logo

 

 

 

Пољопривредна школа "Јосиф Панчић" смештена је  уз сам  међународни пут Е-92 и у близини железничке пруге Вршац-Београд.

Школу чини 5 самостојећих објеката распоређених у изванредном школском дворишту површине око 5 ха, са мноштвом дрвећа, цветних засада и местима за одмор ученика.

Пољопривредна школа “Јосиф Панчић” основана је 06.06.1962. године у Панчеву, под именом Школски центар за образовање кадрова за пољопривреду у Панчеву.
У састав школског центра су ушле: Техничко пољопривредно машинска школа у Панчеву, Економска школа за одрасле пољопривредног смера у Панчеву, Ратарско тракторска школа у Панчеву и Живинарска школа у Баваништу. Школски центар је почео са радом 01.07.1962.године.

Током свог рада, школа је ,у зависности од  реформи које су спровођене, образовала кадрове за рад у пољопривреди и прехрамбеној индустрији, а у једном периоду образовала је и ученике за заједничко средње образовање.

Број ученика  се кретао од 400 до 1000 ученика у једној школској години распоређених у одељења од 16 до 34.

Након рационализације  средњег образовања 1993.године, Школа  од 1.9.1993.године  образује кадрове за подручје рада пољопривреда, и ради под садашњим називом: 

Пољопривредна школа "Јосиф Панчић" из Панчева, са седиштем у Панчеву, Новосељански пут 31.

 

https://informator.poverenik.rs/informator?org=smHoFpK2ouatbgAfX

SugarDaddie Login|SugarDaddy Com Logen United Kingdom & Sign Up-Best Sugar

 

SugarDaddie Login|SugarDaddy Com Logen United Kingdom & Sign Up-Best Sugar

SugarDaddie Login|SugarDaddy Com Logen United Kingdom & Sign Up-Best Sugar

 37.Републичко такмичење ученика из области пољопривреде и хортикултуре одржано 17.и 18.марта у Зрењанину. Наша ученица Петрас Катарина ,цвећар-вртлар заузела прво место у изради цветног аранжмана ,а ученица Стојсин Тамара од 22 .школе са смера пољ.техничар заузела 12.место