logo

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА  У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2018/2019

ДАТУМ

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

Место испита

Кандидати

Уторак

16.10.2018. године

12:30h

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ТХ1, ТХ2, ТХ3, ТХ4 Писмени део

Ђорђевић Марија-председник/испитивач

Словић Љубинка-члан

Маројевић Драслар Душанка-члан

Шеста зграда-учионица за енглески језик (Е.ј.)

1.Лечеи Габријел ТХ4

2. Бањаш Синиша ТХ2

3.Филиповић Лука ПТ4

 

Уторак

16.10.2018. године

9:35h

БИОЛОГИЈА ТХ1, ТХ2, ТХ3

Ковачевић Гордана председник/испитивач

Ратић Невенка, члан

Динић Срђан, члан

Управна зграда –кабинет за биологију

(Б)

1. Цвијић Невена ТХ3

Уторак

16.10.2018. године

9:35h

ПОДИЗАЊЕ И НЕГА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ЦВ2

Корићанац Драгица-председник/испитивач

Стоилковић Добре -члан

Марковић Верица-члан

Пета зграда-учионица за повртарство (П2)

1.Павловић Иван ЦВ2

Среда

17.10.2018. године

9:35h

БИОДЕКОРАЦИЈА ТХ4

Димитријевић Јасмина-председник/испитивач

Весна Алексић Живанов -члан

Руптак Стојанка-члан

Упрaвна зграда-учионица за цвећарство

1.Пејовић Милош ТХ4

 

Среда

17.10.2018. године

9:35h

ДЕКОРАТИВНА ДЕНДРОЛОГИЈА ТХ2

Димитријевић Јасмина-председник/испитивач

Марковић Верица-члан

Руптак Стојанка-члан

Упрaвна зграда-учионица за цвећарство

1.Величковски Ненад ТХ2

Среда

17.10.2018. године

14:00 h

МАТЕМАТИКА ТПТ4;РМПТ3

Писмени део

 

 

Душан Мрвош- председник/испитивач

Лукић Данијела - члан

Радић Јелена-члан

Упрaвна зграда-учионица за математику (С1)

1.Тома Станислав ТПТ4

2. Бисак Јожеф РМПТ 3

Четвртак

18.10.2018. године

13:20h

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

 ТХ1, ТХ2, ТХ3, ТХ4

Писмени део

Милевска Мира -председник/испитивач

Маројевић-Драслар Душанка-члан

Весна Алексић Живанов-члан

Шеста зграда-учионица за српски језик (С3)

1.Рупић Иван ТХ2

2.Величковски Ненад ТХ2

3. Јовановић Ксенија ТХ4

Четвртак

18.10.2018. године

9:35 h

ЛЕКОВИТО И ЗАЧИНСКО БИЉЕ ТХ4

Живковић Биљана-председник/испитивач

Димитријевић Јасмина, члан

Марковић Верица -члан

Упрaвна зграда-учионица за математику (С1)

1. Пејовић Милош ТХ4

 

Четвртак

18.10.2018. године

14:00 h

РУСКИ ЈЕЗИК ТХ2

Писмени део

1.Соломун Драгана

председник/испитивач

2.Словић Љубинка-члан

3. Весна Алексић Живанов -члан

 

Шеста зграда-учионица за енглески језик (Е.ј.)

1.Пешић Ивица ТХ2

2.Илић Зоран ТХ2

 

Четвртак

18.10.2018. године

14:00 h

ФИЛОЗОФИЈА ТХ4

Тодоровић Мирослав -председник/испитивач

Драгосавац Драгана,члан

Крунић Јелена,члан

Упрaвна зграда –учионица за социологију (М1)

 

1.Лечеи Габријел ТХ4

2.Тома Станислав ТПТ4

 

Петак

19.10.2018.

године

9:35h

ФИЗИКА ТХ1, ТХ2

 

Петронијевић Нада-председник/испитивач

Динић Срђан-члан

Ратић Невенка-члан

Упрaвна зграда-учионица за физику

 

1.Бањаш Синиша ТХ2

2.Пешић Ивица ТХ2

3.Илић Зоран ТХ2

 

 

Понедељак

22.10.2018. године

12:30h

AУТОМАТСКА РЕГУЛАЦИЈА И УПРВЉАЊЕ РМПТ3

Радојевић Мирјана председник/испитивач

Блажин Слободан  -члан

Бубуљ Славица –члан

Пета зграда-учионица за  механизацију

(МЕ)

1. Бисак Јожеф РМПТ3

Понедељак

22.10.2018. године

12:30h

ПОЉОПРИВРЕДНА ТЕХНИКА  ПТ4

Радојевић Мирјана- председник/испитивач

Бубуљ Славица-члан

Блажин Слободан - члан

Пета зграда-учионица за  механизацију

(МЕ)

