logo

 

Пољопривредни техничар дигиталних технологија

 

Ученици се на овом смеру обучавају и оспособљавају за примену IT у пољопривреди.

Школује се за техничара који примењује савремене  IT и пољопривредну опрему

у области ратарске, повртарске, сточарске , виноградарске и воћарске производње,

као и заштиту биља.

Обучавају се за рад са дроновима, за установљавање стања усева.

Обучавају се за рад са савременим пољопривредним машинама са навигацијом.

Обучавају се за рад у прецизној производњи.

Обавештавамо ванредне ученике да по налогу секретара установе која као дипломирани правник  обавља искључиво као једино лице у школи   правне послове у школи,на основу члана 132 Закона о основама система образовања и васпитања а у складу са актима школе максималан број испита који ученик може да пријави је 4. Такође ученик не може да полаже испите из разреда ако претходно није добио уверење, сведочанство или диплому о завршеном претходном разреду.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

 

·       ПРИЈАВА ИСПИТА ЗА ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК ЋЕ СЕ ОДВИЈАТИ ОД  ПОНЕДЕЉКА 3.2.2020. ДО ПЕТКА  7. 2.2020. ГОДИНЕ

·       МОЛЕ СЕ КАНДИДАТИ ДА СВОЈЕ ИСПИТНЕ ПРИЈАВЕ ЧИТКО ПОПУНЕ ЋИРИЛИЧНИМ ПИСМОМ И УЗ ПРИЈАВУ ДОСТАВЕ ДОКАЗ О УПЛАТИ. НЕПОТПУНЕ ПРИЈАВЕ НЕЋЕ СЕ УЗИМАТИ У ОБЗИР.

·       КАНДИДАТИ КОЈИ НЕ ДОСТАВЕ ДОКАЗ О УПЛАТИ НЕЋЕ ИМАТИ МОГУЋНОСТ ПОЛАГАЊА ИСПИТА.

·       ИСПИТНИ РОК ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ У ПЕРИОДУ ИЗМЕЂУ 17.2.2020 – 29.2.2020.