logo

 

 На  основу  Правилника  о наставном плану и програму за стицање образовања  у троогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада пољопривреда, производња  и прерада хране ( Сл.Гл.РС..бр. –Просветни гласник бр.1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011-др.правилници, 6/2012-др.правилници, 5/2013, 111/2013, 14/2013), те  на  основу  члана  126 ст.4 тачка 18 Закона о  основама система образовања  и  васпитања (  Службени  гласник  РС бр. 88/2017) ,  директор   доноси   следеће

 

Распоред полагања завршног испита  АВГУСТОВСКОМ РОК  школске  2018-2019.години III/5-образовни профил: Цвећар –вртлар

 

датум

време

испит

комисија

Место испита

Број кандидата

Уторак

27.8.2019год.

 

9h

 

Практични рад са усменом одбраном рада

 

-Лековито и зачинско биље ЦВ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алексић Весна -председник/испитивач

Димитријевић Јасмина-члан

Марковић Верица -члан

 

Управна зграда-учионица цвећара

1 кандитат

Среда

28.8.2019год.

 

9h

Изборни предмет- Лековито и зачинско биље ЦВ3

Алексић Весна -председник/испитивач

Димитријевић Јасмина-члан

Марковић Верица -члан

 

Управна зграда-учионица цвећара

1 кандитат

 

 

У Панчеву, дана  21.8.2018.године

                                                                                                                           Директор                Бимбашић Горан                                                                                                               ___________________

 

 

На  основу  Правилника  о наставном плану и програму за стицање образовања  у троогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада пољопривреда, производња  и прерада хране ( Сл.Гл.РС..бр. –Просветни гласник бр.1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011-др.правилници, 6/2012-др.правилници, 5/2013, 111/2013, 14/2013), те  на  основу  члана  126 ст.4 тачка 18 Закона о  основама система образовања  и  васпитања (  Службени  гласник  РС бр. 88/2017) директор   доноси   следеће

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА

АВГУСТОВСКОМ   РОК школске године  2018/2019

 

 

1. ЗАЈЕДНИЧКИ ДЕО МАТУРСКОГ ИСПИТА-ЗА  ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ  ЧЕТВРТОГ СТЕПЕНА- Техничар хортикултуре- IV-4

датум

време

 

полагања

испит

Комисија

Место испита

Број кандидата

Уторак

 

27.8.2019.год.

 

8h

Српски језик  и књижевност

Милевска Мира,председник/испитивач

Маројевић-Драслар Душанка-члан

Цвијетић Ксенија -члан

шеста зграда-учионице српског језика

 

по  списку ученика

 

 

1кандид.

 

   IV-4

 

 

2. ПОСЕБНИ ДЕО МАТУРСКОГ ИСПИТА ПО ОБРАЗОВНИМ ПРОФИЛИМА КАКО СЛЕДИ У НАСТАВКУ  ДОЛЕ  И ТО:

 

 

датум

време

Испит

комисија

Место испита

Број кандидата

 

Среда

28.8.2019.год .

 

 

 

 

 

8h

Практични рад са усменом одбраном рада

-

Биодекорација

1. Димитријевић Јасмина председник

2. Руптак Стојанка, испитивач

3. Алексић-Живанов Весна, члан комисије

 

Управна зграда-

учионица цвећара

по  списку ученика

 

1 канд.

Четвртак

29.8.2019.год .

 

8h

Изборни предмет- Биодекорација

 

1. Димитријевић Јасмина председник

2. Руптак Стојанка, испитивач

3. Алексић-Живанов Весна, члан комисије

 

Управна зграда-учионица цвећара

по списку ученика

 

 1 канд.

Оделење IV-4,образовни профил: Техничар  хортикултуре

                                                                                                                        Директор      

Панчево, дана 21.8.2019.године

                                                                                                               Бимбашић Горан     _________________

                   ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Ванредни ученици су  дужни да утврде статус  ученика за наредну школску годину  најкасније до 31.8.2019.године од 8 до 10 часова.

Сви ученици који утврде статус у складу са овим обавештењем имаће право да полажу испите у наредној школској години.

Ученици који не утврде статус ученика до 31.8.2019. неће имати право полагања испита у наредној  школској години.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

УПИС УЧЕНИКА НА ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/20  ОБАВИЋЕ СЕ 29.08.2019. ОД 9 ДО 12 ЧАСОВА У ПРОСТОРИЈИ ШКОЛСКЕ ЗБОРНИЦЕ.

ДОКУМЕНТА КОЈА СУ ПОТРЕБНА ЗА УПИС:

·      СВЕДОЧАНСТВО О СТЕЧЕНОМ ОБРАЗОВАЊУ

·      ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

(ОРИГИНАЛ ИЛИ ОВЕРЕНА КОПИЈА)

·      ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ОДГОВАРАЈУЋИ ПРОФИЛ  КОЈИ СЕ УПИСУЈЕ

·      УПЛАТА ШКОЛАРИНЕ У ИЗНОСУ ОД 10.000 ДИНАРА НА ЖИРО РАЧУН ШКОЛЕ (ШКОЛАРИНА СЕ МОЖЕ ПЛАТИТИ И НА ДВЕ ЈЕДНАКЕ РАТЕ) ЗА ДОКВАЛИФИКАЦИЈУ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ

·      НАСТАВАК  ЗАПОЧЕТОГ ОБРАЗОВАЊА ИЗНОСИ 3.300 ДИНАРА ПО ГОДИНИ

·      ПОЛАЗНИЦИ ПЛАЋАЈУ САМО СТВАРНЕ ТРОШКОВЕ

 Секретар школе       __________________________

Одељенски старешина__________________________

 Директор школе ______________________________

 

 

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА  У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2018/2019

ДАТУМ

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

Место испита

Кандидати

Понедељак

19.8.2019. године

11:00h

МАТЕМАТИКА ПТ3

Писмени део

 

 

Душан Мрвош- председник/испитивач

Лукић Данијела - члан

Весна Алексић Живанов-члан

Упрaвна зграда-учионица за математику (С1)

1.Багаш Татјана ТХ1

Понедељак

19.8.2019. године

9:00h

ЗАШТИТА БИЉА  ПТ2

Стоилковић Добре-председник/испитивач

члан

Живковић Биљана-члан

Весна Алексић Живанов-члан

Пета зграда-учионица за повртарство (П2)

1.Јованов Анастасија ПТ2

2.Даути Анита ПТ2

Понедељак

19.8.2019. године

11:00h

СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА ПТ4

Драгосавац Драгана -председник/испитивач

Драгана Јовановић-члан

Крунић Јелена-члан

Упрaвна зграда –учионица за социологију (М1)

 

1.Костић Тања ПТ4

Уторак

20.8.2019. године

8:00 h

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ПТ2 ;ТХ4 ;ЦВ3

 

 Писмени део

Милевска Мира -председник/испитивач

Маројевић-Драслар Душанка-члан

Весна Алексић Живанов-члан

Шеста зграда-учионица за српски језик (С3)

1.Костић Тања ПТ4

2.Пејовић Милош ТХ4. 3.Величковски Ненад ТХ3

 

Уторак

20.8.2019. године

9:00h

ПОЉОПРИВРЕДНА ТЕХНИКА  ПТ2

Радојевић Мирјана- председник/испитивач

Бубуљ Славица-члан

Блажин Слободан - члан

Пета зграда-учионица за  механизацију

(МЕ)

1.Стојадиновић Слободан ПТ2

Среда

21.8.2019. године

8:30h

 

ВЕРСКА НАСТАВА

Радмановић Радослав - председник/члан испитивач

Вићентић Драгица-члан

Милевска Мира-члан

 

Упрaвна зграда-учионица за историју

 

1.Костић Тања ПТ4

Среда

21.8.2019. године

9:00 h

ФИЛОЗОФИЈА ТХ4

Тодоровић Мирослав -председник/испитивач

Драгосавац Драгана,члан

Крунић Јелена,члан

Упрaвна зграда –учионица за социологију (М1)

 

1. Пејовић Милош ТХ4

Среда

21.8.2019. године

9:00h

 

АГРОХЕМИЈА СА ФИЗИОЛОГИЈОМ БИЉА ТХ1

Димитријевић Јасмина-председник/испитивач

Марковић Верица-члан

Весна Алексић Живанов- члан

Упрaвна зграда-учионица за цвећарство

1.Багаш Татјана ТХ1

Среда

21.8.2019. године

8:30h

 

ЗАШТИТА БИЉА  ПТ2

Стоилковић Добре-председник/испитивач

Живковић Биљана-члан

Весна Алексић Живанов- члан

Пета зграда-учионица за повртарство (П2)

1.Стојадиновић Слободан ПТ2

Четвртак

22.8.2019. године

8:30h

ПРЕДУЗЕТНИШТВО ПТ4

Блажин Слободан – председник/ испитивач

Алексић Весна- члан

Блажин Драган -члан

Пета зграда-учионица за  механизацију

(МЕ)

1.Костић Тања ПТ4

Четвртак

22.8.2019. године

9:00 h

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА ТХ4

Димитријевић Јасмина- председник/испитивач

Марковић Верица-члан

Весна Алексић Живанов- члан

 

Упрaвна зграда-учионица за цвећарство

1.Пејовић МилошТХ4

 

Четвртак

22.8.2019. године

9:00h

ХЕМИЈА ТХ1, ТХ2, ТХ3, ТХ4,ПТ2

Динић Срђан-председник/испитивач

Петронијевић Нада-члан

Лукић Данијела-члан

Упрaвна зграда-учионица за хемију

1.Багаш Татјана ТХ1

2. Јованов Анастасија ПТ2

3.Даути Анита ПТ2

 

Понедељак

26.8.2019. године

11:00h

МАТЕМАТИКА ПТ3

Усмени  део

 

 

Душан Мрвош- председник/испитивач

Лукић Данијела - члан

Поповић Наташа-члан

Упрaвна зграда-учионица за математику (С1)

1.Багаш Татјана ТХ1

Понедељак

26.8.2019. године

8:30h

ПОВРТАРСТВО ТХ4

Марковић Верица –председник/испитивач

Димитријевић Јасмина-члан

Весна Алексић Живанов-члан

Упрaвна зграда-учионица за цвећарство

1.Величковски Ненад ТХ3

 

Понедељак

26.8.2019. године

9:00h

БОЛЕСТИ ЖИВОТИЊА ВТ4

Ђукић Славица председник/испитивач

Валерија Атанацковић-члан

Ковић Александар-члан

Шеста зграда-учионица за ветерину

1.Дивљачки Александар ВТ4

 

Понедељак

26.8.2019. године

 

9:00 h

ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА У ПОВРТАРСТВУ ПТ2

Марковић Верица-председник/испитивач

Стоилковић Добре-члан

Весна Алексић Живанов-члан

Пета зграда-учионица за повртарство (П2)

1.Стојадиновић Слободан ПТ2

2. Јованов Анастасија ПТ2

3.Даути Анита ПТ2

 

Уторак

27.8.2019. године

10:00h

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ПТ2 ;ТХ4 ;ЦВ3

 

 Усмени део

Милевска Мира -председник/испитивач

Маројевић-Драслар Душанка-члан

Весна Алексић Живанов-члан

Шеста зграда-учионица за српски језик (С3)

1.Костић Тања ПТ4

2.Пејовић Милош ТХ4. 3.Величковски Ненад ТХ3

 

Уторак

27.8.2019. године

8.30h

ПЕДОЛОГИЈА ТХ1

Стоиљковић Добре председник/испитивач

Марковић Верица-члан

Весна Алексић Живанов-члан

Пета зграда-учионица за повртарство (П2)

1.Багаш Татјана ТХ1

Уторак

27.8.2019. године

9:00h

БИЉНА ПРОИЗВОДЊА ПТ2

Марковић Верица -председник/испитивач

Стоиљковић Добре-члан

Весна Алексић Живанов-члан

Пета зграда-учионица за повртарство (П2)

1.Стојадиновић Слободан ПТ2

Среда

28.8.2019. године

9:00h

ФИЗИКА ТХ1, ТХ2

Петронијевић Нада-председник/испитивач

Динић Срђан-члан

Ратић Невенка-члан

Упрaвна зграда-учионица за физику

 

1.Багаш Татјана ТХ1

Четвртак

29.8.2019. године

8:45h

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА ПТ2

Марковић Верица председник/испитивач

Стоилковић Добре-члан

Весна Алексић Живанов-члан

Пета зграда-учионица за повртарство (П2)

1.Стојадиновић Слободан ПТ2

Четвртак

29.8.2019. године

8:30h

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА ТХ3

 

 

Стоиљковић Добре- испитивач/ председник

Марковић Верица –члан

Весна Алексић Живанов-члан

Пета зграда-учионица за повртарство (П2)

1. .Величковски Ненад ТХ3

 

Четвртак

29.8.2019. године

9:00h

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА ТХ1

Стоиљковић Добре- испитивач/ председник

Марковић Верица –члан

Весна Алексић Живанов-члан

Пета зграда-учионица за повртарство (П2)

1.Багаш Татјана ТХ1

             

 

У Панчеву, дана 16.8.2019.године                                                                               Директор школе

 

                                                                                                                                       Бимбашић Горан

 

