logo

 

 На  основу  Правилника  о наставном плану и програму за стицање образовања  у троогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада пољопривреда, производња  и прерада хране ( Сл.Гл.РС..бр. –Просветни гласник бр.1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011-др.правилници, 6/2012-др.правилници, 5/2013, 111/2013, 14/2013), те  на  основу  члана  126 ст.4 тачка 18 Закона о  основама система образовања  и  васпитања (  Службени  гласник  РС бр. 88/2017) ,  директор   доноси   следеће

 

Распоред полагања завршног испита  АВГУСТОВСКОМ РОК  школске  2018-2019.години III/5-образовни профил: Цвећар –вртлар

 

датум

време

испит

комисија

Место испита

Број кандидата

Уторак

27.8.2019год.

 

9h

 

Практични рад са усменом одбраном рада

 

-Лековито и зачинско биље ЦВ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алексић Весна -председник/испитивач

Димитријевић Јасмина-члан

Марковић Верица -члан

 

Управна зграда-учионица цвећара

1 кандитат

Среда

28.8.2019год.

 

9h

Изборни предмет- Лековито и зачинско биље ЦВ3

Алексић Весна -председник/испитивач

Димитријевић Јасмина-члан

Марковић Верица -члан

 

Управна зграда-учионица цвећара

1 кандитат

 

 

У Панчеву, дана  21.8.2018.године

                                                                                                                           Директор                Бимбашић Горан                                                                                                               ___________________

 

 

На  основу  Правилника  о наставном плану и програму за стицање образовања  у троогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада пољопривреда, производња  и прерада хране ( Сл.Гл.РС..бр. –Просветни гласник бр.1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011-др.правилници, 6/2012-др.правилници, 5/2013, 111/2013, 14/2013), те  на  основу  члана  126 ст.4 тачка 18 Закона о  основама система образовања  и  васпитања (  Службени  гласник  РС бр. 88/2017) директор   доноси   следеће

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА

АВГУСТОВСКОМ   РОК школске године  2018/2019

 

 

1. ЗАЈЕДНИЧКИ ДЕО МАТУРСКОГ ИСПИТА-ЗА  ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ  ЧЕТВРТОГ СТЕПЕНА- Техничар хортикултуре- IV-4

датум

време

 

полагања

испит

Комисија

Место испита

Број кандидата

Уторак

 

27.8.2019.год.

 

8h

Српски језик  и књижевност

Милевска Мира,председник/испитивач

Маројевић-Драслар Душанка-члан

Цвијетић Ксенија -члан

шеста зграда-учионице српског језика

 

по  списку ученика

 

 

1кандид.

 

   IV-4

 

 

2. ПОСЕБНИ ДЕО МАТУРСКОГ ИСПИТА ПО ОБРАЗОВНИМ ПРОФИЛИМА КАКО СЛЕДИ У НАСТАВКУ  ДОЛЕ  И ТО:

 

 

датум

време

Испит

комисија

Место испита

Број кандидата

 

Среда

28.8.2019.год .

 

 

 

 

 

8h

Практични рад са усменом одбраном рада

-

Биодекорација

1. Димитријевић Јасмина председник

2. Руптак Стојанка, испитивач

3. Алексић-Живанов Весна, члан комисије

 

Управна зграда-

учионица цвећара

по  списку ученика

 

1 канд.

Четвртак

29.8.2019.год .

 

8h

Изборни предмет- Биодекорација

 

1. Димитријевић Јасмина председник

2. Руптак Стојанка, испитивач

3. Алексић-Живанов Весна, члан комисије

 

Управна зграда-учионица цвећара

по списку ученика

 

 1 канд.

Оделење IV-4,образовни профил: Техничар  хортикултуре

                                                                                                                        Директор      

Панчево, дана 21.8.2019.године

                                                                                                               Бимбашић Горан     _________________

                   ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Ванредни ученици су  дужни да утврде статус  ученика за наредну школску годину  најкасније до 31.8.2019.године од 8 до 10 часова.

Сви ученици који утврде статус у складу са овим обавештењем имаће право да полажу испите у наредној школској години.

Ученици који не утврде статус ученика до 31.8.2019. неће имати право полагања испита у наредној  школској години.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

УПИС УЧЕНИКА НА ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/20  ОБАВИЋЕ СЕ 29.08.2019. ОД 9 ДО 12 ЧАСОВА У ПРОСТОРИЈИ ШКОЛСКЕ ЗБОРНИЦЕ.

