logo

Списак запослених професора у школској 2019/2020

1. Атанацковић Валерија

2. Алексић Живанов Весна

3. Алексовска Радмила

4. Димитријевић Јасмина 

5.

6. Руптак Стојанка

7. Вићентић Драгица

8. Живковић Биљана

9. Алексић Весна

10. Лукић Радован

11. Блажин Слободан

12. Стефановић Бранко

13. Бубуљ Славица

14. Радовић Дуња

15. Корићанац Драгица

16. Стоилковић Добре

17. Марковић Верица

18. Маројевић Драслар

19.Цвијетић Ксенија

20. Лукић Данијела

21. Радић Јелена

22. Словић Љубинка

23. Ђорђевић Марија

24. Бимбашић Горан

25. Крунић Јеллена

26. Младеновић Милица

27. Ереш Ђерђ

28. Ратић Невенка

29. Алексовска Радмила

30. Јовановић Драгана

31. Петронијевић Нада

32.

33. Динић Срђан

34. Ковачевић Гордана

35. Радојевић Мирјана

36. Савановић Жељко

37.

38. Ковић Александар

39. Веселиновић Драгана

40. Јелача Миодраг

41. Ђукић Славица

42. Тот Армин

43. Драгосавац Драгана

44.