logo

 

РОК ПОЧИЊЕ ОД 25.2.2019. ЗБОГ ЕПИДЕМИЈЕ ГРИПА

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА  У фЕБРУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2018/2019

ДАТУМ

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

Место испита

Кандидати

Понедељак

25.2.2019. године

9:35h

ДЕКОРАТИВНА ДЕНДРОЛОГИЈА ТХ2

Димитријевић Јасмина-председник/испитивач

Марковић Верица-члан

Весна Алексић Живанов-члан

Упрaвна зграда-учионица за цвећарство

1.Пешић Ивица ТХ2

2.Илић Зоран ТХ2

3. Бањаш Синиша ТХ2

 

Уторак

26.2.2019. године

9:35h

ПОВРТАРСТВО ТХ4

Марковић Верица –председник/испитивач

Димитријевић Јасмина-члан

Весна Алексић Живанов-члан

Упрaвна зграда-учионица за цвећарство

1.Лечеи Габријел ТХ4

Уторак

26.2.2019. године

9:35h

 

ВЕРСКА НАСТАВА

Радмановић Радослав - председник/члан испитивач

Вићентић Драгица-члан

Милевска Мира-члан

 

Упрaвна зграда-учионица за историју

 

1.Павловић Иван ЦВ3

 

Уторак

26.2.2019. године

14:00 h

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

 ТХ1, ТХ2, ТХ3, ТХ4:ТПТ3

Усмени део

Милевска Мира -председник/испитивач

Маројевић-Драслар Душанка-члан

Весна Алексић Живанов-члан

Шеста зграда-учионица за српски језик (С3)

1.Пешић Ивица ТХ2

2.Илић Зоран ТХ2

3. Бањаш Синиша ТХ2

4.Рупић Иван ТХ2

Среда

27.2.2019. године

9:35h

АУОМАТСКА РЕГУЛАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ РМПТ3

Радојевић Мирјана-председник/испитивач

Бубуљ Славица-члан

Блажин Слободан-члан

Пета зграда-учионица за  механизацију

(МЕ)

1.Букур Дејан РМПТ3

Среда

27.2.2019. године

9:35h

АГРАРНИ ТУРИЗАМ ПТ4

Живковић Биљана председник/испитивач

Вићентић Драгица –члан

Стоилковић Добре-члан

 

Пета зграда-учионица за повртарство (П2)

1.Филиповић Лука ПТ4

 

Среда

27.2.2019. године

9:35h

ИСТОРИЈА ВТ4

Крунић Јелена-председник/испитивач

Драгосавац Драгана-члан

Јовановић Драгана-члан

Упрaвна зграда-учионица за историју

 

1.Дивљачки Александар ВТ4

Среда

27.2.2019. године

9:35h

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ТХ1, ТХ2, ТХ3, ТХ4 Писмени део

Ђорђевић Марија-председник/испитивач

Михајловић Ана -члан

Маројевић Драслар Душанка-члан

Шеста зграда-учионица за енглески језик (Е.ј.)

1.Пејовић Милош ТХ4

2. Цвијић Невена ТХ4

Среда

27.2.2019. године

9:35h

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА ЦВ3

Драгосавац Драгана -председник/испитивач

Драгана Јовановић-члан

Крунић Јелена-члан

Упрaвна зграда –учионица за социологију (М1)

 

1.Павловић Иван ЦВ3

 

Среда

27.2.2019. године

13:20 h

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК ТХ1

Писмени део

Лазић Снежана председник/испитивач

Ђорђевић Марија, члан

Михајловић Ана -члан

Упрaвна зграда-кабинет за биологију (Б)

1. Костић Тања ПТ1

 

Четвртак

28.2.2019. године

9:35h

БИОДЕКОРАЦИЈА ТХ3

Димитријевић Јасмина-председник/испитивач

Алексић Весна -члан

Марковић Верица –члан

 

Упрaвна зграда-учионица за цвећарство

1.Величковски Ненад ТХ3

2. Цвијић Невена ТХ4

Четвртак

28.2.2019. године

10:00h

МАТЕМАТИКА ТХ2

Писмени део

 

 

Душан Мрвош- председник/испитивач

Лукић Данијела - члан

Поповић Наташа-члан

Упрaвна зграда-учионица за математику (С1)