IZVOD IZ KNJIGOVODSTVENE EVIDENCIJE NA DAN 31.12.2011. GODINE r.b. ekon. klasif. NETO PDV BRUTO DOBAVLJAČi 1 Lož ulje za grejanje 421224 2,781,372.00 500,648.00 3,282,020.00 nis ad Novi Sad, STR Krneta 2 Kancelarijski matrijal 426111 259,930.00 46,788.00 306,718.00 AIGO business system 3 Higijenska sredstva za čišćenje 426810 263,129.00 47,363.00 310,492.00 NN Plus, MG doo 4 Električne instalacije 425117 121,389.00 21,851.00 143,240.00 SZR Elektro, Elektrostar 5 Vodovodne instalacije 425115 75,133.00 13,525.00 88,658.00 Vodokeramika 6 Dizel gorivo 425412 329,077.00 59,234.00 388,311.00 NIS ad Novi Sad 7 Ulja i maziva 426413 8,389.00 1,511.00 9,900.00 NIS ad Novi Sad 8 Rezervni delovi za održavanje polj.opreme polj.opreme 425210 125,234.00 22,543.00 147,777.00 Trgosaobraćaj, Slavijaauto,Niki - yu 9 Rezervni delovi za održavanje računarske,komunika 425220 59,489.00 10,709.00 70,198.00 Solution, Faratel 10 Ishrana za potrebe kuhinje 426821 180,593.00 32,507.00 213,100.00 Merkator-Rodić USLUGE 1 Kompjuterske usluge 423211 97,255.00 17,507.00 114,762.00 Solution,Softek 2 Stručna literatura za potrebe informisanja 426311 127,507.00 22,952.00 150,459.00 Sl.glasnik, IPC, Parafraf net 3 Telefonske usluge fiksne telefonije 421411 105,195.00 18,936.00 124,131.00 Telekom 4 Telefonske usluge mobilne telefonije 421414 201,632.00 36,294.00 237,926.00 Telenor 5 Izrada idejnog projkta 512311 75,000.00 13,500.00 88,500.00 Tehnosfera 6 Obezbedjenje lica i objekata 424911 521,156.00 93,808.00 614,964.00 Sing pro 7 Radovi u kotlarnici i centralnom grejanju 425116 45,491.00 8,189.00 53,680.00 Alhemic,Termoenergetik RADOVI 1 Izrada bunara na škol.ekonomiji 512311 1,329,661.00 239,339.00 1,569,000.00 Centar inenzivnih agrokultura 2 Molerski radovi 425113 197,733.00 35,593.00 233,326.00 Biro Beopan , Kod Farbara KUPOVINA DOBARA 1 Nameštaj 512211 248,339.00 39,960.00 288,299.00 ND Enterijer 2 Računarska oprema 512221 28,341.00 5,059.00 33,400.00 Solution 3 Telefon fax 512232 35,389.00 12,500.00 47,889.00 Faratel 4 Oprema za somaćinstvo 512251 33,898.00 6,102.00 40,000.00 DM Elektronik 5 Oprema za obrazovanje 512611 46,500.00 8,370.00 54,870.00 Sport impex 6 TraktorJohn Deere ddd DW 512311 1,818,231.00 327,281.00 2,145,512.00 Faratel 7 Višegodišnji zasadi 514121 17,796.00 3,204.00 21,000.00 Reva Dva Navedene kartice po ekonomskoj klasifikaciji za utrošena sredstva su sastavni deo zaključnog lista za 2011 godinu. Izveštaj sačinila, O P I S 81 - stručna literatura za obrazovanje zaposlenih 426312 82 - materijal za obrazovanje 426321 83 - materijal za saobraćaj 84 - benzin 426411 85 - dizel gorivo 426412 86 - ulje i mazivo 426413 87 - ostali materijal za prevozna sredstva 426491 Materijal za obrazovanje 88 - materijal za obrazovanje 426611 Materijal za domaćinstvo i ugostiteljstvo 89 - hrana i piće 426821 90 - higijenski proizvodi 426812 91 - materijal za posebne namene 426910 92 Amortizacija 431211 Porezi i takse 93 - registracija vozila 482231 94 - naknada za odvodnjavanje 482291 95 - republičke takse 482321 96 - opštinske takse 482351 97 - sudske takse 482361 98 Novčane kazne 483111 Oprema za poljoprivredu 512300 99 - traktor /130 ks - 75 kw/ 4000000,oo 100 - tanjirača 4000000,oo Oprema za ovbrazovanje 512600 101 - plastenik površine 200 m2 Administrativna oprema 512200 103 Poljoprivredna oprema 104 - računarska oprema 105 - komunikaciona oprema 106 - elektronska oprema ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2015 ГОДИНУ Финансијски план за 2015 годину рађен је на основу Закона о буджетском систему /Сл.гласник РС 142/2014/, и на основу Закона о буджетском систему за 2015 годину, те на основу квоте средњих школа за буджетску 2015. годину одређену Решењем града Панчева дел.бр. II - 06-020-1/2015-21 од 21.01.2015. године и Решењем број ИИ-06-020-1/2015-2 града Панчева дел. Бр. II-06-020 /2015-3. На основу прихода и расхода у 2014 години и на основу предвиђених пропријација за 2015 годину и прихода у 2015 године предлажем следећи финансијски план за 2015 годину. Директор, Ненад Кораћ ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН РАСХОДА И ПРИХОДА ЗА 2015. ГОДИНУ сопствени и POZ. КОНТО РАСХОДИ Пок.секретарија ГРАД ПАНЧЕВО ФОНДОВИ други извори УКУПНО 1 1.1. 411000 Плате,додаци,накнаде 48,761,450.00 0.00 1,318,965.00 50,080,415.00 2 1.2. 412000 Социјални доприноси 8,728,199.00 422,840.00 9,151,039.00 3 1.3. 414311 Отпремнине пензија 703,000.00 703,000.00 4 1.4. 413151 Првевоз маркица 260,000.00 20,000.00 280,000.00 5 1,5, 414411 Помоћ у лечењу 100,000.00 10,000.00 110,000.00 6 1,6, 414121 Социјалмна давања 1,134,900.00 1,134,900.00 7 1,7, 415112 Накнаде трош.за запослене 1,812,030.00 15,000.00 1,827,030.00 8 1,8, 416111 Јубиларне награде 580,000.00 580,000.00 9 1,9, 416112 Награде за поесебне резултате 100,000.00 10,000.00 110,000.00 2 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 421421 Поштански трошкови 30,000.00 40,000.00 70,000.00 10 2.1. 421100 Трошкови платног промета 90,000.00 35,000.00 125,000.00 11 2.2. 421211 Електрична енергија 650,000.00 150,000.00 800,000.00 12 2.3. 421224 Лож уље за грејање 5,300,000.00 5,300,000.00 13 2.4. 421311 Комуналне услуге 560,000.00 560,000.00 14 2.5. 421410 Услуге комуникација 200,000.00 20,000.00 220,000.00 15 2.6. 421519 Осигурање усева 200,000.00 200,000.00 16 2,7, 421512 Осигурање возила 60,000.00 60,000.00 ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА "ЈОСИФ ПАНЧИЋ" ПАНЧЕВО, ПИБ 100592127, МАТИЧНИ БРОЈ: 8054088, ЖИРО РАЧУН:840-643660-30 Новосељански пут 31, факџ013/370-240, тел 013/219-0024,013/219-0022 17 2,8, 421523 Осигурање од одговорности 150,000.00 150,000.00 18 2,9, 421521 Осигурање запослених 40,000.00 40,000.00 19 2,10, 421521 Осиурање ученика 65,000.00 65,000.00 20 2,11, 421324 Услуге укл.отпада 200,000.00 200,000.00 21 2,12, 421321 Услуге дератизације 40,000.00 10,000.00 50,000.00 22 2,13, 421511 Осиг.имовине 110,000.00 110,000.00 23 2,14, 422221 Трошкови превоза иностранство 45,000.00 45,000.00 24 2,15, 422131 Трошкови смештаја на сл. 100,000.00 100,000.00 25 2,16, 422121 Превоз на сл.путу 2,000.00 40,000.00 42,000.00 26 2,17, 422111 Трош.сл.путовања 100,000.00 20,000.00 120,000.00 27 2,18, 422411 Трош.путо.ученика 30,000.00 20,000.00 50,000.00 3 423 УСЛУГЕ 28 3.1. 423211 Услиге софт.сајта 60,000.00 10,000.00 70,000.00 29 3.2. 423221 Услуге одрж.рачунара 150,000.00 150,000.00 30 3.3. 423311 Услуге образ.и усавр.запосл 90,000.00 90,000.00 31 3,4, 423321 Котизација за семинаре 50,000.00 11,000.00 61,000.00 32 3,5, 423322 Стручна саветовања 35,000.00 23,000.00 58,000.00 33 3,6, 423391 Стручни испити 40,000.00 40,000.00 34 3,7, 423399 Остали издаци за стр.ус. 5,000.00 25,000.00 30,000.00 35 3,8, 423432 Објавлјиванје тендера 30,000.00 50,000.00 80,000.00 36 3,9, 423599 Стручне услуге 5,000.00 10,000.00 15,000.00 37 3,10, 423621 Угоститељске услуге 10,000.00 250,000.00 260,000.00 38 3,11, 423712 Поклони 25,000.00 25,000.00 39 3,12, 424211 Услуге образовања 80,000.00 50,000.00 130,000.00 40 3,13, 424351 Медицинске услуге 1,000.00 1,000.00 2,000.00 41 3,14, 424331 Услуге јавног здравља 60,000.00 60,000.00 42 3,15, 424631 Геодетске услуге 200,000.00 150,000.00 350,000.00 43 3,16, 424911 Специјализоване услуге 423,000.00 50,000.00 473,000.00 4 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ 44 4.1. 425112 Столарски радови 200,000.00 150,000.00 350,000.00 45 4.2. 425113 Молерско фарбарски радови 180,000.00 150,000.00 330,000.00 46 4.3. 425117 Електричне инсталације 100,000.00 30,000.00 130,000.00 47 4.4. 425116 Централно грејање 300,000.00 300,000.00 600,000.00 48 4,5, 425191 Поправка и одрж.осталих објеката 5,000.00 5,000.00 10,000.00 49 4,6, 425115 Радови на водоводу о канл. 35,000.00 100,000.00 135,000.00 0.00 4252 ПОПРАВКА ОПРЕМЕ 50 4,7, 425261 Опрема за образовање 10,000.00 10,000.00 20,000.00 51 4,8, 425211 Механичке поправке 60,000.00 60,000.00 52 4,9, 425224 Електронска опрема 10,000.00 350,000.00 360,000.00 53 4,10, 425222 Рачунарска опрема 280,000.00 15,000.00 295,000.00 54 4,11, 425211 Одржавање опреме за саобр. 50,000.00 50,000.00 100,000.00 5 426 МАТЕРИЈАЛ 55 5.1. 426111 Административни материјал 110,000.00 65,000.00 175,000.00 56 5.2. 426311 Стручна литература 229,000.00 10,000.00 239,000.00 57 5,3, 426131 Цвеће и зеленило 5,000.00 10,000.00 15,000.00 58 5,4, 426311 Материјал за образ.запосле. 150,000.00 11,000.00 161,000.00 59 5,5, 426411 Гориво за сл.пут 150,000.00 35,000.00 185,000.00 60 5,6, 425412 Дизел гориво за економију 600,000.00 600,000.00 61 5,7, 426412 Гориво за практ.обуку 999,607.00 999,607.00 62 5,8, 426413 Уља и мазива 20,000.00 50,000.00 70,000.00 63 5,9, 426311 Материјал за образовање 150,000.00 150,000.00 64 5,10, 426811 Материјал за хигијену 200,000.00 200,000.00 65 5,11, 426821 Материјал за шк.кухињу 60,000.00 130,000.00 190,000.00 ПОЗ КОНТО РАСХОДИ 0.00 0.00 6 482 Порези,обавезне таксе и др. 66 6,1, 482200 Порез за одводњавање 200,000.00 5,000.00 205,000.00 67 6,2, 482300 Обавезне таксе 20,000.00 5,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 511 ОСНОВНА СРЕДСТВА 68 7,1, 511100 Куповина зграда и објеката 478,000.00 478,000.00 8 512 0.00 69 8,1, 512115 Теренско возило 1,200,000.00 1,200,000.00 70 8,2, 512611 Наставна средства за образовање 654,000.00 654,000.00 9 4 71 9,1, 426231 Вештачко ђубриво 1,400,000.00 1,400,000.00 72 9,2, 426241 Семе пшенице,кукуруз,сунцокрет 910,000.00 910,000.00 73 9,3, 426291 Средства за заштиту 630,000.00 630,000.00 74 9,4, 425231 Резервни делови за пољ. 210,000.00 210,000.00 75 9,5, 426821 Исхрана на шк.економ. 30,000.00 30,000.00 UKUPNO 58,274,649.00 14,864,637.00 1,134,900.00 10,659,805.00 84,933,991.00 Панчево,31.01.2015 Директор, ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН РАСХОДА И ПРИХОДА ЗА 2017. ГОДИНУ сопствени и Р.бр. поз. КОНТО РАСХОДИ Пок.секретаријаt ГРАД ПАНЧЕВО ФОНДОВИ други извори УКУПНО 1. 411100 Плате,додаци,накнаде 1.1. 411111 Плате,додаци,накнаде 48,761,450.00 0.00 1,218,965.00 49,980,415.00 2. 412100 Социјални доприноси 2.1. 412111 Социјални доприноси 8,728,199.00 458,840.00 9,187,039.00 3. 413100 Накнаде у натури 3.1. 413161 Паркирање 2,500.00 2,500.00 3.2. 413151 Превоз са посла и на посао маркица 260,000.00 20,000.00 280,000.00 4. 414100 Исплата накнада за време одсуствовања са посла 4.1. 414111 Породиљско боловање 1,020,000.00 1,020,000.00 4.2. 414121 Боловање преко 30 дана 310,000.00 310,000.00 5. 414300 Отпремнине и помоћи 5.1. 414311 Отпремнина за пензију 220,000.00 220,000.00 5.2. 414314 Помоћ у случају смрти запосленог 65,000.00 65,000.00 6. 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог 6.1. 414411 Помоћ у медицинском лечењу запосленог 162,000.00 162,000.00 7. 415100 Накнаде трошкова за запослене 7.1. 415112 Накнаде трош.за запослене 1,605,000.00 15,000.00 1,620,000.00 8. 416100 Награде запосленима 8.1. 416111 Јубиларне награде 430,000.00 430,000.00 8.2. 416112 Награде за поесебне резултате 20,000.00 20,000.00 40,000.00 9. 421100 Трошкови платног промета 9.1. 421111 Трошкови платног промета 90,000.00 35,000.00 125,000.00 10. 421200 Енергетске услуге 10.1. 421211 Електрична енергија 968,000.00 968,000.00 10.2. 421224 Лож уље за грејање 4,400,000.00 4,400,000.00 11. 421300 Комуналне услуге 11.1. 421311 Услуге водовода и канализације 250,000.00 20,000.00 270,000.00 11.2. 421321 Услуге дератизације 70,000.00 10,000.00 80,000.00 11.3. 421324 Услуге укл.отпада 250,000.00 250,000.00 11.4. 421421 Поштански трошкови 30,000.00 55,000.00 85,000.00 12. 421400 Услуге комуникација 12.1. 421411 Услуге комуникација-телефон 250,000.00 156,000.00 406,000.00 12.2. 421414 Услуге мобилног телефона 30,000.00 132,000.00 162,000.00 13. 421500 Трошкови осигурања 13.1. 421511 Осигурање зграда 110,000.00 110,000.00 421512 Осигурање возила 60,000.00 60,000.00 421513 Осигурање опреме 25,000.00 25,000.00 421519 Осигурање усева 130,000.00 130,000.00 14. 421520 Осигурање лица 14.1. 421521 Осигурање запослених 41,000.00 41,000.00 14.2. 421521 Осиурање ученика 65,000.00 65,000.00 14.3. 421523 Осигурање од одговорности 68,000.00 68,000.00 15. 422100 Трошкови службених путовања у земљи 0.00 15.1. 422111 Трош.сл.путовања 150,000.00 150,000.00 15.2. 422121 Превоз на сл.путу 6,000.00 40,000.00 46,000.00 15.3. 422131 Трошкови смештаја на сл. 50,000.00 50,000.00 15.4. 422193 Превоз у граду по сл.послу 5,000.00 5,000.00 16. 422400 Трошкови путовања ученика 16.1. 422411 Превоз ученика 30,000.00 68,000.00 98,000.00 16.2. 422412 Трошкови пут.ученика на такмичења 10,000.00 10,000.00 20,000.00 17. 423200 Компјутерске услуге 17.1. 423211 Услуге за израду софт. и сајта 80,000.00 80,000.00 17.2. 423221 Услуге одрж.рачунара 180,000.00 180,000.00 18. 423300 Услуге образ.и усавр.запосл 18.1. 423311 Услуге образ.и усавр.запосл 190,000.00 190,000.00 18.2. 423321 Котизација за семинаре 50,000.00 50,000.00 18.3. 423322 Стручна саветовања 35,000.00 35,000.00 18.4. 423391 Издаци за стричне испите 35,000.00 35,000.00 18.5. 423399 Остали издаци за стр.ус. 5,000.00 5,000.00 19. 423400 Услуге информисања 19.1. 423432 Објављивање тендера и огласа 30,000.00 50,000.00 80,000.00 20. 423500 Стручне услуге 20.1. 423521 Адвокатске услуге-правно заступање 100,000.00 100,000.00 20.2. 423599 Стручне услуге 80,000.00 20,000.00 100,000.00 21. 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 21.1. 423621 Угоститељске услуге 10,000.00 50,000.00 60,000.00 22. 423711 Репрезентација 0.00 22.1. 423711 Репрезентација 10,000.00 50,000.00 60,000.00 23. 423900 Остале опште услуге 23.1. 423911 Остале опште услуге 50,000.00 50,000.00 100,000.00 24. 424100 Пољопривредне услуге 24.1. 424113 Испитиваље узорака земљишта 30,000.00 30,000.00 25. 424200 Услуге образовања 25.1. 424211 Услуге образовања 176,000.00 15,000.00 191,000.00 26. 424300 Медицинске услуге 26.1. 424331 Услуге јавног здравља 60,000.00 60,000.00 26.2. 424351 Медицинске услуге 1,000.00 1,000.00 27. 424600 Геодетске услуге 27.1. 424631 Геодетске услуге 200,000.00 200,000.00 28. 424900 Остале специјализоване услуге 28.1. 424911 Остале специјализоване услуге 500,000.00 120,000.00 620,000.00 29. 425100 Текуће поправке и одржавање зграда 29.1. 425111 Зидарски радови 20,000.00 5,000.00 25,000.00 29.2. 425112 Столарски радови 200,000.00 5,000.00 205,000.00 29.3. 425113 Молерско фарбарски радови 180,000.00 150,000.00 330,000.00 29.4. 425114 Радови на крову 120,000.00 0.00 120,000.00 29.5. 425115 Радови на водоводу о канл. 35,000.00 35,000.00 70,000.00 29.6. 425116 Централно грејање 400,000.00 400,000.00 29.7. 425117 Електричне инсталације 100,000.00 5,000.00 105,000.00 29.8. 425119 Остале услуге и материјали 5,000.00 3,501,900.00 3,506,900.00 29.9. 425191 Текуће поправке и одржавање 5,000.00 5,000.00 10,000.00 30. 425200 Текуће поправке опреме 30.1. 425210 Текуће поправке опреме за саобраћај 10,000.00 10,000.00 30.2. 425220 Текуће поправке административне опреме 380,000.00 100,000.00 480,000.00 30.3. 425230 Текуће поправке опреме за пољопривреду 20,000.00 500,000.00 520,000.00 30.4. 425260 Текуће поправке опреме за образовање 10,000.00 20,000.00 30,000.00 0.00 0.00 31. 426100 Административни материјал 31.1. 426111 Канцеларијски материјал 200,000.00 200,000.00 31.2. 426131 Цвеће и зеленило 5,000.00 5,000.00 31.3. 426124 ХТЗ опрема 10,000.00 10,000.00 20,000.00 32. 426200 Материјал за пољопривреду 32.1. 426241 Семе 0.00 1,399,000.00 1,399,000.00 32.2. 426291 Средства за заштиту 876,000.00 876,000.00 32.2. 426231 Природна и вештачка ђубрива 1,064,000.00 1,064,000.00 32.3. 426451 Биљке 10,000.00 10,000.00 33. 426300 Материјал за образовање и усавршавање запослених 33.1. 426311 Стр. лит. за редовне потребе 160,000.00 160,000.00 33.2. 426312 Стр. лит. за образовање запослених 20,000.00 20,000.00 34. 426400 Материјали за саобраћај 0.00 34.1. 426411 Гориво за сл.пут 150,000.00 50,000.00 200,000.00 34.2. 425412 Дизел гориво за економију 600,000.00 600,000.00 34.3 426412 Гориво за практ.обуку 658,000.00 658,000.00 34.4 426413 Уља и мазива 20,000.00 50,000.00 70,000.00 35. 426600 Материјал за образовање 35.1. 426611 Материјал за образовање 220,000.00 220,000.00 36. 426800 Материјал за одржавање хигијене и угоститељство 36.1. 426811 Материјал за хигијену 220,000.00 20,000.00 240,000.00 36.2. 426812 Инвентар за одржавање хигијене 50,000.00 20,000.00 70,000.00 36.3. 426819 Остали материјал за хигијену 10,000.00 5,000.00 15,000.00 36.4. 426821 Материјал за шк.кухињу-храна 60,000.00 50,000.00 110,000.00 36.5. 426822 Материјал за шк.кухињу-пиће 30,000.00 200,000.00 230,000.00 36.6. 426919 Остали мат.за посебне намене 5,000.00 5,000.00 10,000.00 37. 482100 Остали порези 37.1. 482111 Порез за одводњавање 200,000.00 5,000.00 205,000.00 37.2 482191 Порез на добит предузећа 0.00 500,000.00 500,000.00 38. 482310 Новчане казне и пенали 0.00 38.1. 482311 Републичке казне 100,000.00 100,000.00 39. 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 39.1. 483111 Новчане казне и пенали по решењу судова 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 38. 511400 Пројектно планирање 38.1. 511451 Пројектна документација 466,920.00 466,920.00 39. 512200 Административна опрема 39.1. 512211 Намештај 60,000.00 60,000.00 39.2. 512221 Рачунарска опрема 50,000.00 50,000.00 39.3. 512222 Штампачи 80,000.00 80,000.00 39.4. 512241 Електронска опрема 20,000.00 20,000.00 40. 512300 Опрема за пољопривреду 0.00 40.1. 512311 Пољопривредна опрема 70,000.00 70,000.00 41. 512600 Опрема за образовање 41.1. 512611 Наставна средства за образовање 300,000.00 300,000.00 UKUPNO 57,891,649.00 14,495,500.00 1,330,000.00 13,331,625.00 87,048,774.00 Дел. број 96 Дана 23.01.2017. в.д. Директор, Јелача Миодраг PLAN PRIHODA POLJOPRIVREDNE ŠKOLE "JOSIF PANČIĆ" ZA 2008, GODINU R.B. IZVOR SREDSTAVA Min.prosvete Opština FONDOVI SOPSTVENA 1 Sredstva za zarade radnika,minuli rad li rada, razni doprinosi,bolovanja i dr. 42,570,017.00 2 Sredstva za materijalne troškove škole škole: grejanje,voda,el.energija,komunalne usluge, 12,655,003.00 PTT,isiguranje,prevoz radnika i dr. 3 Sopstvena sredstva: - izdavanje fiskulturne sale 418,518.00 - vanredni ispiti 1,000,000.00 - djački fond 800,000.00 prihodi od prodaje polj.proizvoda/šk.ekon./ - pšenica 1,040,000.00 - kukuruz 2,100,000.00 - suncokret 1,700,000.00 4 Budzetska sredstva - redovna 3,300,000.00 - po rebalansu 40,000.00 - Republika Srbija - AP Vojvodina 1,750,000.00 5 Porodiljsko bolovanje,bolovanje preko 30 dana,invalidnost II stepena 620,000.00 U K U P N O 44,320,017.00 15,995,003.00 620,000.00 7,058,518.00 Usvojen na X sednici Školskog odbora održanog dana 07.04.2008. godine. Predsednik Školskog odbora, Zoran Grba Poljoprivredna škola " Josif Pančić" Pančevo Odlukom o budžetu opštine Pančevo za 2008, godinu planirana su sredstva za sledeće radove iz oblasti tekućeg i investicionog pdržavanja školskog objekta održavanja školskog objekta: 1. Izrada platoa ispod nadstrešnice zgrade "Veterina" 1,800,000.00 2. Zamena dotrajalog krova na hanf va na hangaru u školi 1,500,000.00 Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje uputili smo zahtev za obebedjivanje sredstava za izradu Projekta Aneksa škole u 2008,godini u iznosu 1,750,000.00 Usvojen na X sednici Školskog odbora održanog dana 07.04.2008. godine. Predsednik Školskog odbora, Zoran Grba 10 2.1. 421421 Поштански трошкови 30,000.00 50,000.00 80,000.00 ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН РАСХОДА И ПРИХОДА ЗА 2017. ГОДИНУ сопствени и Р.бр. поз. КОНТО РАСХОДИ Пок.секретарија ГРАД ПАНЧЕВО ФОНДОВИ други извори УКУПНО 1. 411100 Плате,додаци,накнаде 1.1. 411111 Плате,додаци,накнаде 48,761,450.00 0.00 1,218,965.00 49,980,415.00 2. 412100 Социјални доприноси 2.1. 412111 Социјални доприноси 8,728,199.00 458,840.00 9,187,039.00 3. 413100 Накнаде у натури 3.1. 413142 Поклони за децу запослених 172,000.00 172,000.00 3.2. 413161 Паркирање 2,500.00 2,500.00 3.3. 413151 Превоз са посла и на посао маркица 260,000.00 20,000.00 280,000.00 4. 414100 Исплата накнада за време одсуствовања са посла 4.1. 414111 Породиљско боловање 1,020,000.00 1,020,000.00 4.2. 414121 Боловање преко 30 дана 310,000.00 310,000.00 5. 414300 Отпремнине и помоћи 5.1. 414311 Отпремнина за пензију 220,000.00 220,000.00 5.2. 414314 Помоћ у случају смрти запосленог 65,000.00 65,000.00 6. 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог 6.1. 414411 Помоћ у медицинском лечењу запосленог 162,000.00 162,000.00 7. 415100 Накнаде трошкова за запослене 7.1. 415112 Накнаде трош.за запослене 1,605,000.00 15,000.00 1,620,000.00 8. 416100 Награде запосленима 8.1. 416111 Јубиларне награде 430,000.00 430,000.00 8.2. 416112 Награде за поесебне резултате 20,000.00 20,000.00 40,000.00 9. 421100 Трошкови платног промета 9.1. 421111 Трошкови платног промета 90,000.00 35,000.00 125,000.00 10. 421200 Енергетске услуге 10.1. 421211 Електрична енергија 968,000.00 968,000.00 10.2. 421224 Лож уље за грејање 4,400,000.00 4,400,000.00 11. 421300 Комуналне услуге 11.1. 421311 Услуге водовода и канализације 250,000.00 20,000.00 270,000.00 11.2. 421321 Услуге дератизације 70,000.00 10,000.00 80,000.00 11.3. 421324 Услуге укл.отпада 250,000.00 250,000.00 12. 421400 Услуге комуникација 12.1. 421411 Услуге комуникација-телефон 250,000.00 156,000.00 406,000.00 12.2. 421414 Услуге мобилног телефона 30,000.00 132,000.00 162,000.00 13. 421500 Трошкови осигурања 13.1. 421511 Осигурање зграда 110,000.00 110,000.00 421512 Осигурање возила 60,000.00 60,000.00 421513 Осигурање опреме 25,000.00 25,000.00 421519 Осигурање усева 200,000.00 200,000.00 14. 421520 Осигурање лица 14.1. 421521 Осигурање запослених 41,000.00 41,000.00 14.2. 421521 Осиурање ученика 65,000.00 65,000.00 14.3. 421523 Осигурање од одговорности 68,000.00 68,000.00 422111 Трош.сл.путовања 150,000.00 150,000.00 15. 422100 Трошкови службених путовања у земљи 0.00 15.1. 422111 Трош.сл.путовања 150,000.00 150,000.00 15.2. 422121 Превоз на сл.путу 6,000.00 40,000.00 46,000.00 15.3. 422131 Трошкови смештаја на сл. 50,000.00 50,000.00 15.4. 422193 Превоз у граду по сл.послу 5,000.00 5,000.00 16. 422400 Трошкови путовања ученика 16.1. 422411 Превоз ученика 30,000.00 68,000.00 98,000.00 16.2. 422412 Трошкови пут.ученика на такмичења 10,000.00 10,000.00 20,000.00 17. 423200 Компјутерске услуге 17.1. 423211 Услуге за израду софт. И сајта 80,000.00 80,000.00 17.2. 423221 Услуге одрж.рачунара 180,000.00 180,000.00 18. 423300 Услуге образ.и усавр.запосл 18.1. 423311 Услуге образ.и усавр.запосл 190,000.00 190,000.00 18.2. 423321 Котизација за семинаре 50,000.00 50,000.00 18.3. 423322 Стручна саветовања 35,000.00 35,000.00 18.4. 423391 Издаци за стричне испите 35,000.00 35,000.00 18.5. 423399 Остали издаци за стр.ус. 5,000.00 5,000.00 19. 423400 Услуге информисања 19.1. 423432 Објављивање тендера и огласа 30,000.00 50,000.00 80,000.00 20. 423500 Стручне услуге 20.1. 423599 Стручне услуге 80,000.00 10,000.00 90,000.00 21. 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 21.1. 423621 Угоститељске услуге 10,000.00 100,000.00 110,000.00 22. 423711 Репрезентација 25,000.00 25,000.00 22.1. 423711 Репрезентација 10,000.00 50,000.00 60,000.00 23. 423900 Остале опште услуге 23.1. 423911 Остале опште услуге 50,000.00 50,000.00 100,000.00 24. 424100 Пољопривредне услуге 24.1. 424112 Заштита биља ******** 24.2. 424113 Испитиваље узорака земљишта ************ 25. 424200 Услуге образовања 25.1. 424211 Услуге образовања 176,000.00 15,000.00 191,000.00 26. 424300 Медицинске услуге 26.1. 424331 Услуге јавног здравља 60,000.00 60,000.00 26.2. 424351 Медицинске услуге 1,000.00 1,000.00 27. 424600 Геодетске услуге 27.1. 424631 Геодетске услуге 200,000.00 200,000.00 28. 424900 Остале специјализоване услуге 28.1. 424911 Остале специјализоване услуге 500,000.00 20,000.00 520,000.00 29. 425100 Текуће поправке и одржавање зграда 29.1. 425111 Зидарски радови 20,000.00 5,000.00 25,000.00 29.2. 425112 Столарски радови 200,000.00 5,000.00 205,000.00 29.3. 425113 Молерско фарбарски радови 180,000.00 150,000.00 330,000.00 29.4. 425114 Радови на крову 29.5. 425115 Радови на водоводу о канл. 35,000.00 35,000.00 70,000.00 29.6. 425116 Централно грејање 400,000.00 29.7. 425117 Електричне инсталације 100,000.00 5,000.00 105,000.00 29.8. 425119 Остале услуге и материјали 5,000.00 3,501,900.00 3,506,900.00 29.9. 425191 Текуће поправке и одржавање 5,000.00 5,000.00 10,000.00 30. 425200 Текуће поправке опреме 30.1. 425210 Текуће поправке опреме за саобраћај 10,000.00 ******** 10,000.00 30.2. 425220 Текуће поправке административне опреме 280,000.00 50,000.00 330,000.00 30.3. 425230 Текуће поправке опреме за пољопривреду 20,000.00 ********** 30.4. 425260 Текуће поправке опреме за образовање 10,000.00 20,000.00 30,000.00 0.00 0.00 31. 426100 Административни материјал 31.1. 426111 Канцеларијски материјал 200,000.00 200,000.00 31.2. 426131 Цвеће и зеленило 5,000.00 5,000.00 31.3. 426124 ХТЗ опрема *** 0.00 32. 426200 Материјал за пољопривреду 32.1. 426241 Семе 0.00 ******* 0.00 32.2. 426451 Биљке ******* 0.00 33. 426300 Материјал за образовање и усавршавање запослених 33.1. 426311 Стр. лит. за редовне потребе 160,000.00 160,000.00 33.2. 426312 Стр. лит. за образовање запослених 20,000.00 34. 426400 Материјали за саобраћај 423612 Материјал за образ.запосле. 150,000.00 150,000.00 426411 Гориво за сл.пут 150,000.00 150,000.00 425412 Дизел гориво за економију 0.00 426412 Гориво за практ.обуку 658,000.00 658,000.00 426413 Уља и мазива 20,000.00 50,000.00 70,000.00 426611 Материјал за образовање 150,000.00 150,000.00 426811 Материјал за хигијену 200,000.00 426812 Инвентар за одржавање хигијене 426819 Остали материјал за хигијену 200,000.00 200,000.00 426821 Материјал за шк.кухињу-храна ******** 426822 Материјал за шк.кухињу-пиће 60,000.00 130,000.00 190,000.00 426919 Остали мат.за посебне намене 0.00 ПОЗ КОНТО РАСХОДИ 0.00 0.00 6 482 Порези,обавезне таксе и др. 66 6,1, 482191 Порез за одводњавање 200,000.00 5,000.00 205,000.00 67 6,2, 482200 Обавезне таксе 20,000.00 5,000.00 25,000.00 483111 Новчане казне по решењу судова 482300 Новчане казне и пенали 0.00 0.00 0.00 0.00 7 511 ОСНОВНА СРЕДСТВА 68 7,1, 511100 Куповина зграда и објеката ***** 0.00 8 512 0.00 512211 Намештај 512221 Рачунарска опрема 512222 Штампачи 0.00 0.00 512311 Пољопривредна опрема 494,300.00 494,300.00 512611 Наставна средства за образовање 9 4 71 9,1, 426231 Вештачко ђубриво 0.00 72 9,2, 426241 Семе пшенице,кукуруз,сунцокрет 0.00 73 9,3, 426291 Средства за заштиту 0.00 74 9,4, 425231 Резервни делови за пољ. 0.00 75 9,5, 426821 Исхрана на шк.економ. 0.00 UKUPNO 57,891,649.00 14,570,500.00 1,330,000.00 7,377,005.00 81,169,154.00 Панчево, в.д. Директор, ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН РАСХОДА И ПРИХОДА ЗА 2017. ГОДИНУ сопствени и Р.бр. поз.КОНТО РАСХОДИ Пок.секретаријаt ГРАД ПАНЧЕВОФОНДОВИ други извориУКУПНО 1. 411100 Плате,додаци,накнаде 1.1. 411111 Плате,додаци,накнаде 48,761,450.00 0.00 1,218,965.00 49,980,415.00 2. 412100 Социјални доприноси 2.1. 412111 Социјални доприноси 8,728,199.00 458,840.00 9,187,039.00 3. 413100 Накнаде у натури 3.1. 413161 Паркирање 2,500.00 2,500.00 3.2. 413151 Превоз са посла и на посао маркица 260,000.00 20,000.00 280,000.00 4. 414100 Исплата накнада за време одсуствовања са посла 4.1. 414111 Породиљско боловање 1,020,000.00 1,020,000.00 4.2. 414121 Боловање преко 30 дана 310,000.00 310,000.00 5. 414300 Отпремнине и помоћи 5.1. 414311 Отпремнина за пензију 220,000.00 220,000.00 5.2. 414314 Помоћ у случају смрти запосленог 65,000.00 65,000.00 6. 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог 6.1. 414411 Помоћ у медицинском лечењу запосленог 162,000.00 162,000.00 7. 415100 Накнаде трошкова за запослене 7.1. 415112 Накнаде трош.за запослене 1,605,000.00 15,000.00 1,620,000.00 8. 416100 Награде запосленима 8.1. 416111 Јубиларне награде 430,000.00 430,000.00 8.2. 416112 Награде за поесебне резултате 20,000.00 20,000.00 40,000.00 9. 421100 Трошкови платног промета 9.1. 421111 Трошкови платног промета 90,000.00 35,000.00 125,000.00 10. 421200 Енергетске услуге 10.1. 421211 Електрична енергија 968,000.00 968,000.00 10.2. 421224 Лож уље за грејање 4,400,000.00 4,400,000.00 11. 421300 Комуналне услуге 11.1. 421311 Услуге водовода и канализације 250,000.00 20,000.00 270,000.00 11.2. 421321 Услуге дератизације 70,000.00 10,000.00 80,000.00 11.3. 421324 Услуге укл.отпада 250,000.00 250,000.00 11.4. 421421 Поштански трошкови 30,000.00 55,000.00 85,000.00 12. 421400 Услуге комуникација 12.1. 421411 Услуге комуникација-телефон 250,000.00 156,000.00 406,000.00 12.2. 421414 Услуге мобилног телефона 30,000.00 132,000.00 162,000.00 13. 421500 Трошкови осигурања 13.1. 421511 Осигурање зграда 110,000.00 110,000.00 421512 Осигурање возила 60,000.00 60,000.00 421513 Осигурање опреме 25,000.00 25,000.00 421519 Осигурање усева 130,000.00 130,000.00 14. 421520 Осигурање лица 14.1. 421521 Осигурање запослених 41,000.00 41,000.00 14.2. 421521 Осиурање ученика 65,000.00 65,000.00 14.3. 421523 Осигурање од одговорности 68,000.00 68,000.00 15. 422100 Трошкови службених путовања у земљи 0.00 15.1. 422111 Трош.сл.путовања 150,000.00 150,000.00 15.2. 422121 Превоз на сл.путу 6,000.00 40,000.00 46,000.00 15.3. 422131 Трошкови смештаја на сл. 50,000.00 50,000.00 15.4. 422193 Превоз у граду по сл.послу 5,000.00 5,000.00 16. 422400 Трошкови путовања ученика 16.1. 422411 Превоз ученика 30,000.00 68,000.00 98,000.00 16.2. 422412 Трошкови пут.ученика на такмичења 10,000.00 10,000.00 20,000.00 17. 423200 Компјутерске услуге 17.1. 423211 Услуге за израду софт. и сајта 80,000.00 80,000.00 17.2. 423221 Услуге одрж.рачунара 180,000.00 180,000.00 18. 423300 Услуге образ.и усавр.запосл 18.1. 423311 Услуге образ.и усавр.запосл 190,000.00 190,000.00 18.2. 423321 Котизација за семинаре 50,000.00 50,000.00 18.3. 423322 Стручна саветовања 35,000.00 35,000.00 18.4. 423391 Издаци за стричне испите 35,000.00 35,000.00 18.5. 423399 Остали издаци за стр.ус. 5,000.00 5,000.00 19. 423400 Услуге информисања 19.1. 423432 Објављивање тендера и огласа 30,000.00 50,000.00 80,000.00 20. 423500 Стручне услуге 20.1. 423599 Стручне услуге 80,000.00 20,000.00 100,000.00 21. 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 21.1. 423621 Угоститељске услуге 10,000.00 50,000.00 60,000.00 22. 423711 Репрезентација 0.00 22.1. 423711 Репрезентација 10,000.00 50,000.00 60,000.00 23. 423900 Остале опште услуге 23.1. 423911 Остале опште услуге 50,000.00 50,000.00 100,000.00 24. 424100 Пољопривредне услуге 24.1. 424113 Испитиваље узорака земљишта 30,000.00 30,000.00 25. 424200 Услуге образовања 25.1. 424211 Услуге образовања 176,000.00 15,000.00 191,000.00 26. 424300 Медицинске услуге 26.1. 424331 Услуге јавног здравља 60,000.00 60,000.00 26.2. 424351 Медицинске услуге 1,000.00 1,000.00 27. 424600 Геодетске услуге 27.1. 424631 Геодетске услуге 200,000.00 200,000.00 28. 424900 Остале специјализоване услуге 28.1. 424911 Остале специјализоване услуге 500,000.00 120,000.00 620,000.00 29. 425100 Текуће поправке и одржавање зграда 29.1. 425111 Зидарски радови 20,000.00 5,000.00 25,000.00 29.2. 425112 Столарски радови 200,000.00 5,000.00 205,000.00 29.3. 425113 Молерско фарбарски радови 180,000.00 150,000.00 330,000.00 29.4. 425114 Радови на крову 120,000.00 0.00 120,000.00 29.5. 425115 Радови на водоводу о канл. 35,000.00 35,000.00 70,000.00 29.6. 425116 Централно грејање 400,000.00 400,000.00 29.7. 425117 Електричне инсталације 100,000.00 5,000.00 105,000.00 29.8. 425119 Остале услуге и материјали 5,000.00 3,501,900.00 3,506,900.00 29.9. 425191 Текуће поправке и одржавање 5,000.00 5,000.00 10,000.00 30. 425200 Текуће поправке опреме 30.1. 425210 Текуће поправке опреме за саобраћај 10,000.00 10,000.00 30.2. 425220 Текуће поправке административне опреме 380,000.00 100,000.00 480,000.00 30.3. 425230 Текуће поправке опреме за пољопривреду 20,000.00 500,000.00 520,000.00 30.4. 425260 Текуће поправке опреме за образовање 10,000.00 20,000.00 30,000.00 0.00 0.00 31. 426100 Административни материјал 31.1. 426111 Канцеларијски материјал 200,000.00 200,000.00 31.2. 426131 Цвеће и зеленило 5,000.00 5,000.00 31.3. 426124 ХТЗ опрема 10,000.00 10,000.00 20,000.00 32. 426200 Материјал за пољопривреду 32.1. 426241 Семе 0.00 1,399,000.00 1,399,000.00 32.2. 426291 Средства за заштиту 876,000.00 876,000.00 32.2. 426231 Природна и вештачка ђубрива 1,064,000.00 1,064,000.00 32.3. 426451 Биљке 10,000.00 10,000.00 33. 426300 Материјал за образовање и усавршавање запослених 33.1. 426311 Стр. лит. за редовне потребе 160,000.00 160,000.00 33.2. 426312 Стр. лит. за образовање запослених 20,000.00 20,000.00 34. 426400 Материјали за саобраћај 0.00 34.1. 426411 Гориво за сл.пут 150,000.00 50,000.00 200,000.00 34.2. 425412 Дизел гориво за економију 600,000.00 600,000.00 34.3 426412 Гориво за практ.обуку 658,000.00 658,000.00 34.4 426413 Уља и мазива 20,000.00 50,000.00 70,000.00 35. 426600 Материјал за образовање 35.1. 426611 Материјал за образовање 220,000.00 220,000.00 36. 426800 Материјал за одржавање хигијене и угоститељство 36.1. 426811 Материјал за хигијену 220,000.00 20,000.00 240,000.00 36.2. 426812 Инвентар за одржавање хигијене 50,000.00 20,000.00 70,000.00 36.3. 426819 Остали материјал за хигијену 10,000.00 5,000.00 15,000.00 36.4. 426821 Материјал за шк.кухињу-храна 60,000.00 50,000.00 110,000.00 36.5. 426822 Материјал за шк.кухињу-пиће 30,000.00 200,000.00 230,000.00 36.6. 426919 Остали мат.за посебне намене 5,000.00 5,000.00 10,000.00 37. 482100 Остали порези 37.1. 482111 Порез за одводњавање 200,000.00 5,000.00 205,000.00 37.2 482191 Порез на добит предузећа 0.00 500,000.00 500,000.00 38. 511400 Пројектно планирање 38.1. 511451 Пројектна документација 466,920.00 466,920.00 39. 512200 Административна опрема 39.1. 512211 Намештај 60,000.00 60,000.00 39.2. 512221 Рачунарска опрема 50,000.00 50,000.00 39.3. 512222 Штампачи 80,000.00 80,000.00 39.4. 512241 Електронска опрема 20,000.00 20,000.00 40. 512300 Опрема за пољопривреду 0.00 40.1. 512311 Пољопривредна опрема 70,000.00 70,000.00 41. 512600 Опрема за образовање 41.1. 512611 Наставна средства за образовање 300,000.00 300,000.00 42. 511100 Куповина зграда и објеката 42.1. 511118 Куповина осталог ст.прост 637,154.28 637,154.28 UKUPNO 57,891,649.00 14,495,500.00 1,330,000.00 13,668,779.28 87,385,928.28 Дел. број 96 Дана 23.01.2017. в.д. Директор, Јелача Миодраг

