logo

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА  У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2018/2019

ДАТУМ

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

Место испита

Кандидати

Понедељак

17.6.2019. године

8:00h

МАТЕМАТИКА ПТ3

Писмени део

 

 

Душан Мрвош- председник/испитивач

Лукић Данијела - члан

Поповић Наташа-члан

Упрaвна зграда-учионица за математику (С1)

1.Костић Тања ПТ3

Понедељак

17.6.2019. године

9:40h

ПОВРТАРСТВО ТХ4

Марковић Верица –председник/испитивач

Димитријевић Јасмина-члан

Весна Алексић Живанов-члан

Упрaвна зграда-учионица за цвећарство

1.Пејовић Милош ТХ4

Понедељак

17.6.2019. године

9:35h

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Ратић Невенка-председник/испитивач

Милутиновић Даниел-члан

Динић Срђан-члан

Фискултурна сала

1.Јованов Анастасија ПТ2

2.Даути Анита ПТ2 3.Цвијановић Данијела ТХ2

 

Понедељак

17.6.2019. године

9:35h

ЛЕКОВИТО И ЗАЧИНСКО БИЉЕ ЦВ3

Весна Алексић Живанов-члан -председник/испитивач

Димитријевић Јасмина-члан

Марковић Верица -члан

Упрaвна зграда-учионица за цвећарство

1.Павловић Иван ЦВ3

 

Понедељак

17.6.2019. године

9:35h

ЗАШТИТА БИЉА 

Стоилковић Добре-председник/испитивач

Корићанац Драгица-члан

Живковић Биљана-члан

Пета зграда-учионица за повртарство (П2)

1. Величковски Ненад ТХ3

2. Стојадиновић Слободан ПТ1

Уторак

18.6.2019. године

8:00h

 

ВЕРСКА НАСТАВА

Радмановић Радослав - председник/члан испитивач

Вићентић Драгица-члан

Милевска Мира-члан

 

Упрaвна зграда-учионица за историју

 

1. Величковски Ненад ТХ3

2.Костић Тања ПТ3

Уторак

18.6.2019. године

9:40 h

ЦВЕЋАРСТВО ТХ2

Димитријевић Јасмина - председник/испитивач

Алексић Живанов Весна –члан

Марковић Верица -члан

Упрaвна зграда-учионица за цвећарство

1. Цвијановић Данијела ТХ2

Уторак

18.6.2019. године

9:00 h

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ПТ2 ;ТХ4 ;ЦВ3

 

 Писмени део

Милевска Мира -председник/испитивач

Маројевић-Драслар Душанка-члан

Весна Алексић Живанов-члан

Шеста зграда-учионица за српски језик (С3)

1.Јованов Анастасија ПТ2

2.Даути Анита ПТ2

3.Павловић Иван ЦВ3

4.Крстић Тамара ТХ4

Уторак

18.6.2019. године

9:35h

ПОЉОПРИВРЕДНА ТЕХНИКА  ПТ1

Радојевић Мирјана- председник/испитивач

Бубуљ Славица-члан

Блажин Слободан - члан

Пета зграда-учионица за  механизацију

(МЕ)

1.Стојадиновић Слободан ПТ1

Среда

19.6.2019. године

9:35 h

ДЕКОРАТИВНА ДЕНДРОЛОГИЈА ТХ2

Димитријевић Јасмина-председник/испитивач

Марковић Верица-члан

Весна Алексић Живанов-члан

Упрaвна зграда-учионица за цвећарство

1. Цвијановић Данијела ТХ2

Среда

19.6.2019. године

9:35 h

БИЉНА ПРОИЗВОДЊА ПТ3

Вићентић Драгица-председник/испитивач

Живковић Биљана-члан

Стоилковић Добре-члан

Пета зграда-учионица за повртарство (П2)

1.Костић Тања ПТ3

Среда

19.6.2019. године

12:30h

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  ПТ2 ТХ4

Јовановић Драгана-председник/испитивач

Марјанов Светлана-члан

Крунић Јелена -члан

Упрaвна зграда-учионица за историју

 

1.Јованов Анастасија ПТ2

2.Даути Анита ПТ2

3.Пејовић МилошТХ4

4.Крстић Тамара ТХ4

Среда

19.6.2019. године

9:35h

СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА ВТ4

Драгосавац Драгана -председник/испитивач

Драгана Јовановић-члан

Крунић Јелена-члан

Упрaвна зграда –учионица за социологију (М1)

