logo

 

Пољопривредна школа "Јосиф Панчић" смештена је  уз сам  међународни пут Е-92 и у близини железничке пруге Вршац-Београд.

Школу чини 5 самостојећих објеката распоређених у изванредном школском дворишту површине око 5 ха, са мноштвом дрвећа, цветних засада и местима за одмор ученика.

Школа је основана 1961.године под називом Техничка-пољопривредно-машинска школа и настала је спајањем Економске школе за одрасле и Ратарско-тракторске школе, а 16. априла 2011. године свечано смо, пригодном академијом у Културном центру, обележили 50 година рада ове установе.

Током свог рада, школа је ,у зависности од  реформи које су спровођене, образовала кадрове за рад у пољопривреди и прехрамбеној индустрији, а у једном периоду образовала је и ученике за заједничко средње образовање.

Број ученика  се кретао од 400 до 1000 ученика у једној школској години распоређених у одељења од 16 до 34.

Након рационализације  средњег образовања 1993.године, Школа  од 1.9.1993.године  образује кадрове за подручје рада пољопривреда, и ради под садашњим називом: 

Пољопривредна школа "Јосиф Панчић" из Панчева, са седиштем у Панчеву, Новосељански пут 31.

SugarDaddie Login|SugarDaddy Com Logen United Kingdom & Sign Up-Best Sugar

 

SugarDaddie Login|SugarDaddy Com Logen United Kingdom & Sign Up-Best Sugar

SugarDaddie Login|SugarDaddy Com Logen United Kingdom & Sign Up-Best Sugar