјана ВТ4

 

Петак

22.10.2021. године

14:00 h

БИОЛОГИЈА ТХ1

Ковачевић Гордана председник/испитивач

Ратић Невенка, члан

Динић Срђан, члан

Упрaвна зграда-учионица за биологију

1.Глишић Јован ТХ1

2.Штековић Драшко ТХ1

 

Петак

22.10.2021. године

14:00 h

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ТХ1, ТХ2, ТХ3, ТХ4.ПТ4

Писмени  део

Ђорђевић Марија-председник/испитивач

Михајловић Ана-члан

Маројевић Драслар Душанка-члан

Шеста зграда-учионица за енглески језик (Е.ј.)

1.Богданов Тамара ТХ4

2.Јованов Анастасија ПТ4

3.Даути Анита ПТ4

4.Багаш Татјана ТХ4

 

Понедељак

25.10.2021. године

9:35 h

СТОЧАРСТВО СА ИСХРАНОМ ВТ1

Јелача Миодраг-председник/испитивач

Атанацковић Валерија -члан

Ковић Александар-члан

Зграда  за ветерину

1.Ракин-Драшковић Драгана ВТ1

Уторак

26.10.2021.

године

9:50 h

ПОВРТАРСТВО ТХ4

Живковић Биљана –председник/испитивач

Руптак Стојанка-члан

Марковић Верица-члан

Пета зграда-учионица за повртарство

1. Багаш Татјана ТХ4

Среда

27.10.2021.

године

9:35 h

ПЕДОЛОГИЈА ТХ1

Руптак Стојанка -председник/испитивач

Димитријевић Јасмина -члан

Марковић Верица-члан

Упрaвна зграда-учионица за цвeћарство

1.Глишић Јован ТХ1

Среда

27.10.2021.

године

14:00 h

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  ТХ4,ПТ4,ТПТ4,ВТ4

Усмени део

Милевска Мира-председник/испитивач

Маројевић-Драслар Душанка-члан

Алексић Весна -члан

Шеста зграда-учионица за српски језик (С3)

1.Богданов Тамара ТХ4

2.Даути Анита ПТ4

3.Багаш Татјана ТХ4

4.Сахтер Јарослав ТПТ4

5.Мићановић Марјана ВТ4

Среда

27.10.2021.

године

14:00 h

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК ТХ1

Усмени део

Радовић Дуња председник/испитивач

Ђорђевић Марија, члан

Михајловић Ана, члан

Шеста зграда-учионица за енглески језик (Е.ј.)

1. Штековић Драшко ТХ1

Среда

27.10.2021.

године

9:35h

ИСТОРИЈА ТХ1, ТХ2

Крунић Јелена -председник/испитивач

Драгосавац Драгана-члан

Јовановић Драгана-члан

Упрaвна зграда-учионица за историју

1.Николић Александра ТХ 2

Среда

27.10.2021.

године

9:35 h

ОСНОВИ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ РМПТ1

Руптак Стојанка -председник/испитивач

Алексић Живанов Весна -члан

Димитријевић Јасмина-члан

Упрaвна зграда-учионица за цвећарство

1.Митић Сергеј РМПТ1

Четвртак

28.10.2021. године

14:00h

ПРЕДУЗЕТНИШТВО ПТ4

Алексић Живанов Весна -члан – председник испитивач

Радован Лукић – члан

Бубуљ Славица - члан

Упрaвна зграда-учионица за географију

1. Јованов Анастасија ПТ4

2.Даути Анита ПТ4

 

Четвртак

28.10.2021. године

9:35 h

СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА ВТ4

Драгосавац Драгана -председник/испитивач

Драгана Јовановић-члан

Крунић Јелена-члан

Упрaвна зграда-учионица за социологију

1.Петровић Мирјана ВТ4

2. Мићановић Марјана ВТ4

Четвртак

28.10.2021.

године

9:50h

БОЛЕСТИ ЖИВОТИЊА ВТ3

Јелача Миодраг – председник/испитивач

Вишњички Милица - члан

Чубрић-Златановић Јелена -члан

Зграда  за ветерину

1.Анђелковић Драгана ВТ1

Четвртак

28.10.2021. године

14:00h

ПРЕДУЗЕТНИШТВО

ЦВ3

Алексић Живанов Весна – председник испитивач

Радован Лукић – члан

Љубојевић Јелена - члан

Упрaвна зграда-учионица за географију

1.Миловановић Тијана ЦВ3

Петак

29.10.2021. године

14:00 h

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ТХ1, ТХ2, ТХ3, ТХ4.ПТ4

Усмени  део

Ђорђевић Марија-председник/испитивач

Михајловић Ана-члан

Маројевић Драслар Душанка-члан

Шеста зграда-учионица за енглески језик (Е.ј.)

1.Богданов Тамара ТХ4

2.Јованов Анастасија ПТ4

3.Даути Анита ПТ4

4.Багаш Татјана ТХ4

 

Петак

29.10.2021. године

14:00 h

МАТЕМАТИКА

ВТ4

Усмени део

Душан Мрвош - испитивач/пrедседник

Лукић Данијела – члан

Бубуљ Миљана-члан

Упрaвна зграда-учионица за математику

1.Мићановић Марјана ВТ4

 

Петак

29.10.2021. године

9:35h

АГРОХЕМИЈА СА ФИЗИОЛОГИЈОМ БИЉА ТХ1

Руптак Стојанка -председник/испитивач

Димитријевић Јасмина -члан

Марковић Верица-члан

Упрaвна зграда-учионица за цвећарство

1.Глишић Јован ТХ1

 

Петак

29.10.2021. године

9:35h

ПРАКТИЧНА НАСТАВА ТПТ4

Блажин Драган -председник/испитивач

Бубуљ Славица-члан

Блажин Слободан- члан

 

Пета зграда-учионица за  механизацију

(МЕ)

1.Сахтер Јарослав ТПТ4

             

 

У Панчеву, дана 13.10.2021.године                                                                               Директор школе 

                                                                                                                                        Бимбашић Горан