ДОКУМЕНТА КОЈА СУ ПОТРЕБНА ЗА УПИС:

·      СВЕДОЧАНСТВО О СТЕЧЕНОМ ОБРАЗОВАЊУ

·      ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

(ОРИГИНАЛ ИЛИ ОВЕРЕНА КОПИЈА)

·      ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ОДГОВАРАЈУЋИ ПРОФИЛ  КОЈИ СЕ УПИСУЈЕ

·      УПЛАТА ШКОЛАРИНЕ У ИЗНОСУ ОД 10.000 ДИНАРА НА ЖИРО РАЧУН ШКОЛЕ (ШКОЛАРИНА СЕ МОЖЕ ПЛАТИТИ И НА ДВЕ ЈЕДНАКЕ РАТЕ) ЗА ДОКВАЛИФИКАЦИЈУ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ

·      НАСТАВАК  ЗАПОЧЕТОГ ОБРАЗОВАЊА ИЗНОСИ 3.300 ДИНАРА ПО ГОДИНИ

·      ПОЛАЗНИЦИ ПЛАЋАЈУ САМО СТВАРНЕ ТРОШКОВЕ

 Секретар школе       __________________________

Одељенски старешина__________________________

 Директор школе ______________________________

 

 

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА  У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2018/2019

ДАТУМ

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

Место испита

Кандидати

Понедељак

19.8.2019. године

11:00h

МАТЕМАТИКА ПТ3

Писмени део

 

 

Душан Мрвош- председник/испитивач

Лукић Данијела - члан

Весна Алексић Живанов-члан

Упрaвна зграда-учионица за математику (С1)

1.Багаш Татјана ТХ1

Понедељак

19.8.2019. године

9:00h

ЗАШТИТА БИЉА  ПТ2

Стоилковић Добре-председник/испитивач

члан

Живковић Биљана-члан

Весна Алексић Живанов-члан

Пета зграда-учионица за повртарство (П2)

1.Јованов Анастасија ПТ2

2.Даути Анита ПТ2

Понедељак

19.8.2019. године

11:00h

СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА ПТ4

Драгосавац Драгана -председник/испитивач

Драгана Јовановић-члан

Крунић Јелена-члан

Упрaвна зграда –учионица за социологију (М1)

 

1.Костић Тања ПТ4

Уторак

20.8.2019. године

8:00 h

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ПТ2 ;ТХ4 ;ЦВ3

 

 Писмени део

Милевска Мира -председник/испитивач

Маројевић-Драслар Душанка-члан

Весна Алексић Живанов-члан

Шеста зграда-учионица за српски језик (С3)

1.Костић Тања ПТ4

2.Пејовић Милош ТХ4. 3.Величковски Ненад ТХ3

 

Уторак

20.8.2019. године

9:00h

ПОЉОПРИВРЕДНА ТЕХНИКА  ПТ2

Радојевић Мирјана- председник/испитивач

Бубуљ Славица-члан

Блажин Слободан - члан

Пета зграда-учионица за  механизацију

(МЕ)

1.Стојадиновић Слободан ПТ2

Среда

21.8.2019. године

8:30h

 

ВЕРСКА НАСТАВА

Радмановић Радослав - председник/члан испитивач

Вићентић Драгица-члан

Милевска Мира-члан

 

Упрaвна зграда-учионица за историју

 

1.Костић Тања ПТ4

Среда

21.8.2019. године

9:00 h

ФИЛОЗОФИЈА ТХ4

Тодоровић Мирослав -председник/испитивач

Драгосавац Драгана,члан

Крунић Јелена,члан

Упрaвна зграда –учионица за социологију (М1)

 

1. Пејовић Милош ТХ4

Среда

21.8.2019. године

9:00h

 

АГРОХЕМИЈА СА ФИЗИОЛОГИЈОМ БИЉА ТХ1

Димитријевић Јасмина-председник/испитивач

Марковић Верица-члан

Весна Алексић Живанов- члан

Упрaвна зграда-учионица за цвећарство

1.Багаш Татјана ТХ1

Среда

21.8.2019. године

8:30h

 

ЗАШТИТА БИЉА  ПТ2

Стоилковић Добре-председник/испитивач

Живковић Биљана-члан

Весна Алексић Живанов- члан

Пета зграда-учионица за повртарство (П2)

1.Стојадиновић Слободан ПТ2

Четвртак

22.8.2019. године

8:30h

ПРЕДУЗЕТНИШТВО ПТ4

Блажин Слободан – председник/ испитивач

Алексић Весна- члан

Блажин Драган -члан

Пета зграда-учионица за  механизацију

(МЕ)

