logo

Чланови школског одбора:

Чланови предтавници:

Имена

 

Чланови школског одбора из  редова Наставничког већа

Мира Милевска

Миодраг Јелача

Драган Блажин

Чланови школског одбора из редова Савета родитеља

Борисав Петровић

Зоран Томић

Велизар Вуковић

Чланови школског одбра представници друштвене средине

Милорад Малић

Светозар Живков

Милојко Цвијовић