logo

Распоред полагања завршногиспита  ФЕБРУАРСКИ РОК  школске 2018-2019.години

III/5-образовнипрофил: руковалац-механичар пољопривредне технике

датум

време

испит

комисија

Место испита

Број кандидата

Понедељак

27.2.2018год.

 

8h

Оправка и одржавање пољопривредне технике

 

 

 

 

 

 

Експлоатација пољопривредних машина

 

 

 

 

 

1.Драган Блажин, председник комисије

2.Слободан Блажин, наставник стручних предмета

3.Ђура Милошев, екстерни члан

 

 

1.Драган Блажин, председник комисије

2.Слободан Блажин, наставник стручних предмета

3.Ђура Милошев, екстерни члан

школска економија

укупан број кандидата за  полагањае испита: 1 ученика

 

 

 РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА

ФЕБРУАРСКИ  РОК школске године  2018/2019

 

 

1. ЗАЈЕДНИЧКИ ДЕО МАТУРСКОГ ИСПИТА-ЗА  ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ  ЧЕТВРТОГ СТЕПЕНА- Техничар хортикултуре- IV-4

датум

време

 

полагања

испит

Комисија

Место испита

Број кандидата

понедељак

 

19.2.2018.год.

 

14:10h

Заједнички део матурског испита:

-Српски језик  и књижевност

Цвијетић М.Ксенија,председник/испитивач

Маројевић-Драслар Душанка-члан

Милевска Мира-члан

шеста зграда-учионице српског језика

 

по  списку ученика

 

 

1кандид.

 

   IV-4

 

 

2. ПОСЕБНИ ДЕО МАТУРСКОГ ИСПИТА ПО ОБРАЗОВНИМ ПРОФИЛИМА КАКО СЛЕДИ У НАСТАВКУ  ДОЛЕ  И ТО:

 

 

Оделење IV-4,образовни профил: Техничар  хортикултуре

 

датум

време

Испит

комисија

Место испита

Број кандидата

 

Четвртак

22.2.2018.год.

 

 

 

 

 

09:35 h

Практични рад са усменом одбраном рада

-

Биодекорација

1. Димитријевић Јасмина председник

2. Руптак Стојанка, испитивач,(члан)

3. Алексић-Живанов Весна, члан комисије

 

Управна зграда-

учионица цвећара

по  списку ученика

 

1 канд.

Петак

23.2.2018.год..

 

9:35h

Изборни предмет-

Цвећарство

 

1.Руптак Стојанка- председник/

2.Марковић Верица – испитивач

3.Димитријевић Јасмина-члан

 

Управна зграда-учионица цвећара

по списку ученика

 

        1канд.

 

 

 

 

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ФЕБРУАРСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/2018

ДАТУМ

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

Кандидати

Понедељак19.2.2018.

9:35

МУЗИЧКА УМЕТНОСТ ТХ1

Taдић Драгана-председник/испитивач

Словић Љубинка – члан

Ђорђевић Марија - члан

1. Бркић Ђорђе ТХ1

2. Цвијић Невена ТХ1

3.Бањаш Синиша ТХ1

4.Илић Зоран ТХ1

5.Пешић Ивица ТХ1

Понедељак

19.2.2018.

9:35

ОРГАНИЗАЦИЈА СА МЕНАЏМЕНТОМ ТХ4

Стоиљковић Добре -председник/испитивач

Алексић Живанов Весна -члан

Вићентић Драгица-члан

1.Мунћа Сања ТХ4

2.Полић Сузана ТХ4

Понедељак

19.2.2018.

9:35

Изборни Сточарство

1.Лукић Радован- председник/испитивач

2. Живковић Биљана-члан

3.Вићентић Драгица-члан

1.Филиповић ЛукаПТ3

Уторак

20.2.2018.

9:35

БИОДЕКОРАЦИЈА ТХ4

Димитријевић Јасмина-председник/испитивач

Алексић Живанов Весна -члан

Руптак Стојанка-члан

1. Платиша СашаТХ4

2.Цеснак Марија ТХ4

  Уторак.

20.2.2018.

9:35

БИОЛОГИЈА

 ТХ1, ТХ2, ТХ3

Ковачевић Гордана, председник/испитивач

Петронијевић Нада, члан

Јовановић Драгана, члан

1.Бркић Ђорђе ТХ1

2.Величковски Ненад ТХ1

3. Јагица ДалиборкаТХ3

4.Лечеи Габријел ТХ1

5.Јовановић КсенијаТX3

Уторак

20.2.2018.

9:35

ФИЗИКА

 ТПТ1, ТПТ2, ТПТ3

Петронијевић Нада-председник/испитивач

Динић Срђан-члан

Ратић Невенка-члан

1. Тома СтаниславТПТ1

2.Бањаш Синиша ТХ1

3.Илић Зоран ТХ1

4.Пешић Ивица ТХ1

Уторак

20.2.2018.