1 .Филиповић Лука ПТ4

Понедељак

22.10.2018. године

12:30h

ПОЉОПРИВРЕДНА ТЕХНИКА ЦВ2

Бубуљ Славица –председник/испитивач

Радојевић Мирјана-члан

Блажин Слободан-члан

Пета зграда-учионица за  механизацију

(МЕ)

1.Павловић Иван ЦВ2

Понедељак

22.10.2018. године

12:30h

ЕКОНОМИКА ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ СА ПРЕДУЗЕТНИШТВОМ ТПТ4

Бубуљ Славица, председник/испитивач

Блажин Слободан-члан

Радојевић Мирјана-члан

Пета зграда-учионица за  механизацију

(МЕ)

1.Тома Станислав ТПТ4

Уторак

23.10.2018. године

12:30h

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ТХ1, ТХ2, ТХ3, ТХ4

Усмени део

Ђорђевић Марија-председник/испитивач

Словић Љубинка-члан

Маројевић Драслар Душанка-члан

Шеста зграда-учионица за енглески језик (Е.ј.)

1.Лечеи Габријел ТХ4

2. Бањаш Синиша ТХ2

3.Филиповић Лука ПТ4

 

Уторак

23.10.2018. године

9:35h

 

ВЕРСКА НАСТАВА

Радмановић Радослав - председник/члан испитивач

Вићентић Драгица-члан

Милевска Мира-члан

 

Упрaвна зграда-учионица за историју

 

1.Величковски Ненад ТХ2

Среда

24.10.2018. године

14:00 h

МАТЕМАТИКА ТПТ4;РМПТ3

Усмени део

Душан Мрвош- председник/испитивач

Лукић Данијела - члан

Радић Јелена-члан

Упрaвна зграда-учионица за математику (С1)

1.Тома Станислав ТПТ4

2. Бисак Јожеф РМПТ 3

Четвртак

25.10.2018. године

13:20h

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

 ТХ1, ТХ2, ТХ3, ТХ4

Усмени део

Милевска Мира -председник/испитивач

Маројевић-Драслар Душанка-члан

Весна Алексић Живанов-члан

Шеста зграда-учионица за српски језик (С3)

1.Рупић Иван ТХ2

2.Величковски Ненад ТХ2

3. Јовановић Ксенија ТХ4

Четвртак

25.10.2018.

године

9:35h

СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА ПТ4

Драгосавац Драгана -председник/испитивач

Драгана Јовановић-члан

Крунић Јелена-члан

Упрaвна зграда –учионица за социологију (М1)

 

1.Филиповић Лука ПТ4

Четвртак

25.10.2018. године

14:00 h

РУСКИ ЈЕЗИК ТХ2

Усмени део

1.Соломун Драгана

председник/испитивач

2.Словић Љубинка-члан

3. Весна Алексић Живанов -члан

 

Шеста зграда-учионица за енглески језик (Е.ј.)

1.Пешић Ивица ТХ2

2.Илић Зоран ТХ2

 

Четвртак

25.10.2018.

године

9:35h

СОЦИОЛОГИЈА ТХ3

Драгосавац Драгана -председник/испитивач

Драгана Јовановић-члан

Крунић Јелена-члан

Упрaвна зграда –учионица за социологију (М1)

 

1. Цвијић Невена ТХ3

Понедељак

29.10.2018. године

12:30h

МЕНАЏМЕНТ И ЕКСПЛОАТАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНА ТПТ4

Радојевић Мирјана-председник/испитивач

Бубуљ Славица-члан

Блажин Драган-члан

Пета зграда-учионица за  механизацију

(МЕ)

1.Тома Станислав ТПТ4

Уторак

30.10.2018. године

 

14:00 h

ХЕМИЈА ТХ1, ТХ2, ТХ3, ТХ4

Динић Срђан-председник/испитивач

Петронијевић Нада-члан

Лукић Данијела-члан

Упрaвна зграда-учионица за хемију

1.Бањаш Синиша ТХ2

2.Пешић Ивица ТХ2

3.Илић Зоран ТХ2

4.Рупић Иван ТХ2

5. Цвијић Невена ТХ3

6. Лечеи Габријел ТХ4

Уторак  30.10.2018. године

9.35h

ПРАКТИЧНА НАСТАВА ТХ2

Димитријевић Јасмина

испитивач/ председник

Руптак Стојанка-члан

Марковић Верица -члан

Пета зграда-учионица за повртарство (П2)

1.Величковски Ненад ТХ2

Среда

31.10.2018. године

9:35h

 

ИСТОРИЈА ТХ1, ТХ2

Крунић Јелена-председник/испитивач

Драгосавац Драгана-члан

Јовановић Драгана-члан

Управна зграда –учионица за историју

 

1.Бањаш Синиша ТХ2

2.Пешић Ивица ТХ2

3.Илић Зоран ТХ2

4.Рупић Иван ТХ2