logo

Чланови школског одбора:

Чланови представници:

Имена

 

Чланови школског одбора из  редова Наставничког већа

 Слободан Блажин

 

 

Чланови школског одбора из редова Савета родитеља

Томислав Јоцић

 

 

Чланови школског одбора представници друштвене средине

Мирко Рупић

Душан Јаковљевић

Мирослав Милаков