9:35

ГЕОГРАФИЈА РМПТ3

Јовановић Драгана-председник/испитивач

Крунић Јелена-члан

Ратић Невенка-члан

1. Пау Ђурица РМПТ3

Уторак

20.2.2018.

9:35

ВЕРСКА НАСТАВА ТХ1, ТХ2, ТХ3, ТХ4

Радмановић Радослав - председник/члан испитивач

Вићентић Драгица

Милевска Мира

1.Полић Сузана ТХ4

Среда

21.2.2018.

9:35

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК ТХ1

Писмени део

Радовић Дуња, председник/испитивач

Словић Љубинка – члан

Ђорђевић Марија - члан

1.Бркић Ђорђе ТХ1

2.Величковски Ненад ТХ1

3.Цвијић Невена ТХ1

4.Лечеи Габријел ТХ1

Среда

21.2.2018

13:00

МАТЕМАТИКА

Писмени део

Душан Мрвош- председник/испитивач

Лукић Данијела - члан

Радић Јелена-члан

1.Бањаш Синиша ТХ1

2.Илић Зоран ТХ1

3.Пешић Ивица ТХ1

4.Пау Ђурица РМПТ 3

 

 

Среда

21.2.2018.

9:35

МЕХАНИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА ТПТ1

Стефановић Бранко-председник/испитивач

Бубуљ Славица-члан

Мирјана Радојевић-члан

1.Тома СтаниславТПТ1

Среда

21.2.2018.

9:35

Aутоматска регулација и управљање(изборни предмет)

Радојевић Мирјана председник/испитивач

Стефановић Бранко-члан

Бубуљ Славица –члан

1.Лазаревић Немања РМПТ3

Среда

21.2.2018

14:10

ХЕМИЈА

ТХ1, ТХ2, ТХ3, ТХ4

Динић Срђан-председник/испитивач

Петронијевић Нада-члан

Радић Јелена-члан

1.Пејовић Милош ТХ3

2.Јовановић Ксенија ТХ3

3. Јагица ДалиборкаТХ3

4.Платиша СашаТХ4

5.Цеснак Марија ТХ4

Четвртак

22.2.2018.

9:35

БИОЛОГИЈА

ТХ1, ТХ2, ТХ3

Ковачевић Гордана, председник /испитивач

Петронијевић Нада, члан

Јовановић Драгана, члан

 

1.Бањаш Синиша ТХ1

2.Илић Зоран ТХ1

3.Пешић Ивица ТХ1

Четвртак

22.2.2018.

9:35

СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА  ТX3

Драгосавац Драгана-председник/испитивач

Арађеловић Сања -члан

Крунић Јелена-члан

1.Јовановић Ксенија TX3

2.Јагица ДалиборкаTX3

Четвртак

22.2.2018.

14:10

ИСТОРИЈА  ТПТ1

Крунић Јелена-председник/испитивач

Јовановић Драгана-члан

Драгосавац Драгана - члан

1.Тома Станислав ТПТ1

Четвртак

22.2.2018.

14:10

ПОВРТАРСТВО ТХ4

Марковић Верица –председник/испитивач

Руптак Стојанка-члан

Димитријевић Јасмина-члан

1.Платиша СашаТХ4

2.Мунћан Сања ТХ4

3.Полић Сузана TX4

Петак

23.2.2018.

14:10

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  ТХ1,ТХ2,ТХ3,ТХ4

Писмени део

Ђорђевић Марија-председник /испитивач

Словић Љубинка-члан

Маројевић Драслар  Душанка-члан

1.Цеснак Марија ТХ4

2.Бањаш Синиша ТX1

Петак

23.2.2018.

14:10

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК ТХ1;ТХ2;ТХ4

Писмени део

1.Maрија Завршек председник/испитивач

2.Словић Љубинка-члан

3.Ђорђевић Марија -члан

 

 

1.  Јагица ДалиборкаТХ4 услов

 

 

Понедељак

26.2.2018.

9:35

ОСНОВИ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ РМПТ3

Корићанац Драгица-председник/испитивач

Стоиљковић Добре-члан

Марковић Верица-члан

1.Лазаревић Немања РМПТ3

2.Букур Дејан РМПТ 3

Понедељак

26.2.2018.

14:10

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

 ТХ1, ТХ2, ТХ3, ТХ4

Цвијетић М. Ксенија-председник/испитивач

Милевска Мира-члан

Маројевић-Драслар Душанка-члан

1 Бањаш Синиша ТХ1

2.Илић Зоран ТХ1

3.Пешић Ивица ТХ1.

Понедељак

26.2.2018.

9:35

ПЕДОЛОГИЈА ТХ1

Корићанац Драгица-председник/испитивач

Стоиљковић Добре-члан

Марковић Верица-члан

1.Величковски Ненад ТХ1

 

 

Уторак

27.2.2018

9:35

ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ РМПТ3

Ковачевић Гордана-председник/испитивач

Петронијевић Нада,члан

Јовановић Драгана,члан

1.Букур Дејан РМПТ3

Уторак

27.2.2018.