 

ПРАВИЛНИК О  ПОСТУПКУ  УНУТРАШЊЕГ  УЗБУЊИВАЊА

 

На основу члана 16. став 1. Закона о заштити узбуњивача( Службени гласник Рс бр. 128/2014) (даље: Закон) и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених (Сл. гласник РС", бр. 49/2015 )(даље: Правилник), те на основу  члана  57 ст.1 тачка 1 Закона о основама система образовања и васпитања( Службени гласник РС бр. 72/09,52/2011, 55/2013, 35/2015-аутен.тумачење, 68/2015 и 62/2016-одлука УС, те  на  основу  члана  44 ст.1 тачка 1 Статута школе, Школски одбор  је на седници одржаној дана 28.03. 2017.године,  донео   следећи

 

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА КОД

ПОЉОПРИВРЕДНЕ  ШКОЛЕ“ ЈОСИФ ПАНЧИЋ“  ПАНЧЕВО

Уводна одредба

Члан 1.

Овим правилником уређује се поступак унутрашњег узбуњивања код послодавца-Пољопривредне  школе“ Јосиф Панчић“ Панчево  у  складу  са  одредбама  Закона  и Правилника.

Значење  појединих  појмова

Члан 2 .

1) "Узбуњивање" је откривање информације која садржи податке о кршењу прописа, кршењу људских права, вршењу јавног овлашћења противно сврси због које је поверено, опасности по живот, јавно здравље, безбедност, животну средину, као и ради спречавања штете великих размера. Информација може да садржи потпис узбуњивача и податке о узбуњивачу. Послодавац и овлашћени орган дужни су да поступају и по анонимним обавештењима у вези са информацијом, у оквиру својих овлашћења.

2) "Узбуњивач" је физичко лице које изврши узбуњивање у вези са својим радним ангажовањем, поступком запошљавања, коришћењем услуга државних и других органа, носилаца јавних овлашћења или јавних служби, пословном сарадњом и правом власништва на привредном друштву;

3) "Унутрашње узбуњивање" је откривање информације послодавцу.

 

 

 

 

                                                                  Члан 3.

Школа  је  дужна  да у оквиру својих  овлашћења , предузме мере  ради отклањања  утврђених   неправилности  у вези са информацијом.

Школа  је  дужна  да  у  оквиру  својих  овлашћења  , заштити узбуњивача од штеене радње, каода предузме  неопходне мере ради обустављања  штетне  радње и отклањања  последица  штетне  радње.

Школа  не сме  предузимати  мере  у  циљу откривања  идентитета  анонимног узбуњивача.

Школа  је   дужна  да  свим  радно ангажоваим лицима достави  писмено обавштење  о правима  из Закона о заштити узбуњивача( у даљем тексту: Закон).

 

                                                                  Члан 4.

Школа  као   послодавац  који  има  више  од  десет  запослених  , одређује  лице  овлашћено   за  пријем  информације  и  вођење  поступка у вези са  унутрашњим  узбуњивањем, у   складу са  Законом.

 

Поступак унутрашњег узбуњивања

Покретање поступка

Члан 5.

Поступак унутрашњег узбуњивања започиње достављањем информације школи, односно лицу овлашћеном за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем.

Достављање информације у вези са унутрашњим узбуњивањем врши се лицу овлашћеном за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем.

Достављање информације у вези са унутрашњим узбуњивањем врши се писмено или усмено.

 

Писмено  достављање информације

Члан 6.

Писмено достављање информације у вези са унутрашњим узбуњивањем може се учинити непосредном предајом писмена о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем, обичном или препорученом пошиљком, као и електронском поштом, на емаил лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем, уколико постоје техничке могућности.