1.Костић Тања ПТ4

Четвртак

22.8.2019. године

9:00 h

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА ТХ4

Димитријевић Јасмина- председник/испитивач

Марковић Верица-члан

Весна Алексић Живанов- члан

 

Упрaвна зграда-учионица за цвећарство

1.Пејовић МилошТХ4

 

Четвртак

22.8.2019. године

9:00h

ХЕМИЈА ТХ1, ТХ2, ТХ3, ТХ4,ПТ2

Динић Срђан-председник/испитивач

Петронијевић Нада-члан

Лукић Данијела-члан

Упрaвна зграда-учионица за хемију

1.Багаш Татјана ТХ1

2. Јованов Анастасија ПТ2

3.Даути Анита ПТ2

 

Понедељак

26.8.2019. године

11:00h

МАТЕМАТИКА ПТ3

Усмени  део

 

 

Душан Мрвош- председник/испитивач

Лукић Данијела - члан

Поповић Наташа-члан

Упрaвна зграда-учионица за математику (С1)

1.Багаш Татјана ТХ1

Понедељак

26.8.2019. године

8:30h

ПОВРТАРСТВО ТХ4

Марковић Верица –председник/испитивач

Димитријевић Јасмина-члан

Весна Алексић Живанов-члан

Упрaвна зграда-учионица за цвећарство

1.Величковски Ненад ТХ3

 

Понедељак

26.8.2019. године

9:00h

БОЛЕСТИ ЖИВОТИЊА ВТ4

Ђукић Славица председник/испитивач

Валерија Атанацковић-члан

Ковић Александар-члан

Шеста зграда-учионица за ветерину

1.Дивљачки Александар ВТ4

 

Понедељак

26.8.2019. године

 

9:00 h

ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА У ПОВРТАРСТВУ ПТ2

Марковић Верица-председник/испитивач

Стоилковић Добре-члан

Весна Алексић Живанов-члан

Пета зграда-учионица за повртарство (П2)

1.Стојадиновић Слободан ПТ2

2. Јованов Анастасија ПТ2

3.Даути Анита ПТ2

 

Уторак

27.8.2019. године

10:00h

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ПТ2 ;ТХ4 ;ЦВ3

 

 Усмени део

Милевска Мира -председник/испитивач

Маројевић-Драслар Душанка-члан

Весна Алексић Живанов-члан

Шеста зграда-учионица за српски језик (С3)

1.Костић Тања ПТ4

2.Пејовић Милош ТХ4. 3.Величковски Ненад ТХ3

 

Уторак

27.8.2019. године

8.30h

ПЕДОЛОГИЈА ТХ1

Стоиљковић Добре председник/испитивач

Марковић Верица-члан

Весна Алексић Живанов-члан

Пета зграда-учионица за повртарство (П2)

1.Багаш Татјана ТХ1

Уторак

27.8.2019. године

9:00h

БИЉНА ПРОИЗВОДЊА ПТ2

Марковић Верица -председник/испитивач

Стоиљковић Добре-члан

Весна Алексић Живанов-члан

Пета зграда-учионица за повртарство (П2)

1.Стојадиновић Слободан ПТ2

Среда

28.8.2019. године

9:00h

ФИЗИКА ТХ1, ТХ2

Петронијевић Нада-председник/испитивач

Динић Срђан-члан

Ратић Невенка-члан

Упрaвна зграда-учионица за физику

 

1.Багаш Татјана ТХ1

Четвртак

29.8.2019. године

8:45h

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА ПТ2

Марковић Верица председник/испитивач

Стоилковић Добре-члан

Весна Алексић Живанов-члан

Пета зграда-учионица за повртарство (П2)

1.Стојадиновић Слободан ПТ2

Четвртак

29.8.2019. године

8:30h

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА ТХ3

 

 

Стоиљковић Добре- испитивач/ председник

Марковић Верица –члан

Весна Алексић Живанов-члан

Пета зграда-учионица за повртарство (П2)

1. .Величковски Ненад ТХ3

 

Четвртак

29.8.2019. године

9:00h

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА ТХ1

Стоиљковић Добре- испитивач/ председник

Марковић Верица –члан

Весна Алексић Живанов-члан

Пета зграда-учионица за повртарство (П2)

1.Багаш Татјана ТХ1

             

 

У Панчеву, дана 16.8.2019.године                                                                               Директор школе

 

                                                                                                                                       Бимбашић Горан