 

1. Величковски Ненад ТХ3

Четвртак

20.6.2019. године

9:35h

ДЕНДРОЛОГИЈА СА РАСАДНИЧАРСТВОМ ЦВ3

Весна Алексић Живанов -председник/испитивач

Димитријевић Јасмина-члан

Марковић Верица -члан

Упрaвна зграда-учионица за цвећарство

1.Павловић Иван ЦВ3

 

Четвртак

20.6.2019. године

9:50h

НАВОДЊАВАЊЕ ПТ3

Марковић Верица-председник/испитивач

Корићанац Драгица-члан

Стоилковић Добре-члан

Пета зграда-учионица за повртарство (П2)

1.Костић Тања ПТ3

Четвртак

20.6.2019. године

9:45h

ПЕДОЛОГИЈА И АГРОХЕМИЈА ПТ1

Корићанац Драгица-председник/испитивач

Стоилковић Добре-члан

Марковић Верица-члан

Пета зграда-учионица за повртарство (П2)

1.Стојадиновић Слободан ПТ1

Четвртак

20.6.2019. године

8:30h

 

ОСНОВИ ХИРУРГИЈЕ ВТ4

Кораћ Ненад-испитивач

Ковић Александар-члан

Јелача Миодраг-председник

Шеста зграда-учионица за ветерину

1.Дивљачки Александар ВТ4

 

Петак

21.6.2019. године

10:00 h

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  ПТ2 ;ВТ4 ЦВ3

Писмени део

Ђорђевић Марија-председник/испитивач

Мандић  Тијана-члан

Маројевић Драслар Душанка-члан

Шеста зграда-учионица за енглески језик (Е.ј.)

1. Јованов Анастасија ПТ2

2.Даути Анита ПТ2

3.Дивљачки Александар ВТ4

4.Павловић Иван ЦВ3

 

Петак

21.6.2019. године

9:35h

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА ПТ1

Корићанац Драгица председник/испитивач

Марковић Верица-члан

Стоилковић Добре- -члан

Пета зграда-учионица за повртарство (П2)

1.Стојадиновић Слободан ПТ1

Петак

21.6.2019. године

9:35h

 

ЗАШТИТА БИЉА ПТ3

Живковић Биљана-председник/испитивач

Стоилковић Добре-члан

Корићанац Драгица-члан

 

Пета зграда-учионица за повртарство (П2)

1.Костић Тања ПТ3

Понедељак

24.6.2019. године

8:00h

МАТЕМАТИКА ПТ3

Усмени део

 

 

Душан Мрвош- председник/испитивач

Лукић Данијела - члан

Поповић Наташа-члан

Упрaвна зграда-учионица за математику (С1)

1.Костић Тања ПТ3

Понедељак

24.6.2019. године

9:35h

БОЛЕСТИ ЖИВОТИЊА ВТ4

Ђукић Славица председник/испитивач

Валерија Атанацковић-члан

Ковић Александар-члан

Шеста зграда-учионица за ветерину

1.Дивљачки Александар ВТ4

 

Понедељак

24.6.2019. године

 

9:00 h

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ПТ2 ;ТХ4 ;ЦВ3

 Усмени део

Милевска Мира -председник/испитивач

Маројевић-Драслар Душанка-члан

Весна Алексић Живанов-члан

Шеста зграда-учионица за српски језик (С3)

1.Јованов Анастасија ПТ2

2.Даути Анита ПТ2

3.Павловић Иван ЦВ3

4.Крстић Тамара ТХ4

Уторак

25.6.2019. године

10:00 h

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ПТ2 ;ВТ4 ЦВ3

 Усмени део

Ђорђевић Марија-председник/испитивач

Мандић  Тијана-члан

Маројевић Драслар Душанка-члан

Шеста зграда-учионица за енглески језик (Е.ј.)