Ако је поднесак упућен електронском поштом, као време подношења послодавцу сматра се време које је назначено у потврди о пријему електронске поште, у складу са Законом.

Уколико се достављање писмена о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем врши обичном или препорученом пошиљком, односно електронском поштом, издаје се потврда о пријему информације у вези са унутрашњим узбуњивањем. У том случају се као датум пријема код препоручене пошиљке наводи датум предаје пошиљке пошти, а код обичне пошиљке датум пријема пошиљке код послодавца.

Обичне и препоручене пошиљке на којима је означено да се упућују лицу овлашћеном за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем код послодавца или на којима је видљиво на омоту да се ради о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем може да отвори само лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем.

Потврда о пријему  писмене   информације

Члан 7.

Уколико се достављање информације врши непосредном предајом писмена или усмено, о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем саставља се потврда о пријему информације у вези са унутрашњим узбуњивањем и то приликом пријема писмена, односно приликом узимања усмене изјаве од узбуњивача.

Потврда о пријему информације у вези са унутрашњим узбуњивањем треба да садржи следеће податке:

1) кратак опис чињеничног стања о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем;

2) време, место и начин достављања информације у вези са унутрашњим узбуњивањем;

3) број и опис прилога поднетих уз информацију о унутрашњем узбуњивању;

4) податке о томе да ли узбуњивач жели да подаци о његовом идентитету не буду откривени;

5) податке о послодавцу;

6) печат послодавца;

7) потпис лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем.

Потврда о пријему информације у вези са унутрашњим узбуњивањем може садржати потпис узбуњивача и податке о узбуњивачу, уколико он то жели.

Усмено  достављање  информације и  записник о усмено достављеној информацији

Члан 8.

Усмено достављање информације у вези са унутрашњим узбуњивањем врши се усмено на записник.

Такав записник садржи:

1) податке о послодавцу и лицу које саставља записник;

2) време и место састављања;

3) податке о присутним лицима;

4) опис чињеничног стања о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем, податке о времену, месту и начину кршења прописа из области радних односа, безбедности и здравља на раду, људских права запослених, опасностима по њихов живот, здравље, општу безбедност, животну средину, указивање на могућност настанка штете великих размера и друго;

5) примедбе узбуњивача на садржај записника или његову изјаву да нема никаквих примедби на записник и да се у потпуности слаже са његовом садржином;

6) потпис лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем.

7) печат послодавца.

Поступање по  информацији

Члан 9.

Лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем је дужно да пре давања изјаве о информацијама у вези са унутрашњим узбуњивањем:

1) обавести узбуњивача о својим правима прописаним Законом, а нарочито да не мора откривати свој идентитет, односно да не мора потписати записник и потврду о пријему информације у вези са унутрашњим узбуњивањем,

2) поучи узбуњивача да своје информације у вези са унутрашњим узбуњивањем даје под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, те да давање лажног изказа представља кривично дело предвиђено одредбама Кривичног законика.

Члан 10.

У  случају  анонимних  обавештења, поступа се у складу са Законом.

Послодавац не сме предузимати мере у циљу откривања идентитета анонимног узбуњивача.

Члан 11.

Након пријема информације, школа   је  дужна  да  по  њој  поступи  без  одлагања, а најкасније у року од 15 дана  од  дана  пријема  информације.

У циљу провере информације у вези са унутрашњим узбуњивањем, предузимају се одговарајуће радње, о чему се обавештава  школа, као и узбуњивач, уколико је то могуће на основу расположивих података.

Школа  се обавезује да предузме све расположиве радње и мере у циљу утврђивања и отклањања неправилности указаних информацијом, као и да обустави све утврђене штетне радње и отклони њене последице.

Члан 12.

Приликом вођења поступка унутрашњег узбуњивања, овлашћено лице које води поступак може узимати изјаве од других лица, у циљу провере информације у вези са унутрашњим узбуњивањем, о чему саставља записник.

Такав записник садржи:

1) податке о послодавцу и лицу које саставља записник;

2) време и место састављања;

3) податке о присутним лицима;

4) опис утврђеног чињеничног стања поводом информације у вези са унутрашњим узбуњивањем;

5) примедбе присутног лица на садржај записника или његову изјаву да нема никаквих примедби на записник и да се у потпуности слаже са његовом садржином;

6) потпис присутних лица и лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем.

7) печат послодавца.

Информисање узбуњивача

Члан 13.

На захтев узбуњивача, послодавац је дужан да пружи обавештења узбуњивачу о току и радњама предузетим у поступку, као и да омогући узбуњивачу да изврши увид у списе предмета и да присуствује радњама у поступку.

Школа  је дужна  да обавести  узбуњивача   о  исходу  поступка  по  његовом  окончању, у  року  од 15  дана  од  дана  окончања  поступка.

Члан 14.

По окончању поступка овлашћено лице:

1) саставља извештај о предузетим радњама у поступку о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем;

2) предлаже мере ради отклањања уочених неправилности и последица штетне радње насталих у вези са унутрашњим узбуњивањем.

Извештај о предузетим радњама

Члан 15.

Извештај о предузетим радњама у поступку о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем из члана 12. тачка 1) овог правилника доставља се: 1) школи и 2) узбуњивачу.

Извештај о предузетим радњама у поступку о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем треба да садржи:

1) време, место и начин пријема информације у вези са унутрашњим узбуњивањем;

2) радње које су након тога предузете у циљу провере информације у вези са унутрашњим узбуњивањем;

3) која су лица обавештена о радњама предузетим у циљу провере информације у вези са унутрашњим узбуњивањем уз навођење датума и начин њиховог обавештавања;

4) шта је утврђено у поступку о информацији, уз навођење конкретног чињеничног стања, да ли су утврђене неправилности и штетне радње као и њихов и опис, као и да ли су такве радње изазвале штетне последице.

5) потпис лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем.

6) печат послодавца.

Члан 16

Узбуњивач се може изјаснити о извештају о предузетим радњама у поступку о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем у року од  5  дана.

Предлагање мера

Члан 17.

На основу поднетог извештаја, лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем предлаже мере у циљу отклањања утврђених неправилности и начин отклањања последица штетних радњи насталих у вези са унутрашњим узбуњивањем у року од  3 дана  од дана достављања извештаја  школи  и узбуњивачу.

Ради отклањања уочених неправилности и последица штетне радње настале у вези са унутрашњим узбуњивањем могу да се предузму одговарајуће мере на основу извештаја из става 1. овог члана, о чему овлашћено лице доноси  предлог мера.

Предлог мера ради отклањања неправилности и последица штетне радње насталих у вези са унутрашњим узбуњивањем обавезно садржи:

1) податке о   школи  и лицу које саставља записник;

2) време и место састављања;

3) навођење и детаљан опис неправилности, штетних радњи и последица ових радњи у вези са унутрашњим узбуњивањем утврђених извештајем;

4) конкретне мере које се предлажу ради отклањања наведених неправилности и последица штетних радњи насталих у вези са унутрашњим узбуњивањем утврђених извештајем као и рокови за њихово извршење;

5) образложење због чега се баш тим предложеним мерама отклањају утврђене неправилности и последице штетне радње настале у вези са унутрашњим узбуњивањем;

6) име лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем;

7) печат послодавца.

Право  на  заштиту  узбуњивача

Члан 18.

Узбуњивач има право на заштиту, у складу са законом, ако:

1) изврши узбуњивање код  школе, овлашћеног органа или јавности на начин прописан законом;

2) открије информацију која садржи податке о кршењу прописа и др. у року од једне године од дана сазнања за извршену радњу због које врши узбуњивање, а најкасније у року од десет година од дана извршења те радње;

3) ако би у тренутку узбуњивања, на основу расположивих података, у истинитост информације, поверовало лице са просечним знањем и искуством као и узбуњивач.

Члан 19.

Право на заштиту од узбуњивања имају и повезана лица.

Повезано лице има право на заштиту као узбуњивач ако учини вероватним да је према њему предузета штетна радња због повезаности са узбуњивачем.

Члан  20.

Лице које тражи податке у вези са информацијом, има право на заштиту као узбуњивач, ако учини вероватним да је према њему предузета штетна радња због тражења тих података.

Члан  21.

Лице које је овлашћено за пријем информације дужно је да штити податке о личности узбуњивача, односно податке на основу којих се може открити идентитет узбуњивача, осим ако се узбуњивач не сагласи са откривањем тих података, а у складу са законом који уређује заштиту података о личности.

Свако лице које сазна податке из става 1. овог члана, дужно је да штити те податке.

Лице овлашћено за пријем информације дужно је да приликом пријема информације, обавести узбуњивача да његов идентитет може бити откривен надлежном органу, ако без откривања идентитета узбуњивача не би било могуће поступање тог органа, као и да га обавести о мерама заштите учесника у кривичном поступку.

Ако је у току поступка неопходно да се открије идентитет узбуњивача, лице овлашћено за пријем информације дужно је да о томе, пре откривања идентитета, обавести узбуњивача.

Подаци из става 1. овог члана не смеју се саопштити лицу на које се указује у информацији, ако посебним законом није другачије прописано.

Члан 22.

Забрањена је злоупотреба узбуњивања.

Злоупотребу узбуњивања врши лице које:

1) достави информацију за коју је знало да није истинита;

2) поред захтева за поступање у вези са информацијом којом се врши узбуњивање тражи противправну корист.

 

Узбуњивање ако  су  у  информацији  садржани  тајни  подаци

Члан 23.

Информација може да садржи тајне податке.

Под тајним подацима из става 1. овог члана сматрају се подаци који су у складу са прописима о тајности података претходно означени као тајни.

Ако су у информацији садржани тајни подаци, узбуњивач је дужан да се прво обрати послодавцу, а ако се информација односи на лице које је овлашћено да поступа по информацији, информација се подноси руководиоцу послодавца.

У случају да  школа није у року од 15 дана поступио по информацији у којој су садржани тајни подаци, односно ако није одговорио или није предузео одговарајуће мере из своје надлежности, узбуњивач се може обратити овлашћеном органу.

Изузетно од става 3. овог члана, у случају да се информација односи на руководиоца школе, информација се подноси овлашћеном органу.

Ако су у информацији садржани тајни подаци, узбуњивач не може узбунити јавност, ако законом није другачије одређено.

Ако су у информацији садржани тајни подаци, узбуњивач и друга лица су дужни да се придржавају општих и посебних мера заштите тајних података прописаних законом који уређује тајност података.

Забрана стављања узбуњивача у неповољнији положај и накнада штете

Члан 24.

Школа је  дужна  да, у оквиру својих овлашћења, заштити узбуњивача од штетне радње, као и да предузме неопходне мере ради обустављања штетне радње и отклањања последица штетне радње.

не сме чињењем или нечињењем да стави узбуњивача у неповољнији положај у вези са узбуњивањем, а нарочито ако се неповољнији положај односи на:

1) запошљавање;

2) стицање својства приправника или волонтера;

3) рад ван радног односа;

4) образовање, оспособљавање или стручно усавршавање;

5) напредовање на послу, оцењивање, стицање или губитак звања;

6) дисциплинске мере и казне;

7) услове рада;

8) престанак радног односа;

9) зараду и друге накнаде из радног односа;

10) учешће у добити послодавца;

11) исплату награде и отпремнине;

12) распоређивање или премештај на друго радно место;

13) непредузимање мера ради заштите због узнемиравања од стране других лица;

14) упућивање на обавезне здравствене прегледе или упућивање на прегледе ради оцене радне способности.

Члан 25.

Забрањено је предузимати штетне радње.

У случајевима наношења штете због узбуњивања, узбуњивач има право на накнаду штете, у складу са законом који уређује облигационе односе.

Судска  заштита

Члан 26.

Узбуњивач према коме је предузета штетна радња у вези са узбуњивањем има право на судску заштиту.

Судска заштита се остварује подношењем тужбе за заштиту у вези са узбуњивањем надлежном суду, у року од шест месеци од дана сазнања за предузету штетну радњу, односно три године од дана када је штетна радња предузета.

 

 

 

Завршне  одредбе

Члан 27.

Овај  Правилник  ступа на  снагу  наредног   дана од дана објављивања на огласној табли школе.

                                                                    Члан 28.

Овај Правилник  ће  бити  објављен  и  на  интернет страници  школе .

 

Председник  Школског  одбора

Стефановић    Бранко

__________________________

 

Правилник је заведен под деловодним бројем 410 од  21.03.2017. године, објављен  је  на  огласној табли Школе дана  29.03. 2017. године, а ступио је  на  снагу  дана ___________, 2017 године.

 

Секретар Школе

Растовић Милена, дипл.правник

_____________________

 

 

 

 

 

ПРАВИЛНИК  О   ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ  НАБАВКЕ  УНУТАР   НАРУЧИОЦА

 

На   основу   члана  22. став 1. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник  РС број 124/2012, 14/2015, 68/2015) (даље: Закон), а  у  складу са  Правилником  о  садржини акта   којим  се  ближе  уређује  поступак  јавне  набавке унутар  наручиоца (Службени гласник РС  бр.83/2015) (даље: подзаконски акт), те  на  основу   члана   57 ст.1 тачка 1 Закона о основама система образовања и васпитања, те на основу члана  44 ст.1 тачка 1 Статута школе, Школски одбор  је на седници одржаној дана  28.03.2017.године,  доноси  следећи

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УНУТАР

ПОЉОПРИВРЕДНЕ  ШКОЛЕ“ЈОСИФ ПАНЧИЋ“ ПАНЧЕВО

ПРЕДМЕТ УРЕЂИВАЊА

Члан 1.

Правилником о поступку јавне набавке унутар Пољопривредне школе“ Јосиф Панчић“ Панчево  се уређује поступак јавне набавке унутар  Пољопривредне школе“ Јосиф Панчић“ Панчево  (даље: Правилник), а нарочито начин планирања јавних набавки (критеријуми, правила и начин одређивања предмета јавне набавке и процењене вредности, начин испитивања и истраживања тржишта), начин обављања послова јавних набавки, одговорност за планирање и обављање послова јавних набавки, циљеви поступка јавне набавке, начин извршавања обавеза из поступка, начин обезбеђивања конкуренције, спровођење и контрола јавних набавки и начин праћења извршења уговора о јавној набавци и друга питања која се регулишу овим Правилником..

Правилником се уређује и поступак планирања јавних набавки, рокови израде и доношења плана јавних набавки и измена плана набавки, овлашћења и одговорност организационих јединица, односно лица која учествују у планирању, као и друга питања од значаја за поступак планирања.

Правилником се уређује и поступак набавке добара, услуга или радова на које се не примењују одредбе Закона.

Одредбе овог правилника се примењују и обавезне су за сва лица која поступају  у  вези   јавних набавки унутар Пољопривредне школе“ Јосиф Панчић“ Панчево .

Одредбе овога Правилника, пре свега, имају за циљ обезбеђење оптималног коришћења средстава остварених из буџета и сопствених  прихода школе, имајући у виду сврху и предмет набавки, уз дефинисање надлежности и одговорности појединих органа и појединаца у области набавки.

 

 

 

Члан 2.

 

            Циљ поступка јавне набавке је да добра, услуге и радови буду набављени по најповољнијој цени, одговарајућег квалитета и потребних количина.

            Спровођење поступка јавне набавке има за циљ да омогући несметано одвијање процеса рада и делатности.

            Службе и лица која учествују у поступку јавних набавки обављају активности и послове у свим фазама поступка у складу са начелима јавних набавки и са пажњом доброг домаћина.

 

 

 

Члан 3.

 

            Школа ће се приликом спровођења поступка јавних набавки придржавати основних начела и то:

            - начела једнаког третмана понуђача (недискриминације);

            - начела транспарентности;

            - начела обезбеђивања конкуренције;

            - начела економичности и ефикасности,

            -начела заштите животне средине и обезбеђивања енергетске ефикасности;

            - начела законитости.

 

 

Члан 4.

 

            Комуникација у поступку јавних набавки и у вези са тим, одвија се писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и обајвљивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки. Писани начин одвијања комуникације примењује се како у школи тако и у одвијању комуникације са заинтересованим лицима, понуђачима и добављачима.

            Ако према околностима конкретног случаја није целисходно остварити комуникацију на овакав начин, лице задужено за  обављање  послова  јавних набавки односно друга лица дужна су да сачине записник односно на други начин евидентирају предузете радње.

                        Страна која је извршила достављање документа из поступка набавке путем електронске поште или факсом, дужна је да од примаоца захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је примаоц дужан да учини, као доказ да је извршено достављање.

 

Члан 5.

            Спречавање корупције и сукоба интереса врши се предузимањем мера од стране лица која учествују у поступку набавки или било ког другог лица ангажованог код наручиоца.

            Лица из става 1. овог члана, дужна су да одмах по сазнању о постојању корупције или повреде конкуренције, обавесте Управу за јавне набавке, државни орган надлежан за борбу против корупције и надлежно тужилаштво.

 

Члан 6.

            Писани налог са упутством, издаје директор лицу које ради послове набавки или спроводи поједине радње у поступку набавки.

            Лице из става 1. овог члана дужно је да изврши налог директора, у складу са упутством које је дато у писаном налогу, осим у случају када је дати налог у супротности са Законом.

            У случају да је налог у супротности са Законом, лице које обавља послове набавки дужно је да одбије извршење таквог налога и о томе обавести директора на исти начин на који је добило писани налог. У обавештењу се образлаже који су делови писаног налога у супротности са Законом.

 

Члан 7.

 

Сукоб интереса је разлог забране закључења уговора са понуђачем.

Сукоб интереса постоји :

            - ако представник школе или са њим повезано лице учествује у управљању понуђача;

            - ако представник школе или са њим повезано лице поседује више од 1% удела, односно акција понуђача;

- ако је представник школе или са њим повезано лице запослено или радно ангажовано код понуђача или са њиме пословно повезано.

            Представником школе сматра се члан Школског одбора, директор, лице које обавља послове јавних набавки и чланови  комисија за  јавне  набавке..

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НАБАВКИ

Члан  8 .

Сва лица која учествују у поступку планирања набавки се за сваку појединачну набавку руководе следећим критеријумима за планирање набавке:

1) да ли је предмет јавне набавке у функцији обављања делатности и у складу са планираним циљевима , , као и да ли се њиме остварују или доприноси остварењу наведених циљева и несметаног обављања делатности

2) да ли техничке спецификације и количине одређеног предмета јавне набавке одговарају стварним потребама наручиоца и да ли се њима задовољавају потребе наручиоца на објективан начин;

3) да ли је процењена вредност јавне набавке одговарајућа с обзиром на циљеве набавке, а имајући у виду техничке спецификације, неопходне количине и стање на тржишту

4) да ли јавна набавка има за последицу стварање додатних трошкова, колика је висина и каква је природа тих трошкова и да ли је као таква исплатива у односу на трошкове експлоатације;

5) да ли постоје друга могућа решења за задовољавање исте потребе и које су предности и недостаци тих решења у односу на постојеће, као и колики су трошкови реализације других решења у односу на трошкове реализације постојећих решења;

6) стање на залихама, односно праћење и анализа показатеља у вези са потрошњом добара (дневно, месечно, квартално, годишње и сл.);

7) прикупљање и анализа постојећих информација и база података о добављачима и закљученим уговорима;

8) праћење и поређење трошкова одржавања и коришћења постојеће опреме у односу на трошкове нове опреме, исплативост инвестиције, исплативост ремонта постојеће опреме и сл;

9) трошкови животног циклуса предмета јавне набавке (трошак набавке, трошкови употребе и одржавања, као и трошкови одлагања након употребе);

10) ризици и трошкови у случају неспровођења поступка јавне набавке, као и трошкови алтернативних решења;

Наведени критеријуми се узимају у обзир и приликом доношења одлуке о томе које ће се јавне набавке реализовати у текућој години и навести у плану јавних набавки као и у одређивању редоследа приоритета јавних набавки.

Приоритетне јавне набавке су оне које се морају спровести како би се обезбедило несметано одвијање делатности и континуитет пословања, као и остварење стратешких приоритета, усвојених оперативних циљева и одобрених пројеката, као и код којих је ризик у случају неспровођења поступка јавне набавке немогућност обављања делатности или отежано обављање делатности уз велике трошкове, а алтернативна решења не постоје или су трошкови алтернативних решења исти или већи у односу на трошкове прибављања предмета набавке.