1.Рупић Иван ТХ2

Петак

1.3.2019. године

9:35h

ХЕМИЈА ТХ1, ТХ2, ТХ3, ТХ4

Динић Срђан-председник/испитивач

Петронијевић Нада-члан

Лукић Данијела-члан

Упрaвна зграда-учионица за хемију

1. Цвијић Невена ТХ4

Петак

1.3.2019. године

9:35h

БИОЛОГИЈА

Ковачевић Гордана председник/испитивач

Ратић Невенка, члан

Динић Срђан, члан

Управна зграда –кабинет за биологију

(Б)

1 .Цвијановић Данијела ТХ1

2.Величковски Ненад ТХ3

3. Костић Тања ПТ1

4. Илић Зоран ТХ2

 

Понедељак

4.3.2019. године

14:00h

ПРЕДУЗЕТНИШТВО ВТ4

Блажин Слободан – председник/ испитивач

Алексић Весна- члан

Блажин Драган -члан

Пета зграда-учионица за  механизацију

(МЕ)

1.Дивљачки Александар ВТ4

Понедељак

4.3.2019. године

14:00h

ПАРКАРСТВО ТХ3

Корићанац Драгица-председник/испитивач

Стоилковић Добре-члан

Марковић Верица-члан

Пета зграда-учионица за повртарство (П2)

1.Величковски Ненад ТХ3

Уторак

5.3.2019. године

9:35h

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Ратић Невенка-председник/испитивач

Кошутић Бојана-члан

Динић Срђан-члан

Фискултурна сала

1.Дивљачки Александар ВТ4

2.Павловић Иван ЦВ3

 

Уторак

5.3.2019. године

9:35h

 

ПЕДОЛОГИЈА И АГРОХЕМИЈА ПТ1

Корићанац Драгица-председник/испитивач

Стоилковић Добре-члан

Марковић Верица-члан

Пета зграда-учионица за повртарство (П2)

1. Костић Тања ПТ1

 

Уторак

5.3.2019. године

14:00h

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

 ТХ1, ТХ2, ТХ3, ТХ4;ТПТ3

Усмени део

Милевска Мира -председник/испитивач

Маројевић-Драслар Душанка-члан

Весна Алексић Живанов-члан

Шеста зграда-учионица за српски језик (С3)

1.Пешић Ивица ТХ2

2.Илић Зоран ТХ2

3. Бањаш Синиша ТХ2

4.Рупић Иван ТХ2

Уторак

5.3.2019. године

9:35h

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА ТХ1

Корићанац Драгица-испитивач/ председник

Стоилковић Добре-члан

Марковић Верица -члан

Пета зграда-учионица за повртарство (П2)

1 .Цвијановић Данијела ТХ1

 

Среда

6.3.2019. године

9:35h

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Јовановић Драгана-председник/испитивач

Марјанов Светлана-члан

Крунић Јелена -члан

Упрaвна зграда-учионица за историју

 

1.Пешић Ивица ТХ2

2.Илић Зоран ТХ2

3. Бањаш Синиша ТХ2

4.Дивљачки Александар ВТ4

Среда

6.3.2019. године

14:00h

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ТХ1, ТХ2, ТХ3, ТХ4 Усмени део

Ђорђевић Марија-председник/испитивач

Михајловић Ана-члан

Маројевић Драслар Душанка-члан

Шеста зграда-учионица за енглески језик (Е.ј.)

1.Пејовић Милош ТХ4

2. Цвијић Невена ТХ4

Среда

6.3.2019. године

13:20 h

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК ТХ1

Усмени део

Лазић Снежана председник/испитивач

Ђорђевић Марија, члан

Михајловић Ана, члан

Упрaвна зграда-кабинет за биологију (Б)

1. Костић Тања ПТ1

 

Четвртак

7.3.2019. године

9:35h

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА ТХ2

Димитријевић Јасмина

испитивач/ председник

Марковић Верица –члан

Весна Алексић Живанов-члан

Упрaвна зграда-учионица за цвећарство

1.Пешић Ивица ТХ2

2.Илић Зоран ТХ2

3. Бањаш Синиша ТХ2

 

Четвртак

7.3.2019. године

10:00h

МАТЕМАТИКА ТПТ4;РМПТ3;ПТ4

Усмени део

 

 

Душан Мрвош- председник/испитивач

Лукић Данијела - члан

Поповић Наташа-члан

Упрaвна зграда-учионица за математику (С1)

1.Рупић Иван ТХ2

             

 

У Панчеву, дана 18.2.2019.године                                                                               Директор школе 

                                                                                                                                          Бимбашић Горан