logo

Пољопривредна школа "Јосиф Панчић" смештена је  уз сам  међународни пут Е-92 и у близини железничке пруге Вршац-Београд.

Школу чини 5 самостојећих објеката распоређених у изванредном школском дворишту површине око 5 ха, са мноштвом дрвећа, цветних засада и местима за одмор ученика.

Школа је основана 1961.године под називом Техничка-пољопривредно-машинска школа и настала је спајањем Економске школе за одрасле и Ратарско-тракторске школе, а 16. априла 2011. године свечано смо, пригодном академијом у Културном центру, обележили 50 година рада ове установе.

Током свог рада, школа је ,у зависности од  реформи које су спровођене, образовала кадрове за рад у пољопривреди и прехрамбеној индустрији, а у једном периоду образовала је и ученике за заједничко средње образовање.

Број ученика  се кретао од 400 до 1000 ученика у једној школској години распоређених у одељења од 16 до 34.

Након рационализације  средњег образовања 1993.године, Школа  од 1.9.1993.године  образује кадрове за подручје рада пољопривреда, и ради под садашњим називом: 

Пољопривредна школа "Јосиф Панчић" из Панчева, са седиштем у Панчеву, Новосељански пут 31.

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ

Пријава за полагање ванредних испита у јунском испитном року почиње 1.6.2017. и траје до 7.6.2017.

Обавештење за ванредне ученике завршних разреда да се јаве менторима или разредном старешини у вези припрема за матурске испите ако планирју да полажу матурски или завшни испит у јунском року. Ово је нарочито важно за смерове ВТ ПТ И РМПТ. Уценици којима је остао један или два испита за полагање морају да напишу молбу за раније полагање тих ванредних испита да би стигли да полажу матуру у јуну месецу.