Код јавних набавки код којих су трошкови одржавања и коришћења постојеће опреме већи од трошкова набавке нове опреме, код којих не постоји исплативост ремонта опреме, предност ће се дати набавци нове опреме у односу на одржавање и ремонт.

ЦИЉЕВИ  ПОСТУПКА  ЈАВНЕ  НАБАВКЕ

Члан  9.

У поступку планирања набавке и спровођења јавне набавке морају бити остварени циљеви поступка јавне набавке који се односе на:

1) целисходност и оправданост јавне набавке - прибављање добара, услуга или радова одговарајућег квалитета и потребних количина, за задовољавање стварних потреба наручиоца на ефикасан, економичан и ефективан начин;

2) економично и ефикасно трошење јавних средстава - принцип "вредност за новац", односно прибављање добара, услуга или радова одговарајућег квалитета по најповољнијој цени;

3) ефективност (успешност) - степен до кога су постигнути постављени циљеви, као и однос између планираних и остварених ефеката одређене јавне набавке;

4) транспарентно  трошење  јавних средстава, који  ће  се  између  осталог  обезбедити и   објављивањем  прописаних  аката  на  Порталу  јавних  набавки   и   интернет  страници Пољопривредне школе Јосиф Панчић“ Панчево

5) обезбеђивање конкуренције и једнак положај свих понуђача у поступку јавне набавке, који ће се између осталог обезбедити одређивањем недискриминаторских услова - не могу се одредити услови који би значили националну, територијалну, предметну или личну дискриминацију међу понуђачима, нити дискриминацију која би произлазила из класификације делатности коју обавља понуђач;

6) заштита животне средине и обезбеђивање енергетске ефикасности, односно да се набављају добра, услуге и радови који не загађују, односно  који  минимално  утичу  на животну  средину и  који  обезбеђују адекватно смањење потрошње енергије - енергетску ефикасност;

7) благовремено и ефикасно спровођење поступка јавне набавке  за  потребе  несметаног одвијања процеса  рада  наручиоца  и  благовременог  задовољавања потреба осталих  корисника;

8) континуитет  пословања  и остварење циљева и  приоритета који  су одређени  у стратешким документима;

9) повећање поверења   у  објективно  поступање  наручиоца;

10) смањење трошкова поступака  јавних  набавки, између осталог  и  употребом средстава  електронске  комуникације;

ПОСТУПАК  ПЛАНИРАЊА  НАБАВКИ

Члан  10.

Поступак планирања набавки подразумева предузимање свих радњи које су неопходне ради сачињавања и усвајања Плана јавних набавки, у роковима који  су  одређени овим  правилником.

Поступак  планирања  јавних  набавки  се  одвија  по  следећим  фазама:

- исказивање потреба за предметима набавки и одређивање техничких спецификација;

- провера исказаних потреба и утврђивање стварних потреба за сваку појединачну јавну набавку;

- истраживање тржишта;

- одређивања процењене вредности јавне набавке;

- одређивање врсте поступка и утврђивање истоврсности јавне набавке;

- одређивања периода на који се уговор о јавној набавци закључује;

- одређивање динамике покретања поступка јавне набавке;

- испитивање оправданости резервисане јавне набавке;

- сачињавање предлога  плана  јавних  набавки  и  поступак  провере  усаглашености  са Буџетом РС, територијалне аутономије, локалне самоуправе или финансијским планом);

- достављање Предлога плана јавних набавки ради доношења, односно усвајања Плана јавних набавки.

Члан  11.

 

            Послове планирања набавки обавља Тим за планирање кога решењем именује директор и који са радом почиње са радом у августу текуће за наредну календарску годину.

Директор школе  доноси одлуку о потреби достављања  спецификација од стране свих служби  у школи.

            Тим за планирање, дужан је да предлог плана набавки достави шефу рачуноводства најкасније до 30. новембра текуће године, а на основу требовања свих служби у школи (руководиоци стручних актива и већа школе, организатора практичне наставе, педагошке службе, служба за одржавање хигијене у школи, домар и ложач и рачуноводствене службе и правне службе).

            Тим за планирање, поред директора чине и запослени из финансијске, правне службе и лица из осталих служби на основу решења  директора.

            Приликом планирања сложених набавки, директор може ангажовати стручна лица  која  нису  запослена  у  школи.

            План јавних набавки и измене и допуне плана јавних набавки, наручилац објављује електронским путем, на Порталу јавних набавки, у року од 10 дана од дана доношења.

            План јавних набавки и измене и допуне плана јавних набавки у папирном  облику  потписује  директор  школе.

 

Члан 12.

            Све службе из члана 11. овог Правилника приликом израде  Плана и програма рада и Финансијског плана, достављају у писменом облику планиране потребе за наредну годину.

            Потребе морају бити исказане у одговарајућим количинским јединицама, описаних карактеристика, квалитета и динамике потреба, са образложењем разлога и сврсисходности набавке.

            Тим за планирање врши прикупљање, проверу исказаних потреба и утврђивање стварних потреба за сваку набавку појединачно.

 

Члан 13.

На основу утврђених потреба за добрима, услугама и радовима за реализацију планираних активности у школи, тим за планирање набавки утврђује укупне спецификације добара, услуга, радова, и оне представљају основ за истраживање тржишта.

           

 

Начин испитивања и истраживања тржишта предмета набавке

 

Члан 14.

Организационе јединице испитују и истражују тржиште сваког појединачног предмета набавке, и то тако што: испитују степен развијености тржишта, упоређују цене више потенцијалних понуђача, прате квалитет, период гаранције, начин и трошкове одржавања, рокове испоруке, постојеће прописе и стандарде, могућности на тржишту за задовољавање потреба наручиоца на другачији начин и др

Организационе јединице испитују и истражују тржиште на неки од следећих начина:

-  испитивањем претходних искустава у набавци овог предмета набавке (постојеће информације и базе података о добављачима и уговорима);

-  истраживањем путем интернета (ценовници понуђача, Портал јавних набавки, сајтови других наручилаца, сајтови надлежних институција за објаву релевантних информација о тржишним кретањима...); 

-  испитивање искустава других наручилаца;

-  примарно сакупљање података (анкете, упитници...)

- на други погодан начин, имајући у виду сваки предмет набавке појединачно.   

 

 

Одређивање одговарајуће врсте поступка и

утврђивање истоврсности добара, услуга и радова

 

 Члан 15.

Носилац планирања, након утврђивања списка свих предмета набавки, одређује укупну процењену вредност истоврсних предмета набавке на нивоу читавог наручиоца.

Носилац планирања одређује врсту поступка за сваки предмет набавке, у складу са укупном процењеном вредношћу истоврсног предмета набавке, и у складу са другим одредбама Закона.

У складу са претходно дефинисаном врстом поступка, носилац планирања обједињује сва истоврсна добра, услуге и радове у јединствени поступак, где год је то могуће, имајући у виду динамику потреба и плаћања.

 

Начин одређивања периода на који се уговор о  јавној набавци закључује

 

Члан 16.

Лице задужено  за обављање послова јавних набавки  са организационим  јединицама одређују период на који се уговор о јавној набавци закључује, у складу са важећим прописима и реалним потребама наручиоца, начелом економичности и ефикасности, а као резултат истраживања тржишта сваког предмета набавке.

   

Одређивање динамике покретања поступка набавке

 

Члан 17.

Динамику покретања поступака набавки одређује носилац планирања, у складу са претходно дефинисаним оквирним датумима закључења и извршења уговора, а имајући у виду врсту поступка јавне набавке који се спроводи за сваки предмет набавке, објективне рокове за припрему и достављање понуда, као и прописане рокове за захтев за заштиту права.

 

 

Испитивање оправданости резервисане јавне набавке

 

Члан  18.

Организационе јединице, као резултат истраживања тржишта сваког предмета набавке, одређују да ли је оправдано  спровести резервисану јавну набавку.

 

 

Члан 19.

 

            Након усвајања Финансијског плана, Тим за планирање усклађује утврђене спецификације са одобреним финансијским средствима и одређује предмет сваке појединичне набавке, имајући у виду истоврсност добара, услуга и радова.

            Приликом одлучивања које ће набавке бити обухваћене планом набавки, тим за планирање анализира приоритете, имајући у виду пре свега потребе за редовно обављање делатности, као и критеријуме за планирање, вршећи контролу целисходности и исправности утврђивања спецификација добара, услуга и радова, имајући у виду годишњи план рада, стратешке и друге планове развоја и критеријуме за планирање.

 

Доношење Плана јавних набавки

Члан  20.

Предлог плана јавних набавки се доставља директору  ради разматрања и усвајања .

Предлоге  корекција предлога плана  јавних  набавки које је сачинио директор или друго одговорно лице  се достављају без одлагања тиму  за  планирање  набавки.

У зависности од предлога корекција,  тим  за планирање набавки  без одлагања доставља организационој јединици која је исказала потребу за јавном набавком чију је корекцију потребно извршити и  рачуноводству школе.

Лица којима су упућени предлози корекција у вези са  предлогом плана јавних набавки су дужна да изврше усклађивање предлога плана јавних набавки са тим корекцијама у року од  три  дана од дана достављања тих предлога, осим у случају да су предлози супротни Закону, подзаконским актима или другим прописима којима је регулисана област чија се измена тражи, у ком случају достављају писано образложење о разлозима због којих није могуће поступити у складу са предлозима корекција, уз позивање на одредбе прописа са којима су ти предлози у супротности.

Усклађени предлог  плана јавних набавки се доставља директору  ради разматрања и усвајања .

Уколико нема  примедби  на  Предлог  Плана  јавних  набавки, односно усклађени Предлог плана јавних набавки, директор  усваја предлог плана јавних набавки, односно доноси План јавних набавки.

ПЛАН    НАБАВКИ

Члан  21.

План набавки  састоји се од плана јавних набавки и плана јавних набавки на које  се закон  не  примењује..

План  јавних  набавки  садржи  обавезне  елементе  одређене Законом  и  подзаконским актом којим је уређена форма  и  начин  објављивања  плана  јавних  набавки.

План  јавних  набавки мора бити усаглашен са  Финансијском планом наручиоца.

План јавних набавки  доноси  директор  наручиоца у року од  10 дана  од дана усвајања  финансијског плана наручиоца за текућу буџетску  годину.

Начин израде и објављивање плана јавних набавки, измене и допуне плана јавних набавки прописани су Законом и Правилником о форми плана јавних набавки и начину објављивања плана јавних набавки на Порталу јавних набавки.

План јавних набавки и измене и допуне плана јавних набавки се објављују електронским путем на Порталу јавних набавки, у року од десет дана од дана доношења у складу са инструкцијама у вези са начином објављивања плана јавних набавки и измена и допуна плана јавних набавки које је израдила Управа за јавне набавке и који су доступну на интернет страници тог органа.

План јавних набавки и измене и допуне плана јавних набавки у папирном облику потписује  директор.

Ако поједини подаци из плана јавних набавки представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података, ти подаци из плана се неће објавити, али ће се план јавних набавки у изворном облику доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

 

 

 

Члан  22.

            План набавки састоји се од плана јавних набавки и набавки на које се Закон не примењује, а у целини се припрема у складу са Законом и подзаконским актом.

            План набавки садржи следеће податке :

            1. редни број (јавне) набавке;

            2. предмет (јавне) набавке;

            3. процењену вредност (јавне) набавке;

            4. врсту поступка (јавне) набавке;

            5. оквирни датум покретања поступка;

            6. оквирни датум закључења уговора;

            7.оквирни рок трајања уговора;

            8. може саджати друге податке и напомене (ако их има).

            Наручилац у плану јавних набавки из става 1. овог члана наводи уколико набавку спроводи преко тела за централизоване набавке.

           

           

Правила и начин одређивања процењене вредности набавке

 

Члан 23.

Процењена вредност набавке одређује се у складу са техничким спецификацијама утврђеног предмета набавке и утврђеним количинама, а као резултат претходног искуства у набавци конкретног предмета набавке и спроведеног истраживања тржишта.

Наведено утврђује  Тим за планирање набавки.

 

Члан  24.

Секретар школе  доставља  план јавних набавки свим организационим јединицама истог дана, а најкасније наредног дана од дана доношења/усвајања плана јавних набавки.

Секретар школе  објављује план јавних набавки електронским путем у року од десет дана од дана доношења плана јавних набавки на Порталу јавних набавки, а у складу са објављеним инструкцијама Управе за јавне набавке у вези са начином објављивања плана јавних набавки.

Измене и допуне плана јавних набавки

Члан  25.

План јавних набавки се може изменити увек када постоји потреба, а обавезно када је потребно повећати процењену вредност јавне набавке за више од 10%, када је потребно изменити предмет јавне набавке или планирати нову јавну набавку.

Свака измена и допуна плана јавних набавки мора бити у складу са одобреним средствима у финансијском плану за ту намену.

Уколико дође  до измене  и допуне  плана јавних набавки  тим за планирање  јавних набавки доставља захтев свим организационим јединицама да се изјасне при којим исказаним потребама остају, које би нове потребе додали и евентуално од којих одустају. Нове потребе исказују на обрасцу за исказивање потреба и истражују тржиште за те потребе, и тако попуњен образац достављају тиму за планирање  јавних набавки.

Тим за планирање јавних  набавки врши поступак провере и усклађивања на начин који је прописан за доношење плана јавних набавки.

Измене и допуне плана јавних набавки доноси  директор.

                                                            Члан  26.

            Предмет набавке добара је куповина добара, закуп или лизинг добара (са правом куповине или без тог права).

            Предмет набавке услуге су услуге специфициране у Прилогу 1 Закона о јавним набавкама.

            Предмет набавке радова је извођење радова или пројектовање и извођење радова описаних у Уредби о класификацији делатности-грађевинарство.

            У случају мешовите набавке, предмет набавке ће се дефинисати према предмету набавке који чини већи део процењене вредности набавке.

            Када је то могуће, Тим за планирање ће предмете набавки обликовати према партијама при чему ће партија представљати истоврсну целину добара, услуга и радова.

 

III СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА (ЈАВНЕ) НАБАВКЕ

 

Покретање поступка

 

Члан  27.

 

            На основу одобреног  писаног захтева руководиоца већа или других служби у школи, као и личним ангажовањем у реализацији плана набавки, директор издаје писани налог секретару школе, за израду предлога одлуке о покретању и предлога решења о именовању комисије .

            Налог садржи упутство за израду предлога одлуке о покретању поступка и предлог решења, односно одређивање лица која ће бити у комисији за спровођење поступка (јавне) набавке. Уз налог директор је у обавези да достави спецификацију јавне набавке.

            Предлог одлуке о покретању поступка јавне набавке и предлог решења о именовању комисије сачињава секретар школе.

           

            Служба надлежна за послове финансија, односно шеф рачуноводства школе, потврђује постојање средстава у буџету/финансијском плану за спровођење конкретне јавне набавке, и то потписивањем/парафирањем предлога одлуке о покретању поступка јавне набавке.

 

Члан  28.

            Ако се покреће преговарачки поступак или конкурентни дијалог, одлука садржи и разлоге за примену тог поступка.

            Пре покретања преговарачког поступка у случајевима из члана 36. став 1. тачка 2) до 6) Закона, подноси се захтев Управи за јавне набавке, ради добијања мишљења о основаности примене преговарачког поступка.

            Одлука о покретању преговарачког поступка може се донети након пријема мишљења Управе за јавне набавке или ако након десет дана Управа за јавне набавке не достави мишљење.

            У случају преговарачког поступка из разлога хитности из члана 36. став 1. тачка 3. може се покренути поступак без чекања мишљења управе за јавне набавке. У случају примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда одлука мора да садржи и основне податке о лицима којима ће се упутити позив за подношење понуде и разлог за упућивање у складу са Законом.

            На дан доношења одлуке о покретању преговарачког поступка информатичар објављује обавештење о покретању поступка на Порталу јавних набавки и интернет страници, које садржи податке из Прилога 3Е Закона.

 

 

Комисија

 

Члан 29.

            Поступак  јавне  набавке  спроводи  комисија  за  јавну  набавку.

            Решење о именовању комисије доноси директор школе истовремено са доношењем одлуке о покретању поступка јавне набавке.

            Решење садржи имена чланова комисије, њихове заменике, именује се председник комисије, дефинише задатке, и садржи остале елементе прописане Законом.

            Када се спроводи  поступак набавки до 500.000,00 динара, директор одлучује да ли  ће  поступак  спровести  лице задужено за послове јавних набавки  у  школи или комисија за јавне набавке, и то на основу сложености предмета набавке која може захтевати учешће других стручних лица.

 

Члан  30.

            Комисија за јавне набавке (даље: Комисија) има најмање три члана од којих је један  лице са стеченим образовањем на Правном  факултету,.У решењу директор одређује ко је од наведених чланова комисије, председник комисије.

            У случају спровођења поступка јавне набавке чија је процењена вредност већа од троструког износа из чл. 39. став 1. службеник за јавне набавке мора бити члан комисије.

            Ако је укупна вредност јавних набавки на годишњем нивоу преко 21.000.000,00 (21 милион) школа је у обавези да има службеника за јавне набавке.

            Остали чланови комисије се именују из реда запослених који имају одговорајуће стручно образовање из области која је предмет набавке. Уколико нема запослених са стручним образовањем из области која је предмет јавне набавке, у комисију се може именовати и лице које није запослено у школи.

            Чланови комисије након уручења решења потписују изјаву којим потврђују да у предметној јавној набавци нису у сукобу интереса.

 

Члан  31.

            Комисија је дужна да спроведе поступак јавне набавке одређен у одлуци о покретању поступка и одговорна је за законитост спровођења поступка.

            Комисија :

            1. припрема конкурсну документацију, огласе о јавним набавкама, измене или допуне конкурсне документације, додатне информације или објашњења у вези са припремањем понуда или пријава;

            2. отвара, прегледа, оцењује и рангира понуде или пријаве;

            3. води преговарачки поступак;

            4. сачињава писмени извештај о стручној оцени понуда;

            5. припрема предлог одлуке о додели уговора, предлог одлуке о о закључењу оквирног споразума, предлог одлуке о обустави поступка јавне набавке;

            6. одлучује поводом поднетог захтева за заштиту права;

            7. предузима друге радње у поступку у зависности од врсте поступка и предмета набавке.

            Комуникацију са заинтересованим лицима и понуђачима обављају искључиво чланови комисије.

 

Члан  32.

            У поступку јавних набавки оглашавање се врши на начин прописан законом у циљу обезбеђивања спровођења начела транспарентности поступка.

            Објављивање огласа врши се на Порталу јавних набавки и интернет страници школе.

            У случајевима набавки добара и услуга чија процењена вредност већа од јавне набавке мале вредности из члана 39. Закона, огласи се објављују и на Порталу службених гласила Републике Србије (Службени гласник РС) и база прописа.

            Позив за подношење понуда или пријава може се објавити и у неком специјализованом листу према предмету конкретне јавне набавке.

            За спровођење радњи у вези са оглашавањем у поступку јавне набавке на интернет страници школе, задужена је особа која одржава сајт школе или друго лице које има знање из области информатике, а за спровођење радњи у вези са оглашавањем на Порталу за јавне набавке задужена је комисија за спровођење поступка јавне набавке или лице које  обавља послове јавних набавки.

 

Члан  33.

            Позив за подношење понуда, односно пријава објављује се у случајевима када је то прописано Законом.

            Садржина позива за подношење понуда одређена је у Прилогу 3Б, а садржина позива за подношење пријава у Прилогу 3В Закона.

            У позиву за подношење понуда/пријава обавезно се одређује рок за подношење понуда у зависности од врсте поступка јавне набавке.

            Рок за подношење пријава/понуда рачуна се од дана објављивања позива за подношење понуда/пријава на Порталу јавних набавки, односно од дана слања позива за подношење понуда.

            Одређивањем рока сматра се одређивање датума и сата до којег се понуде могу подносити.

 

Члан  34.

            Конкурсна документација се припрема у складу са Законом и Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова.

            Конкурсна документација садржи све податке на основу којих ће понуђачи моћи да припреме прихватљиву понуду.

            Конкурсну  документацију  припрема  комисија,  односно  лице  задужено за  спровођење  конкретне  јавне  набавке.

            Подаци садржани у конкурсној документацији морају бити истоветни са подацима који су наведени у позиву за подношење понуда и она мора бити у складу са врстом поступка и природом предмета јавне набавке и складу са прописима о јавним набавкама.

 

Члан  35.

            Приликом израде конкурсне документације, комисија се придржава начела обезбеђивања конкуренције и једнакости понуђача. Услови за учешће у поступку, техничке спецификације и елементи критеријума за доделу уговора, морају бити у логичкој вези са предметом набавке и не смеју да ограничавају конкуренцију.

