logo

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА  У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/2018

ДАТУМ

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

Место испита

Кандидати

Понедељак

18.6.2018. године

9:35h

ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА ТПТ3

Стефановић Бранко-председник/испитивач

Радојевић Мирјана-члан

Бубуљ Славица-члан

 

Пета зграда-учионица за моторе

1.Тома СтаниславТПТ3

Понедељак

18.6.2018. године

9:35h

ДЕНДРОЛОГИЈА СА РАСАДНИЧАРСТВОМ ЦВ2

Марковић Верица -председник/испитивач

Алексић Живанов Весна-члан

Димитријевић Јасмина-члан

Пета зграда-учионица за  дендрологију

(П1)

1.Павловић Иван ЦВ2

Понедељак

18.6.2018. године

9:35h

МУЗИЧКА УМЕТНОСТ  ТХ1

Антић Срђан-председник/испитивач

Словић Љубинка – члан

Ђорђевић Марија – члан

Упрaвна зграда-кабинет за биологију(Б)

 

1.Бркић Ђорђе ТХ1

Понедељак

18.6.2018. године

14:00h

МАТЕМАТИКА

Писмени део

Душан Мрвош- председник/испитивач

Лукић Данијела - члан

Радић Јелена-члан

Упрaвна зграда-учионица за математику (С1)

 

1.Величковски Ненад ТХ2

2.Букур Дејан РМПТ 3

3.Лазаревић Немања        РМПТ 3

Понедељак 18.6.2018. године

9:35h

БИОДЕКОРАЦИЈА ТХ4

Димитријевић Јасмина-председник/испитивач

Алексић Живанов Весна -члан

Руптак Стојанка-члан

Упрaвна зграда-учионица за цвећарство

1.Јовановић Ксенија ТХ4

Уторак

19.6.2018. године

14:00h

ХЕМИЈА

ТХ1, ТХ2, ТХ3, ТХ4

Динић Срђан-председник/испитивач

Петронијевић Нада-члан

Радић Јелена-члан

Упрaвна зграда-учионица за хемију

1.Рупић Иван ТХ 2

2.Величковски Ненад ТХ2

3.Пејовић Милош ТХ

4.Бањаш Синиша ТХ1

5.Лечеи Габријел ТХ2

Уторак

19.6.2018. године

9:35h

ПРЕДУЗЕТНИШТВО ПТ4

Вићентић Драгица-председник/испитивач

Алексић Живанов Весна- члан

Димитријевић Јасмина –члан

Пета зграда-учионица за

Предузетништво (П)

1.Филиповић Лука ПТ4

Уторак

19.6.2018. године

9:35h

AУТОМАТСКА РЕГУЛАЦИЈА И УПРВЉАЊЕ РМПТ3

Радојевић Мирјана председник/испитивач

Стефановић Бранко-члан

Бубуљ Славица –члан

Пета зграда-учионица за  механизацију(МЕ)

1.Букур Дејан РМПТ3

Уторак

19.6.2018. године

9:35h

 

ВЕРСКА НАСТАВА

Радмановић Радослав - председник/члан испитивач

Вићентић Драгица-члан

Милевска Мира-члан

 

Упрaвна зграда-учионица за историју

 

1.Павловић Иван ЦВ2

Среда

20.6.2018. године

9:35h

ФИЛОЗОФИЈА ТХ4

Спремо Анђелко-председник/испитивач

Драгосавац Драгана -члан

Крунић Јелена,члан

 

Упрaвна зграда –учионица за социологију (М1)

 

1.Полић Сузана ТХ4

2.Мунћан Сања ТХ4

 

 

Среда

20.6.2018. године

9:35h

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК ТХ1

Писмени део

 

Лазић Снежана председник/испитивач

Словић Љубинка – члан

Ђорђевић Марија - члан

Упрaвна зграда-кабинет за биологију (Б)

1.Бањаш Синиша ТХ1

2.Пешић Ивица ТХ1

3.Илић Зоран ТХ1

 

