logo

 

Циљ стручног образовања за образовни профил ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ је оспособљавање ученика за производњу једногодишњег, вишегодишњег и саксијског цвећа, украсно шибље и декоративно дрвеће. Такође ће бити способан да преноси пројекте озелењевања на терен и врши надзор над садњом.

Техничар хортикултуре има могућност запошљавања у фирмама које се баве производњом дендролошког и садног материјала, центрима за дистрибуцију семна као и у комуналним предузећима која се баве одржавањем зелених површина.

Логичан наставак школовања техничара хортикултуре су студије на смеру Хортикултура на Пољопривредном факултету али може уписати и било који факултет природног или друштвеног смера.