logo

Представници Савета родитеља:

 

оделење

родитељ

одеЉеЊе

родитељ

I-1

Матић Ивана

 

 

I-2

Телбис  Јоза

III-1

Николић Светлана

I-3

Вујовић Весна

III-2

Лалић Вера

I-4

Шуља Ненад

III-3

Јокић Ивана

I-5

Штерингер Хајналка

III-4

Томић Зоран

I-7

Илкић драгана

III-5

Симеонов Ђурица

II-1

Савић Милутин

III-7

Вуковић Велизар

II-2

Стефановић Сретен

 

 

II-3

Ђаковић Бобан

IV-1

Јаковљевић Слађана

II-4

Петровић Борисав

IV-2

Кораћев Гордана

II-5

Марков Тимеа

IV-3

Стојановић Слободан

II-7

Петровић Драгица

IV-4

Пеца Живица