            Конкурсна документација садржи обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке прописане Законом, а према предмету набавке може да садржи и додатне услове.

            Додатне услове самостално одређује Комисија, узимајући у обзир предмет и вредност јавне набавке и друге чињенице које су од значаја за извршење предметне јавне набавке.

            Модел уговора сачињава Комисија уз стручну помоћ правне службе.

 

Члан  36.

            Техничка спецификација је саставни део конкурсне документације и она представља техничке захтеве у којима су описане карактеристике добара, услуга и радова.

            Техничке спецификације морају бити одређене у складу са одредбама Закона и других прописа који регулишу област која је предмет набавке.

            Приликом одређивања техничких спецификација води се рачуна да се обезбеди да добра, услуге и радови одговарају објективним потребама, да одређују карактеристике добара и услуга као што су димензије, описи, ниво квалитета, сигурност, ниво утицаја на животну средину, потрошњу енергије, оцену усаглашености и слично.

            У случају набавке радова, техничке спецификације поред карактеристика, садрже и прописе о пројектима, обрачуну трошкова, проби, инспекцији и условима преузимања, методу градње и друге елементе релеватне за предметну набавку.

            Директор одређује лице за састављање техничке спецификације и  потребне документације а оно је дужно да одмах након њеног састављања исту достави директору, а директор техничку спецификацију уз налог  о покретању поступка  доставља комисији.

.

 

Члан  37.

Објављивање конкурсне документације врши се на Порталу за јавне набавке и на сајту школе и то заједно са позивом за подношење понуда.

 

 

Члан  38.

            Додатне информације и појашњења конкурсне документације у вези припремања понуде, даје Комисија и то на основу писаног захтева који је достављен најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

            Комисија шаље одговор у писаном облику заинтересованом лицу у року од три дана, од дана пријема захтева. Информација која садржи питање и одговор објављује се на Порталу јавних набавки ..

            Измене и допуне конкурсне документације врши комисија која одмах након извршене контроле објављује измене и допуне на Порталу јавних набавки и интернет страници.

            Уколико комисија за јавну набавку измени или допуни конкурсну документацију у року не дужем од осам дана пре истека рока за подношење понуда, продужава се рок за подношење понуда.

 

Начин пружања стручне помоћи комисији, односно лицима која спроводе поступак јавне набавке

 

Члан 39.

Све организационе јединице дужне су да у оквиру своје надлежности пруже стручну помоћ комисији.

У случају потребе за стручном помоћи, комисија се писаним путем обраћа надлежној организационој јединици.

Организациона јединица од које је затражена стручна помоћ комисије, дужна је да писаним путем одговори на захтев комисије, у року који одређује комисија, а у складу са прописаним роковима за поступање.

Уколико организациона јединица не одговори комисији или не одговори у року, комисија обавештава директора  наручиоца, који ће предузети све потребне мере предвиђене позитивним прописима за непоштовање радних обавеза.

                                                    

                 Евидентирање   понуда  и  других дописа везаних за јавне набавке

 

Члан  40.

            Достављање, пријем, кретање и евидентирање понуда, пријава и других писмена у вези са поступком јавне набавке и обављањем послова јавних набавки обавља се преко лица за пријем поште које води посебан деловодник за писмена везана за јавну набавку. На тај начин се смањује ризик у вези са поступањем, евентуалним подношењем захтева за заштиту права и утврђивањем чињеница.

            Примљене понуде у поступку јавне набавке, измене и допуне понуде, заводе се у тренутку пријема и на свакој понуди, односно измени и допуни понуде, обавезно се мора назначити датум и тачно време пријема (час и минут), као и редни број доспеле понуде.

            Примљене понуде се чувају у затвореним ковертама или кутијама до отварања понуда када се предају  лицу задуженом за  обављање послова јавних  набавки..

 

Члан  41.

 

            Уколико захтев за заштиту права, буде примљен пре истека рока за подношење понуда, настаје  застој у поступку јавне набавке, осим у случају преговарачког поступка који је преузрокован ванредним околностима или напредвиђеним догађајима када комисија одмах по пријему, без претходне провере, захтев за заштиту права и комплетну документацију из поступка јавне набавке, доставља Републичкој комисији са образложеним предлогом за доношење одлуке којом се наставља поступак јавне набавке.

            Комисија обавештава директора да је захтев за заштиту права поднет, а затим израђује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права које се објављује на Порталу за јавне набавке, и то најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

            Комисија одлучује о поднетом захтеву за заштиту права у року не краћем од од пет дана и доноси одлуку.

            Закључак о одбацивању захтева за заштиту права доставља се подносиоцу захтева који има право жалбе Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки у року од три дана, од дана пријема закључка уз обавезу достављања копије жалбе.

            Решење којим се усваја захтев за заштиту права, доставља се подносиоцу захтева, понуђачима и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.

            Ако Комисија не усвоји захтев, доставља Републичкој комисији одговор на захтев за заштиту права и комплетну документацију из поступка јавне набавке, ради одлучивања о захтеву за заштиту права.

            Након пријема одлуке Републичке комисије, Комисија обавештава све учеснике у поступку о донетој одлуци.

            У случају повлачења захтева за заштиту права, након пријема писменог обавештења о повлачењу захтева за заштиту права, Комисија закључком обуставља поступак.

            У случају да је поступак поништен, у целости или делимично, информатичар уноси у апликативни софтвер податак да је поступак поништен у збирни образац о исходима поступка – Образац В1, а одговарајуће податке о поништеном поступку у Образац – В2.

 

Члан 42.

            Отварање понуда спроводи се у просторијама школе, у време које је одређено у позиву за подношење понуда, односно одмах након истека рока за подношење понуда.

            Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице, а активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача који имају право да приликом отварања понуда изврше увид у податке из понуде који се уносе у записник о отварању понуда.

            Понуде примљене након истека рока за подношење понуда се не отварају, већ се затворене враћају понуђачу.

            Приликом отварања понуда комисија сачињава записник који садржи податке предвиђене Законом.

            Записник о отварању понуда потписују чланови Комисије и представници присутних понуђача који преузимају примерак записника, а понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда записник се доставља у року од три дана, од дана отварања.

 

Члан 43.

            Комисија врши стручну оцену понуда након окончања поступка отварања у року предвиђеном Законом, и о прегледу и оцени понуда за јавну набавку сачињава извештај о стручној оцени понуда.

            Приликом стручне оцене благовремених понуда, председник комисије најпре утврђује испуњеност услова, односно оцењује доказе који су достављени за обавезне услове за учешће.

            Оцену техничких спецификација и достављених узорака као и остале документације, врше чланови комисије који су за то и одређени у решењу о именовању.

            Комисија утврђује :

            - да ли постоје битни недостаци понуде;

            - да ли је понуда одговарајућа у смислу испуњавања техничких спецификација које су тражене у конкурсној документацији;

            - да ли постоје рачунске грешке у понуди и уколико постоје, позива понуђача ради давања сагласности за исправку грешке;

            - да ли понуда садржи неуобичајену ниску цену;

            - да ли се понуђач налази на списку негативних референци или комисија поседује доказе о постојању негативних референци;

            Комисија одбија понуде:

            - када утврди да постоје битни недостаци понуде;

            - када утврди да су неодговарајуће јер не испуњавају захтеване техничке спецификације;

            - када се утврди да су неприхватљиве у случају постојања негативне референце и понуде које ограничавају или условљавају права школе или обавезе понуђача и које прелазе износ процењене вредности јавне набавке.

 

Члан 44.

            Комисија све понуде које нису одбијене рангира применом критеријума за доделу уговора одређеног у позиву за подношење понуда и конкурсној документацији.

            Након извршеног рангирања понуда, под условом да постоји најмање једна прихватљива понуда, Комисија предлаже да се додели уговор понуђачу који је понудио најповољнију понуду.

            Комисија предлаже директору да се обустави поступак јавне набавке уколико се након рангирања понуда утврди да не постоји ниједна прихватљива понуда.

            У поступку рангирања понуда Комисија може захтевати од понуђача додатна објашњења која су неопходна при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да изврши и контролу (увид) код понуђача или његовог подизвођача.

            Извештај о стручној оцени понуда Комисија саставља у што краћем року и он садржи податке који су таксативно наведени у Закону.

            Након доношења, Извештај се доставља директору школе.

 

Члан  45.

            На основу извештаја о стручној оцени  понуда, директор  доноси одлуку о додели уговора, у року одређеном у позиву за подношење понуда.

            Рок из става 1. овог члана не може бити дужи од 25 дана од дана отварања понуда, осим у нарочито оправданим случајевима, као што је обимност или сложеност понуда, односно сложеност методологије доделе пондера, када рок може бити 40 дана од дана отварања понуда.

            У поступку јавне набавке мале вредности рок из става 1. овог члана не може бити дужи од десет дана.

            Одлука о додели уговора мора бити образложена и мора да садржи нарочито податке из извештаја о стручној оцени понуда и упутство о правном средству.

            Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки. у року од три дана од дана доношења.

            Ако поједини подаци из одлуке представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података, ти подаци из одлуке се неће објавити.

             У случају из става 6. овог члана одлука се у изворном облику доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

 

Члан  46.

            Директор обуставља поступак јавних набавки из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте године, односно наредних шест месеци.

            Одлука о обустави поступка јавне набавке мора да садржи разлоге обуставе поступка и она се доставља понуђачима у року од три дана од дана доношења одлуке.

            Након коначности, а најкасније пет дана од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке,  лице  задужено за  послове јавних набавки  објављује на Порталу обавештење о обустави поступка јавне набавке које садржи податке из Прилога 3К Закона.

            Лице  задужено за  послове јавних набавки уноси у апликативни софтвер податке да је поступак обустављен у збирни образац о исходима поступка- Образац Б1, а одговарајуће податке о обустављеном поступку у образац Б2.

 

Члан  47.

            Комисија поступа по пријему захтева за заштиту права, у складу са Законом.

            Ако је захтев за заштиту права уредан, благовремен и изјављен од стране овлешћеног лица, комисија за јавну набавку је дужна да на основу чињеничног стања, у име и за рачун наручиоца одлучи о поднетом захтеву, тако што са примљеним захтевом за заштиту права предузима радње на начин, у роковима и по поступку који је прописан Законом.

 

Члан  48.

            По истеку рока за подношење захтева за заштиту права, након доношење одлуке о додели уговора, односно одлуке о закључењу оквирног споразума, односно ако у року предвиђеним Законом није поднет захтев за заштиту права или је захтев за заштиту права одбачен или одбијен, комисија за јавне набавке сачињава предлог уговора, а исти мора одговарати моделу уговора из конкурсне документације.

            Потписан уговор од стране директора школе, доставља се понуђачу којем је додељен уговор у року од осам дана, од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

            Ако понуђач, којем је додељен уговор, одбије да закључи уговор о јавној набавци, уговор се може закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем.

            Уговор се сачињава у довољном броју примерака за обе стране (по два или више).

 

 

Овлашћења и одговорности у поступку јавне набавке

 

Члан 49.

Лице  које обавља послове јавних набавки  координира радом комисија за јавне набавке, пружа стручну помоћ комисији у вези са спровођењем поступка и обавља друге активности у вези са спровођењем поступка јавне набавке.

За законитост спровођења поступка јавне набавке, сачињавање предлога и доношење одлука, решења и других аката у поступку јавне набавке одговорни су: руководилац наручиоца, лице које обавља послове јавних набавки    и комисија за јавну набавку.

Акте у поступку јавне набавке сачињава лице које обавља послове јавних набавки, а комисија за јавну набавку сачињава конкурсну документацију, записник о отварању понуда и извештај о стручној оцени понуда.

Лице  које обавља послове јавних набавки   и подносилац захтева могу да предлажу  обликовање јавне набавке по партијама, а  о чему одлучује  тим за планирање јавних набавки.

Додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, одређује комисија за јавну набавку.

Критеријуме за доделу уговора и елементе критеријума, као и методологију за доделу пондера за сваки елемент критеријума, начин навођења, описивања и вредновања елемената критеријума у конкурсној документацији, утврђује комисија, узимајући у обзир врсту, техничку сложеност, трајање, вредност јавне набавке и сл.

Утврђивање упоредивости понуђене цене са тржишном ценом врши комисија или  лице  које обавља послове јавних набавки    .

Модел уговора сачињава комисија у сарадњи са  секретаром школе..

За поступање у роковима за закључење уговора, одговоран је руководилац наручиоца и лице  које обавља послове јавних набавки .

Прикупљање података, сачињавање и достављање извештаја о јавним набавкама Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији,  као и  унос података у  апликативни софтвер  Управе за  јавне набавке врши  лице  које обавља послове јавних набавки . Достављање извештаја о јавним набавкама у папирном облику се штампају и потписују од стране директора  и лице  које обавља послове јавних набавки. 

За достављање Управи за јавне набавке доказа негативне референце за неиспуњавање обавеза у поступку јавне набавке, одговорно је лице  које обавља послове јавних набавки.

 

 Иформатичар/лице задужено за одржавање  сајта школе  одговорно је за  објављивање  на интернет страници  школе докумената  која  му  проследи  лице  које обавља послове јавних набавки.

 

 

Члан  50.

            Одлуку о измени уговора доноси директор, у случају да су разлози за измену уговора јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији и уговору или су предвиђени посебним прописима.

            Одлука о измени уговора садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и она се објављује на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења и доставља се извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

            По доношењу одлуке, информатичар уноси у апликативни софтвер одговарајуће податке о измени уговора.

 

 

Члан  51.

            Уколико друга уговорна страна и након примљеног обавештења о потреби отклањања грешке у гарантном року, не отклони грешку, проверава се испуњеност услова за реализацију уговорног средства финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року.

            Уколико су за то испуњени услови, рачуноводство школе ће реализовати средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року и доставиће Управи за јавне набавке исправу о реализованом средству обезбеђења.

 

 

 ПОСТУПАК НАБАВКИ ЧИЈА ВРЕДНОСТ НЕ ПРЕЛАЗИ 500. 000,00 динара

 

Члан  52.

 

            Набавке чија је процењена вредност нижа од 500.000 динара, спроводи лице задужено за обављање послова јавних  набавки  коме или Комисија за набавку коју директор именује решењем и налаже  да  спроведе  набавку.

 

Уколико  се  ради  о    набавци у  којој  је потребна стручна помоћ  лицу задуженом  за  обављање  послова  јавних набавки, директор је дужан да именује комисију која ће спровести  наведени поступак јавне набавке.

 

Наведеним лицима из  ст.1 овог члана директор школе издаје  писани налог за спровођење набавке.

 

Приликом спровођења поступака набавки на које се закон не примењује, сходно  се примењују  одредбе  овог Правилника  које се односе  на спровођење  поступака  јавних набавки, уз потребна одступања и прилагођавања потребама наручиоца, а у циљу поступања  у  складу  са  основним  начелима  Закона.

 

За сваку појединачну набавку  директор  доноси одлуку  о покретању набавке   чија вредност не прелази  500.000,00 динара.

Наведена  одлука  за  покретање  набавке мора да садржи ознаку поступка из плана јавних набавки  на које се закон не оримењује, процењену  вредност  набавке, оквирно време поступања.

 

            Запослени коме је издат писани налог да спроведе набавку, може исти одбити ако је налог у супротности са Законом, тако што ће писаним путем обавестити директора о разлозима одбијања.

Комисија за набавку којој  је издат писани налог да спроведе набавку, може исти одбити ако је налог у супротности са Законом, тако што ће писаним путем обавестити директора о разлозима одбијања

            Лице задужено за обављање послова јавних  набавки   или  комисија за набавку, уз налог добија од директора прецизну спецификацију добара, услуга или радова који се набављају као и информацију о расположивим средствима за ту набавку.

 

 

            Лице задужено за обављање послова јавних  набавки   или  комисија за набавку  прави листу потенцијалних понуђача и   врши истраживање тржишта и о свим својим радњама у поступку сачињава записник.

            Пре коначне реализације набавке, лице задужено за обављање послова јавних  набавки   или  комисија за набавку  доставља директору записник са предлогом о најповољнијој  понуди, на  даље  поступање.

Директор  доноси одлуку  о  наведеном  поступку и о томе доставља писмену одлуку 

лицу  задуженом за обављање послова  јавних  набавки ради  израде уговора о набавци.

 

Након  закључења  уговора   набавка може да се реализује.

 

 

Уколико се по захтеву за испитивање тржишта добије само једна понуда, задужено за обављање послова јавних  набавки   или  комисија за набавку   извршиће  додатно испитивање тржишта а ради  добијања података  о тржишним   ценама. О томе  ће  се сачинити  записник.

 

Ради остваривања конкуренције, у поступку набавке, увек када је то могуће, позивају се најмање три лица која су према сазнањима способна да изврше набавку, да  поднесу понуде.

У поступку ове  набавке уговорена цена  не  може  бити већа од  упоредиве  тржишне цене.

Позив  за  подношење понуда  и  конкурсна  документација се објављују на интернет страници  Пољопривредне школе“ Јосиф Панчић“ Панчево .

Конкурсна документација  у  зависности од предмета набавке садржи техничке спецификације предмета набавке, критеријум за избор понуде, начин и рок за подношење понуда, а уколико је неопходно и услове за учешће у поступку набавке.

На поступак истраживања тржишта, покретање, спровођење поступка, доношење одлука и извештаја о стручној оцени понуда и реализацију уговора из набавки сходно се примењују одредбе овог правилника, као и одредбе о постојању сукоба интереса.

 

 

 

Начин  поступања  у  циљу заштите података  и  одређивање  поверљивости

 

Члан  53.

Служба набавке, чланови комисије, као и сви запослени  који су имали увид у податке о понуђачима садржане у понуди које је као поверљиве, у складу са Законом, понуђач означио у понуди, дужни су да чувају као поверљиве и одбију давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Не сматрају се поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Понуде и сва документација из поступка набавке, чува се у служби набавке , која је дужна да предузме све мере у циљу заштите података у складу са законом. 

Свим лицима која учествују у спровођењу поступка јавне набавке, односно у припреми конкурсне документације за јавну набавку или појединих њених делова, забрањено је да трећим лицима саопштавају било које незваничне податке у вези са јавном набавком.

 

Документација се чува у служби набавке до извршења уговора, након чега се доставља надлежној организационој јединици на архивирање.

 

Одређивање поверљивости

Члан  54.

У конкурсној документацији може се захтевати заштита поверљивости података који се понуђачима стављају на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.

Преузимање конкурсне документације може се условити потписивањем изјаве или споразума о чувању поверљивих података уколико ти подаци представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података.

За одређивање поверљивости података овлашћен је и одговоран  директор школе, а  који је дужан  да  информације о поверљивим подацима наручиоца достави лицу задуженом  за  послове јавних  набавки.

Лице задужено за јавне набавке  за сваку конкретну набавку приликом достављања члановима комисије решења о именовању комисије, доставља и информацију  о  поверљивим   подацима.  

Комисија  је  дужна  да  поступа  са  поверљивим  подацима  у складу са Законом.

 

 

Начин евидентирања свих радњи и аката, чувања документације у вези са јавним набавкама и вођења евиденције закључених уговора  и добављача

 

Члан  55.

Наручилац је дужан да евидентира све радње и акте током планирања, спровођења поступка  и   извршења  јавне  набавке, да  чува   сву  документацију  везану  за јавне набавке у  складу  са  прописима који уређују област документарне грађе и архива, најмање десет година од истека уговореног рока за извршење појединачног уговора о јавној набавци, односно пет година од доношења одлуке о обустави поступка и да води евиденцију свих закључених уговора о јавним набавкама и евиденцију добављача.

Лице задужено за  обављање послова јавних  набавки   је  дужно  да  прикупља  и  евидентира  податке о  поступцима  јавних  набавки  и  закљученим  уговорима о  јавним  набавкама, као  и да  Управи  за јавне набавке доставља тромесечни извештај најкасније до 10-ог у месецу који следи по истеку тромесечја, у складу са Законом.

Тромесечни извештај из става 1. овог члана потписује  директор.

Након извршења уговора о јавној набавци или коначности одлуке о обустави поступка, лице задужено за  обављање послова јавних  набавки    сву документацију доставља служби за архивирање, која је дужна да чува сву документацију везану за јавне набавке у складу са прописима који уређују област документарне грађе и архива, најмање десет година од истека уговореног рока за извршење појединачног уговора о јавној набавци, односно пет година од доношења одлуке о обустави поступка.

