logo

Представници Савета родитеља:

 

оделење

родитељ

одеЉеЊе

родитељ

 

 

 

 

I-2

Кркљуш Невенка

 

 

I-3

Кнежевић Весна

III-2

Анђелковић Срђан

I-4

Стаменковић Дејан

III-3

Дивљачки Ивана

 I-7

 Стијаковић Љиљана

III-4

Јоцић Томислав

 

 

 

 

II-1

Глигорић Драгана

 

 

II-2

Матијевић Оливера

 

 

II-3

Јаковљев Жељко

IV-1

Омаста Босиљка

II-7

 Павловић Тања

IV-2

Телбис Јоза

 

 

IV-3

Вујовић Весна

 

 

IV-4

Месарош Бернардић Гизела