logo

 

Обавештавамо ванредне ученике да по налогу секретара установе која као дипломирани правник  обавља искључиво као једино лице у школи   правне послове у школи,на основу члана 132 Закона о основама система образовања и васпитања а у складу са актима школе максималан број испита који ученик може да пријави је 4. Такође ученик не може да полаже испите из разреда ако претходно није добио уверење, сведочанство или диплому о завршеном претходном разреду.