Лице задужено за  обављање послова јавних  набавки    води евиденцију свих закључених уговора о јавним набавкама и евиденцију добављача, у писаној и/или електронској форми.

 

Контрола  јавних  набавки

Члан  56.

Контролу  јавних набавки врши  комисија за  контролу јавних набавки наручиоца, коју чине  запослени који имају стручна знања из области предмета набавке и области пословања наручиоца (правне, економске, грађевинске, електро струке, информационе технологије и др), а   коју  комисију  именује  директор  решењем.

Комисија  самостално и независно спроводи контролу планирања, спровођења и извршења јавних набавки.

Комисија за   контролу јавних набавки  у обављању својих послова поступају одговорно, објективно, стручно, поштују принципе поверљивости података.

Члан  57.   

Контрола јавних набавки обухвата контролу мера, радњи и аката наручиоца у поступку планирања, спровођења поступка и извршења уговора о јавној набавци, и то:

1)   поступка планирања и целисходности планирања конкретне јавне набавке са становишта потреба и делатности наручиоца

2)   критеријума за сачињавање техничке спецификације;

3)   начина испитивања тржишта;

4)   оправданости додатних услова за учешће у поступку јавне набавке и критеријума за доделу уговора;

5)   начина и рокова плаћања, авансе, гаранције за дате авансе;

6)   извршења уговора, а посебно квалитет испоручених добaра и пружених услуга, односно изведених радова;

7)   стања залиха;

8)   начина коришћења добара и услуга.

 

Члан   58.

Контрола јавних набавки се спроводи у складу са донетим годишњим планом контроле, који припрема комисија за  контролу  јавних  набавки, а одобрава  директор. План се доноси до краја текуће године за следећу годину или у року од 10 дана од дана доношења плана набавки.

План контроле јавних набавки садржи: предмет контроле, циљ контроле, субјект контроле, оквирне датуме вршења контроле, број ангажованих контролора.

Предмет  контроле се одређује на основу: вредности поступка, предмета набавке, процене ризика, учесталости набавке и др. 

План  контрола се доставља органу који врши надзор над пословањем наручиоца.

Измена плана се врши на начин и по поступку за доношење плана контроле јавних набавки.

Уколико постоје сазнања која указују на евентуалне слабости у поступку планирања, спровођења или извршења набавки, а чија контрола није предвиђена планом контроле за текућу годину, може се спровести и ванредна контрола. Ванредна контрола се спроводи на иницијативу директора или комисије  за контролу јавних  набавки.

Уколико  је  иницијатор  ванредне  контроле директор,  контрола  се  спроводи   на   основу његове  одлуке..

Уколико је иницијатор ванредне контроле комисија  за контролу јавних  набавки,  

контрола се спроводи након што се о контроли  и  разлозима за њено спровођење упозна директор.

 Ванредна  контрола се спроводи по поступку за спровођење  редовних контрола.

Контрола се може вршити у току и након планирања набавки, спровођења поступка јавне набавке и извршења уговора о јавној набавци.

Вршење контроле не задржава поступак планирања, спровођења или извршења набавки.

 

Члан 59.

Председник комисије за контролу јавних набавки обавештава субјект контроле о основу за вршење контроле, врсти контроле, предмету контроле, оквирном временском периоду контроле, лицима која врше контролу.

У току вршења контроле јавних набавки, организационе јединице су дужне да доставе комисији  за контролу јавних набавки тражене информације и документа која су у њиховом поседу или под њиховом контролом, у реалном року који одреди комисија за контролу јавних набавки, а који омогућава организационој јединици да припреми и достави тражену документацију или информације.

Комуникација у току вршења контроле се обавља писаним путем.

 

Члан  60.

Комисија  за  контролу  јавних набавки сачињава нацрт извештаја о спроведеној контроли који доставља субјекту контроле на изјашњење. На нацрт извештаја, субјекат контроле, може дати писани приговор у року од осам дана од дана достављања нацрта. Приговор субјекта контроле, може изменити налаз контроле уколико је образложен и садржи доказе који потврђују наводе из приговора.

 

Члан  61.

Након усаглашавања нацрта извештаја, Комисија  за  контролу  јавних набавки  сачињава извештај о спроведеној контроли који доставља руководиоцу наручиоца, субјекту контроле и органу који врши надзор над пословањем наручиоца. 

Извештај о спроведеној контроли садржи:

1)   циљ контроле:

2)   предмет контроле;

3)   време почетка и завршетка контроле;

4)   име лица које је вршило контролу;

5)   списак документације над којом је остварен увид током контроле;

6)   налаз, закључак, препоруке и предлог мера;

7)   потпис лица које/а су вршила контролу и потпис руководиоца службе за контролу;

8)   препоруке које се односе на:

(1)   унапређење поступка јавних набавки код наручиоца;

(2)   отклањање утврђених неправилности;

(3)   спречавање ризика корупције у вези са поступком јавне набавке;

(4)  предузимање мера на основу резултата спроведене контроле.

 

Члан   62.

Комисија  за  контролу  јавних набавки  сачињава годишњи извештај о раду који подноси  директору  и органу који врши надзор над пословањем наручиоца, најкасније до 31. децембра текуће године. 

 

Начин праћења извршења уговора о јавној набавци     

 

Правила за достављање уговора и потребне документације унутар наручиоца

 

Члан  63.

Лице  задужено за обављање  послова  јавних набавки  непосредно по закључењу уговора о јавној набавци, уговор доставља:

- лицу задуженом и  одговорном е за праћење извршења уговора;

- организационој јединици у чијем су делокругу послови рачуноводства и финансија;

- другим организационим јединицама које могу бити укључене у праћење извршења уговора, које су корисници испоручених добара, пружених услуга или изведених радова или на чије ће активности утицати извршење уговора. 

 

 

Правила комуникације са другом уговорном страном

у вези са извршењем уговора

 

Члан   64.  

Комуникација са другом уговорном страном у вези са извршењем уговора о јавној набавци одвија се искључиво писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

Комуникацију са другом уговорном страном у вези са извршењем уговора о јавној набавци може вршити само лице које је овлашћено од стране директора.

Наручилац одмах по закључењу уговора о јавној набавци обавештава другу уговорну страну о контакт подацима лица које је овлашћено да врши комуникацију у вези са праћењем извршења уговора.

 

Одређивање лица за праћење извршења уговора о јавним набавкама

 

Члан  65.  

Директор писаним налогом именује лице/а које/а ће вршити квантитативни и квалитативни пријем добара, услуга или радова, односно које/а ће вршити остале потребне радње у вези са праћењем извршења уговора о јавној набавци.

Пријем добара, услуга и радова може се вршити и комисијски. Комисију решењем именује директор..

 

 

Критеријуми, правила и начин провере квантитета и квалитета испоручених добара, пружених услуга или изведених радова 

 

Члан  66.

Лице/е које/а је/су именовано/а да врши квантитативни и квалитативни пријем добара, услуга или радова, проверава:

- да ли количина испоручених добара, пружених услуга или изведених радова одговара уговореном;

да ли врста и квалитет испоручених добара, пружених услуга или изведених радова одговарају уговореним, односно да ли су у свему у складу са захтеваним техничким спецификацијама и понудом и то на следећи начин:

 

-Приликом пријема репроматеријала, наручилац  ће одредити да ће пријем бити извршен уколико количина репроматеријала одговара уговореној количини и уколико провером квалитета методом узорка минимум 9 од 10 јединица одговара уговореном квалитету (наравно, у складу са уговором, испоручилац ће бити у обавези да све јединице које не одговарају уговореном квалитету замени одговарајућим).   

 

- Приликом пријема информатичке опреме, наручилац ће  одредити да ће квантитативни пријем бити извршен приликом испоруке опреме, а да ће се квалитативни пријем (према критеријумима одређеним од стране организационе јединице у чијем је делокругу информациона технологија) извршити у одређеном року након квантитаивног пријема.

 

- Приликом пријема енергената, наручилац може одредити да ће предуслов за квалитативни пријем бити испитивање квалитета енергената од стране акредитоване установе

-. Приликом пријема сложених машина и уређаја, наручилац ће  одредити обавезу пуштања  у рад и  тестирања уређаја.

 

Правила за потписивање докумената о

извршеном пријему добара, услуга или радова

 

Члан 67.

Лице/е које/а је/су именовано/а да врши квантитативни и квалитативни пријем добара, услуга или радова, сачињава/ју:

- записник о квантитативном пријему добара, услуга или радова, чиме се  потврђује  пријем  одређене  количине  и  тражене  врсте  добара, услуга или радова, као  и  пријем  неопходне  документације (уговор, отпремница,  улазни  рачун  и  сл.) и 

- записник о квалитативном пријему добара, услуга или радова, чиме  се  потврђује да испоручена добра, услуге или радови у свему одговарају  уговореним. 

Записници се потписују од стране запосленог/их из става 1. овог члана и овлашћеног представника друге уговорне стране и сачињавају се у два истоветна примерка, од чега по један примерак задржава свака уговорна страна. 

 

 

 

Правила поступања у случају рекламација у вези са извршењем уговора

 

Члан 68.

У случају када лице/е које/а је/су именовано/а да врши/е радње у вези са праћењем извршења уговора о јавним набавкама утврди да количина или квалитет испоруке не одговара уговореном, оно/а не сачињава/ју записник о квантитативном пријему и записник о квалитативном пријему, већ сачињава/ју и потписује/ју рекламациони записник, у коме наводи/е у чему испорука није у складу са уговореним.

Лице   у чијем је делокругу праћење извршења уговора о јавној набавци рекламациони записник доставља  рачуноводству школе, директору и  лицу задуженом за  обављање  послова   јавних  набавки..

Рачуноводство школе  доставља другој уговорној страни рекламациони записник и даље поступа поводом рекламације у вези са извршењем уговора.  

Поступање по рекламацији уређује се уговором о јавној набавци, законом којим се уређују облигациони односи и другим прописима који уређују ову област.

 

 

 

 

Правила пријема и оверавања рачуна и других докумената за плаћање

 

Члан  69.

Рачуни и друга документа за плаћање примају се у складу са општим актима и истог дана се достављају организационој јединици у чијем су делокругу послови контроле и обраде рачуна, осим оних рачуна који су насловљени на организациону јединицу у чијем је делокругу праћење извршења уговора о јавној набавци, када се ти рачуни примају на начин утврђен у ставу 5. овог члана.

После пријема рачуна за испоручена добра, пружене услуге или изведене радове, организациона јединица у чијем су делокругу послови контроле и обраде рачуна контролише  постојање  обавезних  података на рачуну који су  прописани законом, а код увоза добара и комплетност документације о  извршеном увозу, као и уговорене рокове и услове плаћања.

Ако рачун не садржи све податке прописане законом или ако документација о  извршеном увозу није комплетна, организациона јединица у чијем су делокругу послови контроле и обраде рачуна враћа рачун издаваоцу рачуна.

Након описане контроле, рачун се без одлагања доставља, лицу  задуженом за праћење извршења уговора о јавној набавци  ради  контроле  података  који  се  односе  на  врсту,  количину,  квалитет  и  цене  добара,  услуга  или  радова.  После  контроле  ових  података, на рачуну се потписују запослени који је у складу са писаним налогом извршио квантитативни и квалитативни пријем добара, услуга или радова и  лице  задужено за праћење извршења уговора о јавној набавци , чиме потврђују тачност тих података. Овај рачун се након тога доставља организационој јединици у чијем су делокругу послови контроле и обраде рачуна.

Када се  рачун  прими  од стране лица  задуженог  за  праћење извршења уговора о јавној набавцу  – контрола и потписивање тог  рачуна  спроводи  се  одмах, на описан начин, и доставља се организационој јединици у чијем су делокругу послови контроле и обраде рачуна, које накнадно врши контролу из става 2. овог члана.

У случају да се контролом из става 4. овог члана утврди неисправност рачуна – он се  оспорава, уз  сачињавање  службене  белешке у  којој се  наводе  разлози  тог оспоравања и  коју  потписује лице  које је задужено за  праћење извршења уговора о јавној набавци. Ова се белешка доставља руководиоцу организационе јединице у чијем су делокругу послови контроле и обраде рачуна, ради рекламације издаваоцу тог рачуна.

Након  извршене  контроле и комплетирања пратеће документaције за плаћање, организациона јединица у чијем су делокругу послови контроле и обраде рачуна рачун обрађује и доставља на плаћање организационој јединици у чијем су делокругу послови рачуноводства и финансија.

 

 

Правила поступка реализације

уговорених средстава финансијског обезбеђења

 

Члан  70.

У случају када утврди разлоге за реализацију уговорених средстава финансијског обезбеђења,  лице  које је задужено за  праћење извршења уговора , о томе без одлагања обавештава  лице задужено за обављање послова јавних набавки, уз достављање потребних образложења и доказа.

Лице задужено за обављање послова јавних набавки п роверава испуњеност услова за реализацију уговорених средстава финансијског обезбеђења и, уколико су за то испуњени услови, обавештава организациону јединицу у чијем су делокругу послови рачуноводства и финансија, која врши реализацију уговорених средстава финансијског обезбеђења у складу са важећим прописима.

Организациона јединица у чијем су делокругу послови рачуноводства и финансија:

- одмах  приступа  реализацији уговорених средстава финансијског обезбеђења

- води евиденцију реализованих уговорених средстава финансијског обезбеђења, о чему сачињава годишњи извештај који доставља директору.. 

 

 

Поступање  у  вези са достављањем Управи  за  јавне  набавке  доказа  негативне референце за  неиспуњавање  обавеза из уговора

 

Члан  71.

Све организационе јединице  школе обавештавају  лице  задужено за  послове јавних  набавки о постојању доказа за негативне референце.

Лице  задужено за  послове јавних  набавки,  одмах  и  без одлагања доставља Управи за јавне набавке исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза, као и друге доказе за негативне референце.

 

 

Правила стављања добара на располагање корисницима унутар наручиоца

 

Члан  72.

Добра се крајњим корисницима стављају на располагање на основу документа – требовање, који организационој јединици у чијем је делокругу магацинско пословање достављају руководиоци организационих јединица.

Добра се додељују на коришћење на основу личног задужења  запосленог средствима која само он користи.

Добра која су додељена на коришћење организационој јединици за обављање послова из њеног делокруга а нису погодна за лично задужење, евидентирају се по припадности организационој јединици, на основу задужења руководиоца организационе јединице. 

 

 

Правила поступања у вези са изменом уговора

 

Члан  73.

Лице задужено  за  праћење  извршења уговора о јавној набавци, у случају потребе за изменом уговора о јавној набавци, о томе обавештава  лице  задужено за  послове  јавних  набавки..   

Уколико друга уговорна страна захтева измену уговора о јавној набавци, лице задужено за  праћење  извршења уговора о јавној набавци  овај захтев заједно са својим мишљењем о потреби и оправданости захтеваних измена, доставља  лицу задуженом за обављање послова  јавних набавки.

Лице задужено  за обављање послова  јавних набавки проверава да ли су испуњени законом прописани услови за измену уговора о јавној набавци.

Уколико су испуњени законом прописани услови за измену уговора о јавној набавци, лице задужено  за обављање послова  јавних набавки  израђује предлог одлуке о измени уговора и предлог анекса уговора, које доставља на потпис  директору. 

Лице задужено  за обављање послова  јавних набавки  у року од три дана од дана доношења одлуку објављује на Порталу јавних набавки и доставља извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.    

 

Поступање у случају потребе за отклањањем грешака у гарантном року

 

Члан  74.

Лице задужено за  праћење извршења уговора о јавној набавци, у случају потребе за отклањањем грешака у гарантном року, о томе обавештава другу уговорну страну.

Уколико друга уговорна страна не отклони грешке у гарантном року у складу са уговором, лице задужено за  праћење извршења уговора о јавним набавкама о томе обавештава  лице  задужено за обављање послова јавних набавк.

Лице задужено  за обављање послова  јавних набавки  проверава испуњеност услова за реализацију уговореног средства финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року и, уколико су за то испуњени услови, обавештава организациону јединицу у чијем су делокругу послови рачуноводства и финансија, која реализује средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року.

Лице задужено  за обављање послова  јавних набавки   одмах и без одлагања доставља Управи за јавне набавке исправу о реализованом средству обезбеђења.

 

Правила за састављање извештаја (анализе) о извршењу уговора

 

Члан 75.

Лице задужено за  праћење извршења уговора о јавној набавци  у чијем је делокругу праћење извршења уговора, сачињава извештај о извршењу уговора, који нарочито садржи:

- опис тока извршења уговора;

- укупну реализовану вредност уговора;

- уочене проблеме током извршења уговора;

- евентуалне предлоге за побољшање.

Извештај о свим уговорима који су реализовани у том тромесечју организациона јединица из става 1. овог члана доставља лицу задужено  за обављање послова  јавних набавки    најкасније до 5. у месецу који следи по истеку тромесечја.  

 

Усавршавање запослених који обављају послове јавних набавки

 

Члан  76.

Наручилац ће омогућити континуирано стручно усавршавање запослених који обављају  послове  јавних  набавки и лица који су укључени у послве јавни набавки..

Програм усавршавања запослених који  су укључени  у обављање послове  јавних набавки сачиниће лице задужено  за обављање послова  јавних набавки  и исто доставити директору на даље поступање . 

 

 

                                                               Члан 77.

Све  што  није   предвиђено  овим  Правилником, примењиваће  се  одредбе  Закона  о  јавним  набавкама  и  други  позитивни  прописи  који  уређују  ову  област.

 

 ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан  78. 

Овај  Правилник  ступа на  снагу  наредног   дана од дана објављивања на огласној табли школе.

Ступањем на  снагу овог Правилника  престаје  да  важи  стари  Правилник о  јавним  набавкама.

                                                                    Члан  79.

Овај Правилник  ће  бити  објављен  и  на  интернет страници  школе

 

 

 Правилник  је  заведен под деловодним бројем  421, од 22.03.2017. године, објављен  је  на   огласној  табли  Школе  дана  29.03. 2017. године, а ступио је  на  снагу  дана ___________, 2017 године.

 

Председник  Школског  одбора

Стефановић    Бранко

__________________________

 

 

 

 

Секретар  Школе

Растовић  Милена, дипл.правник

_____________________

 

 

 

 

Пољопривредна школа“ Јосиф Панчић „Панчево

Новосељански пут бр.31

 

 

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 

Врста поступка:

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

 

Предмет јавне набавке:

Набавка добра

 

 

НАБАВКА  ЕЛЕКТРИЧНЕ  ЕНЕРГИЈЕ

 

 

Дел.бр. ЈНМВ-Д-1/2017

 

 

 

 

 Редни  број  набавке:

1.1.1/2017

 

 

 

 

Број : 303

Датум: 02.03.2017. год.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТ  2017. године

 

 

 

 

 

 

На основу  члана 39, 55, 57, 60. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. број 124/2012, 14/2015, 68/2015 у даљем тексту ЗЈН), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр.86/2015), Одлуке  о покретању поступка  јавне набавке, бр. 291 од 02.03.2017. године  и  Решења  о  образовању Комисије за јавну набавку, бр. 292  од 02.03.2017. године, припремљена је

 

                                КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА                              

за јавну набавку мале вредности - Добара -  Набавка  Електричне  енергије

ЈНМВ-Д- 1/2017

 

 

Садржај конкурсне документације:

 

1.

Општи подаци о јавној набавци

2

2.

Подаци о предмету набавке

3

3.

Позив за подношење понуде

3

4.

Упутство понуђачима како да сачине понуду

5

5.

Услови за учешће у поступку ЈН и упутство како се доказује испуњеност услова

11

6.

Техничка спецификација (врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара...)

13

7.

Обрасци

14

 

 

 

 

1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

 

 

Назив и адреса наручиоца

 

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ..Пољопривредна  школа“Јосиф Панчић“ Панчево

Адреса: Новосељански  пут бр. 31

 

 

Интернет страница наручиоца

 

 

 

 

Врста поступка

 

 

Јавна набавка мале вредности

 

 

 

Предмет јавне набавке

 

 

 

 

Добра – Електрична енергија

 

 

Циљ поступка

 

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци мале вредности

 

 

Контакт

Растовић Милена, дипл.правник  тел:013/219-0023

факс: 013-370-240            

 

 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

2.1 Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Назив из општег речника набавке:  Електрична енергија

Ознака из општег речника набавке: 09310000

Детаљани подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији (тачка 6. Конкурсне документације)

 

2.2 Опис партија, назив и ознака из општег речника набавке

Предметна јавна набавка није формирана по партијама.