1. Јованов Анастасија ПТ2

2.Даути Анита ПТ2

3.Дивљачки Александар ВТ4

4.Павловић Иван ЦВ3

 

Уторак

25.6.2019. године

9:35h

 

ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА У ВОЋАРСТВУ И ВИНОГРАДАРСТВУ

Вићентић Драгица, председник/испитивач

Марковић Верица, члан

Стоиљковић Добре, члан

Пета зграда-учионица за повртарство (П2)

1.Костић Тања ПТ3

Среда

26.6.2019. године

8:00h

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА  ЦВ3

Весна Алексић Живанов председник/испитивач

Димитријевић Јасмина-члан

Живковић Биљана-члан

Упрaвна зграда-учионица за цвећарство

1.Павловић Иван ЦВ3

 

             

 

У Панчеву, дана 11.6.2019.године                                                                               Директор школе 

                                                                                                                                       Бимбашић Горан

 

 

На  основу  Правилника  о наставном плану и програму за стицање образовања  у троогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада пољопривреда, производња  и прерада хране ( Сл.Гл.РС..бр. –Просветни гласник бр.1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011-др.правилници, 6/2012-др.правилници, 5/2013, 111/2013, 14/2013), те  на  основу  члана  126 ст.4 тачка 18 Закона о  основама система образовања  и  васпитања (  Службени  гласник  РС бр. 88/2017) ,  директор   доноси   следеће

 

Распоред полагања завршног испита  ЈУНСКИ РОК  школске  2018-2019.години III/5-образовни профил: руковалац-механичар пољопривредне технике

 

датум

време

испит

комисија

Место испита

Број кандидата

Понедељак

10.6.2019год.

 

8h

Оправка и одржавање пољопривредне технике

 

 

 

 

 

 

Експлоатација пољопривредних машина

 

 

 

 

 

1.Драган Блажин, председник комисије

2.Слободан Блажин- члан

3.Ђура Милошев, екстерни члан

 

 

1.Драган Блажин, председник комисије

2.Слободан Блажин- члан

3.Ђура Милошев, екстерни члан

школска економија

укупан број кандидата за  полагањае испита: 1 кандитат

 

На  основу  Правилника  о наставном плану и програму за стицање образовања  у троогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада пољопривреда, производња  и прерада хране ( Сл.Гл.РС..бр. –Просветни гласник бр.1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011-др.правилници, 6/2012-др.правилници, 5/2013, 111/2013, 14/2013), те  на  основу  члана  126 ст.4 тачка 18 Закона о  основама система образовања  и  васпитања (  Службени  гласник  РС бр. 88/2017) директор   доноси   следеће

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА

ЈУНСКОМ   РОК школске године  2018/2019

 

 

1. ЗАЈЕДНИЧКИ ДЕО МАТУРСКОГ ИСПИТА-ЗА  ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ  ЧЕТВРТОГ СТЕПЕНА- Техничар хортикултуре- IV-4

датум

време

 

полагања

испит

Комисија

Место испита

Број кандидата

понедељак

 

10.6.2019.год.

 

10h

Српски језик  и књижевност

Милевска Мира,председник/испитивач

Маројевић-Драслар Душанка-члан

Цвијетић Ксенија -члан

шеста зграда-учионице српског језика

 

по  списку ученика

 

 

3 кандид.

 

   IV-4

 

 

2. ПОСЕБНИ ДЕО МАТУРСКОГ ИСПИТА ПО ОБРАЗОВНИМ ПРОФИЛИМА КАКО СЛЕДИ У НАСТАВКУ  ДОЛЕ  И ТО:

 

 

датум

време

Испит

комисија

Место испита

Број кандидата

 

Среда

12.6.2019.год .

 

 

 

 

 

8h

Практични рад са усменом одбраном рада

-

Биодекорација

1. Димитријевић Јасмина председник

2. Руптак Стојанка, испитивач

3. Алексић-Живанов Весна, члан комисије

 

Управна зграда-

учионица цвећара

по  списку ученика

 

3 канд.

Четвртак

13.6.2019.год .

 

8h

Изборни предмет- Биодекорација

 

1. Димитријевић Јасмина председник

2. Руптак Стојанка, испитивач

3. Алексић-Живанов Весна, члан комисије

 

Управна зграда-учионица цвећара

по списку ученика

 

 3 канд.

Оделење IV-4,образовни профил: Техничар  хортикултуре

 

На  основу  Правилника  о наставном плану и програму за стицање образовања  у троогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада пољопривреда, производња  и прерада хране ( Сл.Гл.РС..бр. –Просветни гласник бр.1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011-др.правилници, 6/2012-др.правилници, 5/2013, 111/2013, 14/2013), те  на  основу  члана  126 ст.4 тачка 18 Закона о  основама система образовања  и  васпитања (  Службени  гласник  РС бр. 88/2017) директор   доноси   следеће

 

1.    ЗАЈЕДНИЧКИ ДЕО МАТУРСКОГ ИСПИТА-ЗА  ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ  ЧЕТВРТОГ СТЕПЕНА- Пoљопривредни техничарIV-2

 

датум

време

 

полагања

испит

Комисија

Место испита

Број кандидата

Понедељак

 

10.6.2019.год.

