logo

Позив-ел.енергија

 Конкурсна документација-ел.енергија

 

Обавештења

Распоред полагања ванредних испита - почетак 15.11.2017.

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У НОВЕМБАРСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/2018

ДАТУМ

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

Кандидати

Среда 15.11.2017.

9:35

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК ТХ1

Радовић Дуња, председник/испитивач

Словић Љубинка – члан

Ђорђевић Марија - члан

1.Јагица ДалиборкаТХ1

Среда 15.11.2017.

9:35

СОЦИОЛОГИЈА са правима грађана РМПТ3

Драгосавац Драгана-председник/испитивач

Арађеловић Сања -члан

Крунић Јелена-члан

1.Лазаревић Немања РМПТ3

2.Букур Дејан РМПТ3

 

Среда 15.11.2017.

9:35

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

Драгосавац Драгана-председник/испитивач

Арађеловић Сања -члан

Крунић Јелена-члан

1.Мунћан СањаТХ4

2.Полић СузанаТХ4

 

Среда

15.11.2017.

9:35

МЕХАНИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА ТПТ1

Стефановић Бранко-председник/испитивач

Бубуљ Славица-члан

Мирјана Радојевић-члан

1.Тома СтаниславТПТ1

Среда 15.11.2017.

14:10

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ТХ1, ТХ2, ТХ3, ТХ4

Писмени део

Цвијетић М. Ксенија-председник/испитивач

Милевска Мира-члан

Маројевић-Драслар Душанка-члан

1.Нишавић ВладиславТХ4

2.Платиша СашаТХ4

Четвртак

16.11.2017.

9:35

БИОЛОГИЈА ТПТ1 ТХ1, ТХ2, ТХ3

Ковачевић Гордана, председник /испитивач

Петронијевић Нада, члан

Јовановић Драгана, члан

1.Тома СтаниславТПТ1

2.Јагица ДалиборкаТХ1

3.Цвијић НевенаТХ1

Четвртак

16.11.2017.

9:35

ЛЕКОВИТО И ЗАЧИНСКО БИЉЕ ТХ4

Живковић Биљана-председник/испитивач

Димитријевић Јасмина, члан

Алексић-Живанов Весна –члан

1.Цеснак Марија ТХ4

2.Платиша СашаТХ4

Четвртак

16.11.2017.

13:30

Руски језик ТХ1;ТХ4

Писмени део

1.Соломун Драгана  председник/испитивач

2.Словић Љубинка-члан

3.Ђорђевић Марија -члан

 

 

1.Нишавић ВладиславТХ4

2.Илић ЗоранТХ1

3.Пешић Ивица ТХ1

 

Петак

17.11.2017.

9:35

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ СА ТЕХНИЧКИМ ЦРТАЊЕМ ТПТ1

Бубуљ Славица-председник/испитивач

Стефановић Бранко-члан

Радојевић Мирјана-члан

1. Тома СтаниславТПТ1

Петак

17.11.2017.

9:35

ЕКСПЛОАТАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНА РМПТ3

Бубуљ Славица-председник/испитивач

Радојевић Мирјана-члан

Стефановић Бранко-члан

1.Ивановић Јанко РМПТ3

Петак

17.11.2017.

14:10

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ТХ4; РМПТ3

Писмени део

Ђорђевић Марија-председник /испитивач

Словић Љубинка-члан

Маројевић Драслар  Душанка-члан

1.Платиша СашаТХ4

2.Полић СузанаТХ4

3.Мунћан СањаТХ4

4.Букур Дејан РМПТ3

Понедељак 20.11.2017.

9:35

МУЗИЧКА УМЕТНОСТ ТХ1;ТПТ1

Младеновић Милановић Милица-председник/испитивач

Словић Љубинка – члан

Ђорђевић Марија - члан

1.Јагица ДалиборкаТХ1

2.Тома Станислав ТПТ1

Понедељак

20.11.2017.

9:35

ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ РМПТ3

Ковачевић Гордана,  председник/испитивач

Петронијевић Нада, члан

Јовановић Драгана, члан

1.Ивановић Јанко РМПТ3

2.Пау Ђура РМПТ3

Понедељак

20.11.2017.

9:35

ОРГАНИЗАЦИЈА СА МЕНАЏМЕНТОМ ТХ4

Стоиљковић Добре -председник/испитивач

Алексић Живанов Весна -члан

Вићентић Драгица-члан

1.Цеснак МаријаТХ4

2.Нишавић ВладиславТХ4

Уторак 21.11.2017

9:35

БИОДЕКОРАЦИЈА ТХ4

Димитријевић Јасмина-председник/испитивач

Алексић Живанов Весна -члан

Руптак Стојанка-члан

1.Нишавић Владислав ТХ4

  Уторак 21.11.2017

9:35

БИОЛОГИЈА ТХ1, ТХ2, ТХ3

Ковачевић Гордана, председник/испитивач

Петронијевић Нада, члан

Јовановић Драгана, члан

1.Јагица Далиборка ТХ2 услов

 

Уторак

21.11.2017

9:35

ПОВРТАРСТВО ТХ4

Марковић Верица –председник/испитивач

Руптак Стојанка-члан

Димитријевић Јасмина-члан

1.Цеснак МаријаТХ4

Среда 22.11.2017.