Среда

20.6.2018. године

13:20h

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

 ТХ1, ТХ2, ТХ3, ТХ4

Писмени део

Милевска Мира -председник/испитивач

Маројевић-Драслар Душанка-члан

Весна Алексић Живанов-члан

Шеста зграда-учионица за српски језик (С3)

1.Рупић Иван ТХ2

2.Филиповић Лука ПТ4

3.Тома Станислав ТПТ4-услов

4.Букур Дејан РМПТ 3

 

Четвртак

21.6.2018. године

14:00h

ИСТОРИЈА ТХ1, ТХ2

Крунић Јелена-председник/испитивач

Јовановић Драгана-члан

Драгосавац Драгана – члан

Управна зграда –учионица за историју

 

1. Цвијић Невена ТХ2

2.Рупић Иван ТХ2

3.Лечеи Габријел ТХ2

Четвртак

21.6.2018. године

9:35h

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ЦВ1, ЦВ2, ЦВ3

Ратић Невенка-председник/испитивач

Кошутић Бојана-члан

Лукић Данијела-члан

Фискултурна сала

1.Павловић Иван ЦВ 2

Четвртак

21.6.2018. године

9:35h

ПОЉОПРИВРЕДНЕ МАШИНЕ

ТПТ4

Радојевић Мирјана-председник/испитивач

Бубуљ Славица-члан

Блажин Слободан-члан

 

Пета зграда-учионица за  механизацију (МЕ)

1.Тома Станислав ТПТ4-Услов

Четвртак

21.6.2018. године

9:35h

ОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ РМПТ2

Блажин Драган-председник/испитивач

Радојевић Мирјана-члан

Бубуљ Славица-члан

Пета зграда-учионица за  механизацију(МЕ)

1.Бисак Јожеф РМПТ2

 

Петак

22.6.2018. године

9:35h

БИОЛОГИЈА ТХ1, ТХ2, ТХ3

 

Ковачевић Гордана-председник/испитивач

Петронијевић Нада,члан

Јовановић Драгана,члан

Управна зграда –кабинет за биологију

(Б)

1.Цвијић Невена ТХ2

2.Лечеи Габријел ТХ2

 

Петак

22.6.2018. године

9:35h

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

 ТХ1, ТХ2, ТХ3, ТХ4

Усмени део

Милевска Мира -председник/испитивач

Маројевић-Драслар Душанка-члан

Весна Алексић Живанов-члан

Шеста зграда-учионица за српски језик (С3)

1.Рупић Иван ТХ2

2.Филиповић Лука ПТ4

3.Тома Станислав ТПТ4-услов

4.Букур Дејан РМПТ 3

 

Петак

22.6.2018. године

9:35h

ЕКСПЛОАТАЦИЈА

ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНА РМПТ3

 

Бубуљ Славица-председник/испитивач

Радојевић Мирјана-члан

Стефановић Бранко-члан

 

Пета зграда-учионица за  механизацију

(МЕ)

1.Пау Ђура РМПТ3

 

Петак

22.6.2018. године

14:00h

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  ТХ1,ТХ2,ТХ3,ТХ4 РМПТ3

ЦВ2

Писмени део

Ђорђевић Марија-председник /испитивач

Словић Љубинка-члан

Маројевић Драслар  Душанка-члан

 

Шеста зграда-учионица за енглески језик (Е.ј.)

1.Јовановић Ксенија ТХ4

2.Лазаревић Немања РМПТ 3

3.Павловић Иван ЦВ2

Понедељак

25.6.2018. године

9:35h

ПОЉОПРИВРЕДНА ПРОИЗВОДЊА ТПТ4

Живковић Биљана-председник/испитивач

Алексић Живанов Весна -члан

Радован Лукић-члан

 Упрaвна зграда-учионица за математику (С1)

1.Тома Станислав ТПТ4-услов

Понедељак

25.6.2018. године

9:35h

ПОВРТАРСТВО У ЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ РМПТ2

Корићанац Драгица-председник/испитивач

Стоилковић Добре-члан

Марковић Верица-члан

Шеста зграда-учионица за повртарство (П2)

1.Бисак Јожеф РМПТ 2

 