 

10h

Српски језик  и књижевност

Милевска Мира председник/испитивач

Маројевић-Драслар Душанка-члан

Цвијетић Ксенија-члан

 

Ветеринарска

зграда

В1-В3

по  списку ученика

 

 

1 кандид.

 

   IV-2

 

 

2. ПОСЕБНИ ДЕО МАТУРСКОГ ИСПИТА ПО ОБРАЗОВНИМ ПРОФИЛИМА КАКО СЛЕДИ У НАСТАВКУ  ДОЛЕ  И ТО:

 

 

Оделење IV-1,образовни профил:Пoљопривредни техничар

датум

време

Испит

комисија

Место испита

Број кандидата

 

Уторак

11.6.2019. год.

8h

Практични рад

из области радних задатака-биљна производња

 

1.      Вићентић Драгица, председник  комисије

2.      Марковић Верица, члан  комисије

3.      Живковић  Ненад, члан комисије (екстерни члан)

 

Ветеринарска

зграда

В1-В3

1 кандид.

 

 

Среда

12.6.2019. год.

8h

полагање  матурског-практичног   рада из области радних задатака-сточарска производња

 

 

1.                 Живковић  Биљана,председник  комисије

2.                 Лукић  Радован, члан комисије

3.  Владимир Петровић, екстерни  члан

 

Ветеринарска

зграда

В1-В3

1 кандид.

 

 

Четвртак

13.6.2019.год.

 

 

 

 

 

10 h

Полагање теста знања

1.Драгица  Корићанац , председник комисије

2.Марковић  Верица, члан комисије

3.Живковић  Биљана, члан комисије

 

Ветеринарска

зграда

В1-В3

 

 

1 канд.

 

 

На  основу  Правилника  о наставном плану и програму за стицање образовања  у троогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада пољопривреда, производња  и прерада хране ( Сл.Гл.РС..бр. –Просветни гласник бр.1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011-др.правилници, 6/2012-др.правилници, 5/2013, 111/2013, 14/2013), те  на  основу  члана  126 ст.4 тачка 18 Закона о  основама система образовања  и  васпитања (  Службени  гласник  РС бр. 88/2017) директор   доноси   следеће

 

1. ЗАЈЕДНИЧКИ ДЕО МАТУРСКОГ ИСПИТА-ЗА  ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ  ЧЕТВРТОГ СТЕПЕНА- Техничар пoљопривредне техникеIV-1

датум

време

 

полагања

испит

Комисија

Место испита

Број кандидата

Понедељак

 

10.6.2019.год.

 

10h

Српски језик  и књижевност

Милевска Мира председник/испитивач

Маројевић-Драслар Душанка-члан

Цвијетић Ксенија-члан

 

шеста зграда-учионице српског језика

 

 

 

1 кандид.

 

   IV-1

 

 

2. ПОСЕБНИ ДЕО МАТУРСКОГ ИСПИТА ПО ОБРАЗОВНИМ ПРОФИЛИМА КАКО СЛЕДИ У НАСТАВКУ  ДОЛЕ  И ТО:

 

Оделење IV-1,образовни профил:Техничар пoљопривредне технике

 

датум

време

Испит

комисија

Место испита

Број кандидата

 

Среда

12.6.2019. год

 

 

 

8h

Практични рад са усменом одбраном рада

- Пољопривредне

машине- Одржавање  машина  и трактора

 

 

1.  Блажин Драган,  председник комисије, (члан)

2.  Радојевић Мирјана, испитивач

( члан)

3.  Бубуљ Славица, члан

 

Пета зграда-учионица за  механизацију

 

 

1 кандид.

Четвртак

13.6.2019.год.

 

 

 

8h

Изборни предмет- Пољопривредне

машине

 

 

1.  Блажин Драган,  председник комисије, (члан)

2.  Радојевић Мирјана, испитивач

( члан)

3.  Бубуљ Славица, члан

 

Пета зграда-учионица за  механизацију

 

 

 1 кандид.

 

                                                                                                                        Директор      

Панчево, дана  6.6.2019.године

                                                                                                                   Бимбашић Горан __________________