9:35

Aутоматска регулација и управљање(изборни предмет)

Радојевић Мирјана председник/испитивач

Стефановић Бранко-члан

Бубуљ Славица –члан

1.Ивановић Јанко РМПТ3

2.Пау Ђура РМПТ3

 

Среда 22.11.2017.

14:10

ХЕМИЈА ТХ1, ТХ2, ТХ3, ТХ4,ТПТ1

Динић Срђан-председник/испитивач

Петронијевић Нада-члан

Радић Јелена-члан

1.Јагица Далиборка ТХ2 услов

2.Илић ЗоранТХ1

3.Пешић Ивица ТХ1

4Полић СузанаТХ4

5.Мунћан СањаТХ4

6.Тома СтаниславТПТ1

Среда 22.11.2017.

14:10

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ТХ1, ТХ2, ТХ3, ТХ4

Усмени део

Цвијетић М. Ксенија-председник/испитивач

Милевска Мира-члан

Маројевић-Драслар Душанка-члан

1.Нишавић ВладиславТХ4

2.Платиша СашаТХ4

Четвртак 23.11.2017.

14:10

ИСТОРИЈА  ТХ2

Крунић Јелена-председник/испитивач

Јовановић Драгана-члан

Драгосавац Драгана - члан

1.Јагица ДалиборкаТХ2 услов

 

Четвртак 23.11.2017.

 

13:30

Руски језик ТХ1;ТХ4

Усмени део

1.Соломун Драгана  председник/испитивач

2.Словић Љубинка-члан

3.Ђорђевић Марија -члан

 

1.Нишавић ВладиславТХ4

2.Илић ЗоранТХ1

3.Пешић Ивица ТХ1

 

Петак 24.11.2017.

9:35

ЛИКОВНА КУЛТУРА ТХ2

Ереш Ђерђ-председник/испитивач

Милевска Мира-члан

Маројевић Драслар Душанка-члан

1.Јагица Далиборка ТХ2 услов

Петак

24.11.2017

14:10

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ТХ4; РМПТ3

Усмени део

Ђорђевић Марија-председник /испитивач

Словић Љубинка-члан

Маројевић Драслар  Душанка-члан

1.Платиша СашаТХ4

2.Полић СузанаТХ4

3.Мунћан СањаТХ4

4.Букур Дејан РМПТ3

Понедељак 27.11.2017.

9:35

ОСНОВИ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ РМПТ3

Корићанац Драгица-председник/испитивач

Стоиљковић Добре-члан

Марковић Верица-члан

1.Пау Ђура РМПТ3

Уторак

28.11.2017.

9:35

ГЕОГРАФИЈА ТХ1

Јовановић Драгана-председник/испитивач

Крунић Јелена

Ратић Невенка

1.Бањаш Синиша ТХ1

2.Илић ЗоранТХ1

3.Пешић ИвицаТХ1

 

Уторак

28.11.2017.

14:10

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ ТХ4;РМПТ3

Јовановић Драгана-председник/испитивач Арађеловић Сања -члан

Крунић Јелена –члан

1.Платиша СашаТХ4

2.Лазаревић Немања РМПТ3

Уторак

28.11.2017.

9:35

ОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ РМПТ3

Блажин Драган-председник/испитивач

Бубуљ Славица-члан

Радојевић Мирјана,члан

 

1.Ивановић Јанко РМПТ3

2.Букур Дејан РМПТ3

Среда 29.11.2017

9:35

ПРЕДУЗЕТНИШТВО РМПТ3

Блажин Драган- председник/испитивач

Бубуљ Славица-члан

Радојевић Мирјана-члан

1.Ивановић Јанко РМПТ3

Среда 29.11.2017.

 

14:10

ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА ПТ3

Вићентић Драгица-председник/испитивач

Живковић Биљана-члан

Стоилковић Добре-члан

1.Филиповић ЛукаПТ3

Среда

29.11.2017.

9:35

ФИЛОЗОФИЈА ТХ4

Спремо Анђелко-председник/испитивач

Драгосавац Драгана -члан

Крунић Јелена,члан

1.Цеснак МаријаТХ4

2.Нишавић ВладиславТХ4

Четвртак 30.11.2017

9:35

ФИЗИКА ТХ1, ТХ2

Петронијевић Нада-председник/испитивач

Динић Срђан-члан

Ратић Невенка-члан

1.Јагица Далиборка ТХ2 услов

2.Ксенија ЈовановићТХ2

Четвртак 30.11.2017.

14:10

ИСТОРИЈА  ТХ1

Крунић Јелена-председник/испитивач

Јовановић Драгана-члан

Драгосавац Драгана - члан

2.Синиша БањашТХ1

3.Илић ЗоранТХ1

4.Пешић ИвицаТХ1

 

Четвртак 30.11.2017.

9.35

ПРАКТИЧНА НАСТАВА ТХ4

Димитријевић Јасмина-председник/испитивач

Руптак Стојанка -члан

Марковић Верица-члан

1.Нишавић ВладиславТХ4