 

 

3. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДЕ

 

3.1   Наручилац:

Пољопривредна школа“Јосиф Панчић“ Панчево, Ул.Новосељански пут бр.31 , 26000 Панчево,  позива  сва  заинтересована  правна  и  физичка лица  да  доставе  своје  понуде према  условима  из овог позива и конкурсне документације за ЈНМВ-бр. Д-1 /2017

 

Право учешћа имају сва физичка и правна лица која испуњавају услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама. Испуњеност наведених услова понуђач доказује на начин предвиђен чланом 77. Закона о јавним набакама. Услови које сваки понуђач треба да испуни као и начин на који се доказује испуњеност услова дефинисани су конкурсном документацијом за предметну јавну набавку.

 

 

3.2   Врста наручиоца: установа-школа (правно лице основано у циљу обављања делатности које су у општем интересу)

 

3.3   Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности  у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама

 

3.4   Опис предмета набавке и ознака из општег речника набавке:

Електрична енергија

Назив из општег речника набавке: Електрична енергија

Ознака из општег речника набавке: 09310000

 

Детаљани подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији (тачка 6. Конкурсне документације)

 

3.5 Опис партија, назив и ознака из општег речника набавке:

Предметна јавна набавка није формирана по партијама.

 

3.6 Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

 

3.7 Начин преузимања конкурсне документације:

Конкурсна документација се преузима  са Портала Управе за јавне набавке – www.portal.ujn.gov.rs.

 

3.8 Начин и рок подношења понуде:       

Понудa  се подноси поштом или лично у затвореној коверти на адресу Наручиоца:

Пољопривредна  школа“Јосиф Панчић“ Панчево

Адреса: Новосељански  пут бр. 31 , 26000 Панчево

„НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЈНМВ- Д-1/2017

   Електрична енергија„

 

На полеђини коверте обавезно навести основне податке о понуђачу, име и телефон лица за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте  потребно је назначити да се ради о групи понуђача и навести основне податке о понуђачима и контакт телефоне.

 

Последњи  дан  рока  за  подношење  понуда, односно  датум  и  сат  рока  за  подношење  понуда  је  13.03.2017.године до 9 часова.

3.9 Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда  обавиће се дана 13.03.2017. у 12,00 часова, у просторијама Наручиоца.

 

3.10 Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Представници Понуђача који учествују у поступку  јавног отварања понуда, обавезни су  да пре почетка јавног отварања комисији Наручиоца предају  писмено овлашћење за учествовање у овом поступку, издато на меморандуму Понуђача, заведено и оверено печатом и потписом овлашћеног лица Понуђача. Лица која присуствују јавном отварању понуда, а нису предали овлашћење, немају право да коментаришу и дају примедбе на ток отварања понуда.

 

3.11 Рок за доношење одлуке:

Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде  донети у  року од 5 (пет) дана од дана јавног отварања понуда.

 

 

3.12 Лице за контакт:

Додатне информације или појашњења која се односе  на припремање понуде Понуђач може тражити у писаном облику, најкасније  пет дана пре истека рока за подношење понуда.

 

Лице за контакт је Растовић Милена , дипл.правник

факс: 013-370-240, тел.013-219-0023

 

4.  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 

4.1 Језик на којем  понуда мора бити састављена

Понуда мора бити сачињена на српском језику. Прилози који чине саставни део понуде, достављају се на српском језику. Уколико је неки прилог (доказ или документ) на страном језику, он мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног преводиоца.

 

4.2 Припремање  и  подношење  понуде

Понуда се саставља тако што Понуђач  попуњава, потписује и печатом оверава обрасце из конкурсне документације и доставља их заједно са осталим документима који представљају обавезну садржину понуде. Обрасце који чине обавезну садржину понуде потписује и печатом оверава овлашћени заступник Понуђача, у складу са законом и позитивним прописима.

Препоручује се да сви документи поднети у понуди  буду нумерисани и повезани у целину (јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози, не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати.

Обрасци који су саставни део понуде  попуњавају се  читко, средством које оставља неизбрисив траг (хемијском оловком, рачунаром,писаћом машином и сл.). Понуда се подноси у затвореној коверти (или кутији) тако да се при отварању може проверити да ли је затворена, као и када је предата.

Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће и уме групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у ком случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком наступу.

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

 

4.3 Обавезна садржина понуде:   

1)  Образац 1. - Понуда

2)      Образац 2. - Структура цене

3)      Докази и Обрасци којима се доказује испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН, у складу са упутством како се доказује испуњеност тих услова  из  тачке 5. Конкурсне доументације.

4)      Oбразац 3  Модел уговора

5)      Образац 4 изјаве о независној понуди,

 

6)      Образац 5 изјаве понуђача о поштовању обавеза које произлазе из  важећих прописа о заштити на  раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине,

7)      Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (у случају подношења заједничке понуде)

8)       Образац 6 Изјава о трошковима припреме понуде (уколико понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са члана 88. ЗЈН.

9)      Образац бр 7 Изјава о испуњености услова предвиђених чланом 75. Закона

10)    Техничка спецификација

 

Пожељно  је да сви обрасци и документи који чине обавезну садржину понуде буду сложени према наведеном редоследу.

Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за достављање понуда и конкурсне документације.

Наручилац ће одбити као неприхватљиву  понуду понуђача, за коју се у поступку стручне оцене понуда утврди да  докази који су саставни део понуде садрже неистините податке.

 

4.4 Начин подношења понуде

 

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуда може бити поднета самостално, са подизвођачем или као заједничка понуда.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може у другим понудама  да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.

Подношење заједничке понуде од стране групе понуђача, при чему група или један или више учесника ангажује и подизвођача није дозвољено.

Предметна јавна набавка није обликована у више посебних целина (партија).

Понуда са варијантама није дозвољена.

 

 

4.5  Измене, допуне и опозив понуде

 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти.

У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти  да назначи назив и адресу понуђача. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца са назнаком:

„Измена понуде за ЈН мале вредности бр.

Електрична енергија“ или ЈНМВ-Д-1/2017

„Допуна понуде за ЈН мале вредности ЈНМВ-Д-1/2017

Електрична енергија“ или

„Опозив понуде за ЈН мале вредности бр. ЈНМВ-Д-1/2017

Електрична енергија

 

 

 

4.6 Подношење понуде са подизвођачима

 

1. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе:

 

- назив подизвођача, а у колико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити  већи од 50% као и део предметне набавке који ће извршити преко подизвођача

 

2. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

3. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

4. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних  услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН

5. Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

6. Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност  наручиоца.

 

4.7 Подношење заједничке понуде

1. Понуду може поднети група понуђача.

2. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

3. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тач. 1. до 4. ЗЈН, што доказује достављањем доказа из члана 77. ЗЈН и конкурсне документације, а остале услове  испуњавају заједно.

4. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, који обавезно садржи податке о:

              1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и

                  који ће заступати  групу понуђача пред наручиоцем;

              2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

              3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

              4) понуђачу који ће издати рачун;

              5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;

              6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

 

4.8 Објашњења у  вези обавезних елемената понуде од  којих  зависи прихватљивост понуде

 

4.8.1 Понуђена цена

 

Цена у понуди треба да буде изражена у динарима,  по јединици мере, без урачунатог ПДВ-а..

Понуђена цена обухвата све трошкове које Понуђач има у реализацији ове јавне набавке.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

 

4.8.2 Корекција цене

 

Цена у понуди је фиксна и не може се мењати.

 

4.8.3  Рок  и  место   испоруке  добара

Место испоруке (примопредаје) је унутар електроенергетског система РС на електроенергетским објектима Наручиоца, а према мерним местима наведеним у техничкој спецификацији.

Уговорене количине енергије ће се испоручивати у складу са утврђеним Правилима о раду преносног система (ОПС), односно Правилима о раду дистрибутивног система (ОДС)  РС – у дањем тексту у множини- Правила оператора система.

Период  испоруке: од  дана  закључивања Уговора  на годину дана а  по  потребама Наручиоца.

Наручилац ће закључити  уговор са  понуђачем којем  је  додељен уговор у оквирној вредности износа средстава планираних Финансијским планом Наручиоца за 2017.годину и Планом набавки   наручиоца  за  2017.годину  и   за време  трајања  уговора  за  реализацију  уговорних  обавеза  у  буџетској 2018.години  ће  се  релизовати  највише до  износа  средстава која  ће за ту намену бити  одобрена  и  дозначена  у  тој буџетској години.( по основу члана 7 ст.2 Уредбе  о критеријумима за утврђивање природе расхода  условима и начину прибављања  сагласности за закључивање одређених  уговора који због природе расхода захтевају плаћање у више година( Сл.Гл.РС бр. 21/2014)

Утрошком планираних средстава Наручиоца за предметна добра, пре истека рока Уговора,Уговор престаје да важи, о чему Наручилац писменим путем обавештава понуђача којем је додељен Уговор.

 

4.8.4   Начин и услови плаћања

Понуђач ће испостављати рачуне на месечном нивоу. Наручилац је дужан да изврши плаћање до 20. у текућем месецу за претходни месец.У случају да Наручилац не изврши уплату у овом року, Понуђач ће Наручиоцу обрачунати камату у складу са Законом о затезној камати и то од дана истека уговореног рока плаћања, па до датума измирења дуга.

Плаћање се врши у динарској противвредности по средњем курсу НБС важећем на датум промета (датум очитавања).Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу, у складу са Законом о енергетици.

Трошкови услуге приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије за испоручену електричну енергију Наручиоцу, које Оператор Дистрибутивног Система обрачунава Снабдевачу (Понуђачу), Снабдевач (Понуђач) ће фактурисати Наручиоцу, сваког месеца, на основу обрачунских величина, за место примопредаје Наручиоца, уз примену Одлуке о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

 

4.8.5 Решавање рекламација

 

Уколико Наручилац по пријему Спецификације о испорученим добрима има примедбе у погледу исправности и квалитета испоручених добара, дужан је да у року од 3 дана од дана пријема досра достави своје примедбе Понуђачу у писаној форми.

Понуђач је дужан да најкасније у року од 3 дана од дана пријема примедби Наручиоца, о свом трошку, отклони наведене неправилности.

На испоставњени рачун Купац може поднети приговор у року од 8 (осам) дана од дана добијања рачуна.

Приговор Купца на рачун Продавца не одлаже обавезу плаћања рачуна.

Продавац је дужан да реши приговор у року од 8 (осам) дана од дана пријема приговора. У случају да је приговор основан, Продавац ће извршити одговарајуће исправке рачуна и доставити их Купцу у року од 8 (осам) дана од доношења одлуке о основаности приговора.

У случају да Продавац одлучи да приговор није основан, о томе ће писменим путем обавестити Купца уз образложење одлуке о приговору.

 

 

4.8.6   Рок важења понуде (опција понуде)

Рок важења понуде  не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда. Наручилац може од понуђача затражити  продужење рока  важења  понуде. Захтев и одговор у вези продужења  важења  понуде састављаће се  у  писаној  форми.

 

 

4.9   Средства  финансијског  обезбеђења

Бланко соло меницу као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде пo ЈНМВ-Д- 1/12017,  односно за покриће износа 10% вредности понуђене цене без ПДВ а, са клаузулом  безусловна и платива на први позив, са роком наплате 30 дана дужим од дана отварања понуда, а која може бити наплаћена:

-уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија благовремено не потпише уговор

о jaвној набавци или га не потпише у року наведеном у овој конкурсној документацији.

Бланко соло меница мора бити регистрoвана код НБС, попуњенa тако што ће испод речи ТРАСАНТ стајати:

назив фирме, адреса фирме, потпис овлашћеног лица за заступање и печат фирме, с тим да се приликом попуњавања не пређу зелени оквири на меници.

Понуђач је дужан да уз меницу достави попуњено и потписано и оверено печатом фирме Менично писмо- овлашћење (дато уз кокурсну документацију) и да доставе копију, на дан подношења понуде важећег, ОП обрасца, као и копију, на дан потписивања уговора важећег, депо картона и доказ о регистрацији менице код НБС.

У случају да понуђач не испуни своје обавезе у поступку јавне набавке, Наручилац ће уновчити приложену бланко соло меницу.

Уколико понуђач, односно члан групе понуђача одређен споразумом о заједничком извршењу набавке, не достави бланко соло меницу за озбиљност понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Сва средстава финансијског обезбеђења могу гласити на члана групе понуђача одређеног споразумом о заједничком извршењу набавке или понуђача, али не и на подизвођача.

У случају да понуђач не испуни преузете обавезе у предметном поступку јавне набавке, Наручилац је овлашћен да реализује достављена средства обезбеђења од стране понуђача.

Уколико понуђач не достави средства финансијског обезбеђења у роковима и на начин предвиђен конкурсном документацијом, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

 

4.10  Критеријум за доделу уговора

 

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

Понуђена цена је понуђена цена по јединици мере из Обрасца понуде.

 

4.11  Начин означавања поверљивих података у понуди

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО у складу са чланом 14. ЗЈН-а.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.

Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

4.12  Додатне информације и објашњења

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. Пожељно је да постављена питања заинтересована лица наслове са „Захтев за додатним информација или појашњењима - јавна набавка  Електрична енергија ЈНМВ-Д-1/2017“. Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Комуникација се у поступку јавне набавке одвија на начин прописан чланом 20. ЗЈН-а, а то је писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

4.13   Додатна објашњења од понуђача

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

 

4.14   Обавезе  понуђача по члану 74. став 2 . и 75. став 2. ЗЈН

Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. Образац изјаве је дат  на Обрасцу бр.6.

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

 

4.15   Захтев за заштиту права

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. - 167. ЗЈН-а.

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 40.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије. 

 

4.16  Закључивање уговора

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем у року од два дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.

 

 

4.17 Негативне референце    

Поред доказа из члана 82. став 3. Закона о јавним набавкама  Наручилац, у складу са чланом 82. став 3. тачка 8. ЗЈН  као релевантне доказе за одбијање понуде и утврђивање негативне референце може сматрати и:

 

  1. Извештај надлежних служби и других помоћних тела Наручиоца којим је утврђено неизвршавање уговорних обавеза од стране Понуђача по раније закљученим уговорима о јавним набавкама .

 

4.18 Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза –

       важи само за понуђаче који се налазе на списку негативних референци  

 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне набавке, је дужан да, достави писмо о намерама банке да ће банка понуђачу издати банкарску гаранцију за добро извршења посла у висини од 5% вредности уговора без ПДВ-а, уколико уговор буде закључен са тим понуђачем.

 

Уколико таквом понуђачу буде додељен уговор о јавној набавци исти је дужан да у року од 10 дана од дана закључења уговора  преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

 

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 

 Услови које мора да испуњава понућач су следећи:

 

  1. Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
  2. Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
  3. Да понуђачу  није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;
  4. Да је понуђач  измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

      5.   Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне             

набавке – Лиценцу за трговину електричном енергијом на тржишту електричне енергије

    

 

      Додатни услов

– Понуђач мора бити активан учесник на тржишту електричне енергије, односно да је у било ком периоду из претходне две године до дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, обавио минимум једну трансакцију

 

Докази

Испуњеност услова  из тачке 1 до 4  понуђач доказује Изјавом (Образац бр 7 )

            Испуњеност услова под тачком 5 понуђач доказује достављањем

              1)  Лиценце  за  трговину електричном  енергијом на тржишту електричне                   енергије    издату  од стране Агенције за енергетику

              2) Потврду Агенције да је та лиценца још увек важећа

 

Додатни услов понуђач доказује

 

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове биће одбијена као неприхватљива.

 

Додатне напомене:

 

1. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

 

2. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

3. Наручилац је навео у  конкурсној документацији да понуђач није дужан да доставља доказ који је јавно доступан на интернет страницама надлежног органа.

 

4. Наручилац неће одбити као неприхватљиву, понуду која не садржи доказ одређен овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

 

5. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ,

 

6. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

 

7. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

датум

01.03.2017.

Захтев за покретање набавке за електричну енергију за 2017. годину

 

 

 

 

 

ПРОЦЕЊЕНА ПОТРОШЊА АКТИВНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

 

 

 

 

 

 Мерно место - ЕД БРОЈ:

4670045736

 

 

 

ЂАЧКА КУХИЊА С.Ш."ЈОСИФ ПАНЧИЋ

 

 

 

НОВОСЕЉАНСКИ ПУТ 31 ПАНЧЕВО

 

 

 

broj brojila 2583

АКТИВНА  ЕЛЕКТРИЧНА  ЕНЕРГИЈА

Период 2016

Укупно (kWh)

Виша тарифа

Нижа тарифа

Одобрена  снага   

 

 

(kWh)

   (kWh)

   (kWh)

1

2 (3+4)

3

4

5

Јануар

3300

3300

0

17,25

Фебруар

3400

3400

0

17,25

Март

4200

4200

0

17,25

Април

2300

2300

0

17,25

Мај

2100

2100

0

17,25

Јун

1700

1700

0

17,25

Јул

1100

1100

0

17,25

Август

700

700

0

17,25

Септембар

2800

2800

0

17,25

Октобар

3000

3000

0

17,25

Новембар

2200

2200

0

17,25

Децембар

4600

4600

0

17,25

Укупно

31400

31400

0

 

 

 

 

 

 

 Мерно место - ЕД БРОЈ:

4670092190

 

 

 

РАДИОНИЦЕ У ПОЉОП. ШКОЛИ "ЈОСИФ ПАНЧИЋ"

 

 

НОВОСЕЉАНСКИ ПУТ ББ ПАНЧЕВО

 

 

 

broj brojila 62225745

АКТИВНА  ЕЛЕКТРИЧНА  ЕНЕРГИЈА

Период 2016

Укупно (kWh)

Виша тарифа

Нижа тарифа

Одобрена  снага   

 

 

(kWh)

   (kWh)

   (kWh)

1

2 (3+4)

3

4

5

Јануар

6000

0

6000

17,25

Фебруар

5000

0

5000

17,25

Март

3100

0

3100

17,25

Април

2100

0

2100

17,25

Мај

1600

0

1600

17,25

Јун

900

0

900

17,25

Јул

600

0

600

17,25

Август

900

0

900

17,25

Септембар

1400

0

1400

17,25

Октобар

4200

0

4200

17,25

Новембар

4000

0

4000

17,25

Децембар

5000

0

5000

17,25

Укупно

34800

0

34800

 

Збирна табела

 

 

 

 

Период 2016

Укупно (kWh)

Виша тарифа

Нижа тарифа

 

 

 

(kWh)

   (kWh)

 

6

7 (3+4)

3

4

 

Јануар

9300

3300

6000

 

Фебруар

8400

3400

5000

 

Март

7300

4200

3100

 

Април

4400

2300

2100

 

Мај

3700

2100

1600

 

Јун

2600

1700

900

 

Јул

1700

1100

600

 

Август

1600

700

900

 

Септембар

4200

2800

1400

 

Октобар

7200

3000

4200

 

Новембар

6200

2200

4000

 

Децембар

9600

4600

5000

 

Укупно

66.200

31.400

34.800

 

 

 

 

 

 

1. понуђач треба да обезбеди испоруку активне електричне енергије sa potpunim snabdevanjem i са балансном одговорношћу

2. понуђач треба да понуди цену активне електричне енергије
за јединствену тарифу

3. понуђач треба да доставља обједињене месечне рачуне за
утрошену активну енергију, накнаду дистрибутереу за приступ систему и накнаду за подстицај повлашћених произвођача, за свако бројило

4. поред појединачних рачуна за свако бројило потребно је достављати и збирни рачун са исказаним потрошњом за сва бројила

 

 

 

 

 

 

 

ел. Инг. Владимир Маринковић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  О Б Р А С Ц И

 

 

                                    

ОБРАЗАЦ 1

         

 

 

П О Н У Д А

 

 

Понуда бр.______ од _______________ за јавну набавку добара – Електрична енергија ЈНМВ-Д-1/2017    

 

 

 

Табела 1.

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

 

 

Назив понуђача:

 

 

 

Адреса понуђача:

 

 

 

Име особе за контакт:

 

 

 

 

e-mail:

 

 

 

Телефон:

 

 

 

Телефакс:

 

 

 

Порески број понуђача (ПИБ):

 

 

 

Матични број понуђача:

 

 

 

Шифра делатности:

 

 

 

Назив банке и број рачуна:

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понуда се  подноси:  (заокружити начин подношења понуде и уписати податке под б) и в))

 

 

 

Табела 2.