Понедељак

25.6.2018. године

14:00h

МАТЕМАТИКА

Усмени део

Душан Мрвош- председник/испитивач

Лукић Данијела - члан

Радић Јелена-члан

Упрaвна зграда-учионица за математику (С1)

1.Величковски Ненад ТХ2

2.Букур Дејан РМПТ 3

3.Лазаревић Немања РМПТ 3

Уторак

26.6.2018. године

9.35h

ПРЕДУЗЕТНИШТВО РМПТ3                        

Блажин Драган- председник/испитивач

Бубуљ Славица-члан

Радојевић Мирјана-члан

 

Пета зграда-учионица за механизацију(МЕ)

1. Лазаревић Немања РМПТ 3

2.Букур Дејан РМПТ 3

 

 

Уторак

26.6.2018. године

9:35h

ФИЗИКА ТХ1, ТХ2

 

Петронијевић Нада-председник/испитивач

Динић Срђан-члан

Ратић Невенка-члан

Упрaвна зграда-учионица за физику

 

1.Лечеи Габријел ТХ2

2. Величковски Ненад ТХ2

Уторак

26.6.2018 године.

9:35h

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ ТХ4;ПТ4

Јовановић Драгана-председник/испитивач

Mарјанов Светлана-члан

Крунић Јелена –члан

 

 

Упрaвна зграда-учионица за историју

 

1.Јовановић Ксенија ТХ4

2.Филиповић Лука ПТ4

 

Среда

27.6.2018. године

9:35h

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК ТХ1

Усмени део

Лазић Снежана председник/испитивач

Словић Љубинка – члан

Ђорђевић Марија – члан

Упрaвна зграда-кабинет за биологију (Б)

1.Бањаш Синиша ТХ1

2.Пешић Ивица ТХ1

3.Илић Зоран ТХ1

 

Четвртак

28.6.2018. године

11:00h

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА ТХ1

Алексовска Радмила-председник/испитивач

Симоновић Далибор,члан

Тот Армин-члан

Упрaвна зграда –учионица за информатику

1.Бањаш Синиша ТХ1

2.Пешић Ивица ТХ1

3.Илић Зоран ТХ1

 

Четвртак

28.6.2018. године

9:35h

ЦВЕЋАРСТВО ТХ4

Руптак Стојанка- председник/испитивач

Марковић Верица –члан

Димитријевић Јасмина-члан

Упрaвна зграда-учионица за цвећарство

1.Пејовић Милош ТХ4

2.Јовановић Ксенија ТХ4

Петак

29.6.2018. године

9:35h

ЛИКОВНА КУЛТУРА ТХ2

Ереш Ђерђ-председник/испитивач

Милевска Мира-члан

Маројевић Драслар Душанка-члан

Шеста зграда-учионица за српски језик (С3)

1.Лечеи Габријел ТХ2

 

 

Петак

29.6.2018. године

9.35h

ПРАКТИЧНА НАСТАВА ТХ4

Димитријевић Јасмина-председник/испитивач

Руптак Стојанка -члан

Марковић Верица-члан

Упрaвна зграда-учионица за цвећарство

1.Полић Сузана ТХ4

2.Мунћан Сања ТХ4

 

 

 

Петак

29.6.2018

године

14:00h

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ТХ1,ТХ2,ТХ3,ТХ4 РМПТ3

ЦВ2

Усмени део

 

 

Ђорђевић Марија-председник /испитивач

Словић Љубинка-члан

Маројевић Драслар  Душанка-члан

 

Шеста зграда-учионица за  енглески језик (Е.ј.)

1.Јовановић Ксенија ТХ4

2.Лазаревић Немања РМПТ 3

3.Павловић Иван ЦВ2

Петак

29.6.2018. године

9.35h

ПРАКТИЧНА НАСТАВА ТХ1

Корићанац Драгица-испитивач/ председник

Стоилковић Добре-члан

Марковић Верица -члан

Пета зграда-учионица за повртарство (П2)

1.Бањаш Синиша ТХ1

2.Пешић Ивица ТХ1

3.Илић Зоран ТХ1