logo

 

Пољопривредни техничар дигиталних технологија

 

Ученици се на овом смеру обучавају и оспособљавају за примену IT у пољопривреди.

Школује се за техничара који примењује савремене  IT и пољопривредну опрему

у области ратарске, повртарске, сточарске , виноградарске и воћарске производње,

као и заштиту биља.

Обучавају се за рад са дроновима, за установљавање стања усева.

Обучавају се за рад са савременим пољопривредним машинама са навигацијом.

Обучавају се за рад у прецизној производњи.