9:35

ПРЕДУЗЕТНИШТВО РМПТ3

Блажин Драган- председник/испитивач

Бубуљ Славица-члан

Радојевић Мирјана-члан

1. Пао Ђурица РМПТ3

Уторак

27.2.2018.

14:10

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ ТХ4;РМПТ3

Јовановић Драгана-председник/испитивач Арађеловић Сања -члан

Крунић Јелена –члан

1.Јагица Далиборка ТХ4 услов

2.Мунћан Сања ТХ4

Среда

28.2.2018.

14:10

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА ТХ4

Драгосавац Драгана-председник/испитивач

Арађеловић Сања -члан

Крунић Јелена-члан

1.Платиша СашаТХ4

2.Мунћан Сања ТХ4

3.Полић Сузана TX4

Среда

28.2.2018.

14:10

СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА РМПТ3

Драгосавац Драгана-председник/испитивач

Арађеловић Сања -члан

Крунић Јелена-члан

1.Пау Ђурица РМПТ 3

2.Букур Дејан РМПТ 3

Среда

28.2.2018.

9:35

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК ТХ1

Усмени део

Радовић Дуња, председник/испитивач

Словић Љубинка – члан

Ђорђевић Марија - члан

1.Бркић Ђорђе ТХ1

2.Величковски Ненад ТХ1

3.Цвијић Невена ТХ1

4.Лечеи Габријел ТХ1

Среда 28.2.2018.

9:35

МЕХАНИКА ТПТ2

Бубуљ Славица, председник/испитивач

Стефановић Бранко-члан

Радојевић Мирјана-члан

1.Тома Станислав ТПТ2 услов

Среда

28.2.2018.

14:10

ХЕМИЈА

ТХ1, ТХ2, ТХ3, ТХ4

Динић Срђан-председник/испитивач

Петронијевић Нада-члан

Радић Јелена-члан

1. Јагица Далиборка ТХ4 услов

 

 

 

 

Четвртак

1.3.2018.

9:35

АГРОХЕМИЈА СА ФИЗИОЛОГИЈОМ БИЉА ТХ1

Димитријевић Јасмина-председник/испитивач

Руптак Стојанка- -члан

Марковић Верица-члан

1.Величковски Ненад ТХ1

 

Четвртак

1.3.2018.

9.35

ПРАКТИЧНА НАСТАВА ТХ4

Димитријевић Јасмина-председник/испитивач

Руптак Стојанка -члан

Марковић Верица-члан

1.Цеснак Марија ТХ4

Четвртак

1.3.2018.

9:35

ЦВЕЋАРСТВО ТХ4

Руптак Стојанка- председник/испитивач

Марковић Верица –члан

Димитријевић Јасмина-члан

1. Јагица Далиборка ТХ4 услов

2.Платиша СашаТХ4

 

 

 

Петак

2.3.2018.

9:35

ЛИКОВНА КУЛТУРА ТPT1

Ереш Ђерђ-председник/испитивач

Милевска Мира-члан

Маројевић Драслар Душанка-члан

1.Тома Станислав ТПТ 1

Петак

2.3.2018.

9:35

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК  ТХ1;ТХ4

Усмени   део

1.  Maрија Завршек председник/испитивач

2.Словић Љубинка-члан

3.Ђорђевић Марија -члан

 

 

1. Јагица Далиборка ТХ4 услов

 

Петак  2.3.2018.

 

14:10

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ТХ4; РМПТ3

Усмени део

Ђорђевић Марија-председник /испитивач

Словић Љубинка-члан

Маројевић Драслар  Душанка-члан

1.Цеснак Марија ТХ4

2.Бањаш Синиша ТX1

Понедељак

5.3.2018.

14:10

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

 ТХ1, ТХ2, ТХ3, ТХ4

Цвијетић М. Ксенија-председник/испитивач

Милевска Мира-члан

Маројевић-Драслар Душанка-члан

1 Бањаш Синиша ТХ1

2.Илић Зоран ТХ1

3.Пешић Ивица ТХ1.

Уторак 6.3.2018.

9:35

ФИЛОЗОФИЈА ТХ4

Спремо Анђелко-председник/испитивач

Драгосавац Драгана -члан

Крунић Јелена,члан

1. Јагица Далиборка ТХ4 услов

 

 

Уторак 6.3.2018.

12:00

МАТЕМАТИКА

Усмени део

Душан Мрвош- председник/испитивач

Лукић Данијела - члан

Радић Јелена-члан

1.Бањаш Синиша ТХ1

2.Илић Зоран ТХ1

3.Пешић Ивица ТХ1

4.Пау Ђурица РМПТ 3