logo

 

Службени телефони:

0132190022 -директор школе

0132190023 -секретар школе

0132190024 -рачуноводство школе

0132190025 -референт за ученичка питања

0132190026 -координатор практичне наставе

0132190027 -зборница школе

0132190028 –библиотека

013310932 – педагог школе

0648705460 – разредни старешина ванредних ученика

0648705454 – обезбеђење

013370240 - факс

0132190026  - организатор праксе

0648705460 - ванредна настава